Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

logo_glowne.jpg

Bardzo nas to cieszy, gdyż będzie to okazja do promocji naszego pięknego i bardzo potrzebnego zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady...
7 marca 2020 roku w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur odbyło się uroczyste nadanie Sali Audytoryjnej...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K
Jesteś tutaj / Strona Główna

Strona Główna

W dniach 18-22 stycznia 2021 r. biuro OIPiP

czynne w godzinach od 7:30-15:00

Więcej tutaj
2021-01-04

Szanowni Państwo, Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położne

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w pierwszej kolejności w formie elektronicznej lub telefonicznej, a wizyty w biurze prosimy o wcześniejsze umówienie. Informujemy, że pracownicy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie pozostają do stałej dyspozycji w godzinach pracy biura Izby pod numerami telefonu i adresami e-mail:

 Sekretariat 660 610 480
izba@oipip.olsztyn.pl
Rejestr prawa wykonywania zawodu
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 660 610 090
rejestr@oipip.olsztyn.pl
 Księgowość  883 312 633 ksiegowosc@oipip.olsztyn.pl
 SMK  784 006 820
smk@oipip.olsztyn.pl
 

Prośba powstaje w bezpośrednim związku z komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w związku z zaleceniami wdrażania szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie
Maria Danielewicz

2020-11-16

Gdzie pielęgniarki i położne będą mogły się zaszczepić przeciw COVID-19

W tzw. szpitalach węzłowych, których jest w Polsce 509, będzie szczepiony personel medyczny i niemedyczny przeciw COVID-19. Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek.Więcej tutaj

2020-12-28

Zachęcam wszystkich do szczepień. Trzeba to zrobić!

Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych została dziś zaszczepiona przeciwko COVID-19. Apeluje do niezdecydowanych: – Szczepmy się, bo nie znamy skuteczniejszych metod walki z pandemią.Więcej tutaj
2020-12-28
Minister Zdrowia w dniu 17 grudnia 2020 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.W wyniku działań Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zostaną wprowadzone regulacje prawne, które zagwarantują kontynuację wypłaty środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych po 1 stycznia
2020-12-23

BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie
ogłasza nabór na

BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE 
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - MAZURSKIM

finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinach:

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI  DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO DLA POŁOŻNYCH


2020-12-19

Wspólne stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek oraz Polskiego Towarzystwa Położnych.

Stanowisko z dnia 18.11.2020r.
w sprawie wzmocnienia roli pielęgniarek
w strategii walki z pandemią Covid 19

"Możemy lepiej pomóc pacjentom, sobie i społeczeństwu"

Reprezentując wspólnie całe środowisko pielęgniarek i położnych w Polsce, działając na rzecz ochrony interesów zdrowotnych społeczeństwa, nasze organizacje:

  • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,
  • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie,
  • Polskie Towarzystwo Położnych;

wyrażamy swój sprzeciw wobec działań rządu, które w naszej ocenie nie zawsze służą społeczeństwu lecz doraźnym interesom politycznym.

Nie zgadzamy się na ignorowanie propozycji i strategicznego znaczenia największej, ponad ćwierć milionowej grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, zawartej w strategii Rządu w zakresie walki z pandemią Covid-19
Całe stanowisku w załączonym pliku

2020-11-23

STANOWISKO PREZESÓW SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Samorządy zawodów medycznych jednoznacznie negatywnie oceniają projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.
Pobierz stanowisko
2020-11-26

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych alarmuje Nowy pomysł Rządu na „import” medyków spoza granic Polski to realne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów

DZIAŁANIA RZĄDU RP-REALNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA PACJENTÓW

Pobierz artykuł

2020-11-26
2020-11-27

Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii Covid-19?

2020-11-01

Uchwała ORPiP w sprawie zapomogi finansowej przyznawanej w sytuacji zakażenia SARS-CoV-2

UCHWAŁA NR 140/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo w związku z dużą ilością podań dotyczacych zapomogi finansowej dla zakażonych wirusem SARS-CoV 2 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych podjęła uchwałę w dniu 11 grudnia 2020 roku z mocą obowiązywania od 19 listopada 2020 roku w sprawie wypłacania jednorazowej zapomogi finansowej dla zakażonych wirusem SARS-CoV 2 w kwocie 500 zł(pięćset zł)
2020-12-11
Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych, których niezdolność do pracy, kwarantanna, izolacja lub izolacja w...
2020-12-18
Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 15.10.2020 w sprawie równego traktowania świadczeniodawców w Podstawowej Opiece...
2020-11-16
Chcesz włączyć się do wyjątkowej walki z koronawirusem i pomagać chorym? Masz wykształcenie medyczne? Nie boisz się nowych wyzwań? ...
2020-11-04
Stanowisko Nr 44 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 30 października 2020r. w sprawie propozycji zmiany zapisów...
2020-10-30
Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ
2020-10-28


okladka_za____cznik_2_3_2020_.jpg

okladka_poradnik_po_COVID_19.jpg

okladka_biuletyn_4_2020.jpg 

29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Szanowni Państwo, w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej organizatora Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa...
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE...
Ministerstwo Zdrowia w nawiązaniu do spotkania w dniu 30.10.2020 r. z Konsultantami Krajowymi w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa poniżej...
Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...
Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...

© 2012 - 2021 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS