banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 10.października 2018r.. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra...
Bardzo nas to cieszy, gdyż będzie to okazja do promocji naszego pięknego i bardzo potrzebnego zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady...

logo_glowne.jpg

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K
Jesteś tutaj / Strona Główna / Aktualności

Aktualności

Wynagrodzenia od 1 lipca 2020 roku

Pismo z Ministerstwa Zdrowia na pismo Pani Prezes NIPiP w sprawie podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2020
2020-05-28

Wydrukuj aktualny status z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych

Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych www.nipip.pl/weryfikacja-pwz dla zarejestrowanych osób dodano możliwość wydruku aktualnego statusu z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

Podając:

  • Numer Pesel z numerem PWZ lub
  • Nazwisko z numerem PWZ lub
  • Nazwisko z numerem Pesel

po poprawnym zweryfikowaniu dla osób zarejestrowanych będzie możliwość pobrania pliku PDF informującego o statusie osoby zarejestrowanej na dany dzień.

W przypadku osób z zaprzestaniem, wygaszeniem lub skreśleniem wyświetlona zostanie tylko informacja o odpowiednim statusie bez możliwości pobrania wydruku.

Przypominamy ponadto, że kto bez wymaganego prawa wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1-6 lub art. 5 ust. 1 pkt 1-9, 11 i 12 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, podlega karze grzywny.

Jeżeli sprawca ww. czynu działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wprowadza w błąd, co do posiadania ww. prawa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kto zatrudnia do udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1-6 lub art. 5 ust. 1 pkt 1-9, 11 i 12 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielenia tych świadczeń, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

2020-05-18

Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii Covid-19? Wskazówki dla pielęgniarki i położnej.

Kierowanie pielęgniarek i położnych do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19

Z dużym niepokojem odnotowujemy jak w praktyce przebiega kierowanie do pracy pielęgniarek i położnych pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19 w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez wojewodów. Od naszych koleżanek i kolegów, a także nawet od ich osób najbliższych, wynika, że wydanie decyzji nie poprzedza żadna, nawet najmniejsza próba ustalenia, czy zaistniały przesłanki wyłączające skierowania do pracy.

Niestety powtarzają się przypadki pomijania przepisów przewidujących zwolnienie poszczególnych kategorii pielęgniarek i położnych ze skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wystosowała do wojewodów postulaty z myślą o poprawieniu funkcjonowania aktualnie bardzo niedoskonałej procedury, która może przynieść więcej strat, niż korzyści, przede wszystkim dla pacjentów.

Z uwagi, iż nie każda pielęgniarka, położna wie, że przysługują jej wyłączenia ustawowe kierowania do pracy w drodze decyzji administracyjnej przygotowaliśmy wskazówki dla pielęgniarek, położnych w przypadku, gdy otrzymają decyzję od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19.

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Państwa Okręgowej Izby oraz rozpropagowanie wszelkimi kanałami informacyjnymi załączonego kompendium wiedzy dla pielęgniarek i położnych "Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19?".

Z poważaniem

Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

2020-04-17

Uruchomiono platformę, dzięki której uzyskasz teleporadę pielęgniarską

Teleporada jest usługą przygotowaną z myślą o pacjentach, którzy podejrzewają obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w swoim organizmie. Mogą oni w prosty sposób umówić się na teleporadę lekarską lub pielęgniarską w formie wideorozmowy lub telekonsultacji. Podczas konsultacji pacjent może otrzymać e-receptę bądź e-zwolnienie.Więcej tutaj
2020-04-16

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PIELEGNIAREK I POŁOZNYCH W CZASIE PANDEMII

Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne

Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur

Psycholog Kliniczny dr Izabela Sebastiańska - Targowska

· Indywidualne rozmowy telefoniczne - telefon 508 134 314

Wtorek w godzinach 11.30 - 13.30

Czwartek w godzinach 18.00 - 20.00

· Możliwe ustalenie innej godziny rozmowy z Psychologiem po wcześniejszym przesłaniu informacji sms na wskazany numer telefonu.

NIE WAHAJ SIĘ - ZADZWOŃ

2020-04-09

Stanowiska Prezydium NRPiP

w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS CoV-2 za chorobę zawodową
2020-04-02

Ankieta skierowana jest do wszystkich pracowników ochrony zdrowia w całej Polsce.

2020-04-01

Uroczyste nadanie Sali Audytoryjnej imienia dr n. hum. Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej

W sobotę, 7 marca br. w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur odbyło się uroczyste nadanie Sali Audytoryjnej imienia dr n. hum. Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej. Podczas uroczystości Przewodnicząca ORPiP Maria Danielewicz wspólnie z Lucyną Jakubowską, która reprezentowała rodzinę, dokonały odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej prezes NRPiP I kadencji samorządu.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Wiceprezes Mariola Łodzińska, Sekretarz Joanna Walewander, Lucyna Jakubowska oraz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i organizacji pacjentów.

Wiceprezes NRPiP Mariola Łodzińska w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i położnych przekazała podziękowania za uczczenie pamięci prezes I kadencji samorządu pielęgniarek i położnych: "Przypadło Jej w udziale budowanie struktur samorządu, który powstał niemalże równolegle z nurtem przeobrażeń ustrojowych i demokratycznych w naszym kraju. Do ostatnich swoich dni nie traciła kontaktu z samorządem pielęgniarek i położnych, aktywnie uczestniczyła w wielu samorządowych uroczystościach, konferencjach organizowanych w Polsce".
Żródło: NIPiP

Jesteśmy zaszczyceni że sala audytoryjna nosi imię pierwszej prezes  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej i że mogliśmy uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu. Na zdjęciu Prezydium ORPiP w Olsztynie siódmej kadencji samorządu pielęgniarek i położnych.

Apel Prezesa NRPiP w sprawie postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa

Apel
Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

w sprawie postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) na obszarze Polski skierowane do profesjonalistów medycznych - pielęgniarek, położnych, kadry zarządzającej sektorem ochrony zdrowia i organów władzy publicznej

W trosce o zdrowie i życie osób zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działając na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018.916 t. j.), zwracam się z apelem do wszystkich pielęgniarek i położnych o profesjonalne przygotowanie się do niesienia pomocy medycznej w przypadku podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.

Apelujemy do każdej pielęgniarki i położnej o bezwzględne przestrzeganie standardów i procedur sanitarno-epidemiologicznych wdrożonych w miejscach udzielania pomocy.

Elementarną procedurą jest mycie i dezynfekcja rąk przed i po każdym kontakcie z pacjentem. Personel zajmujący się pacjentem jest zabezpieczony indywidualnymi środkami ochronnymi: maska / półmaska twarzowa (co najmniej FFP2), okulary / gogle / przyłbica, fartuch barierowy / kombinezon, rękawiczki ochronne. Personel w obszarze wykonywania świadczeń zdrowotnych (obszar bezpośredniego kontaktu z pacjentem lub jego otoczeniem) przestrzega zasady "nic poniżej łokcia". Personel medyczny przed i po kontakcie z pacjentem, niezależnie od użycia rękawiczek ochronnych, dezynfekuje ręce zgodnie z wytycznymi WHO.

Przypominam, że sytuacja epidemiologiczna rozwija się tak dynamicznie, że każdy pacjent z objawami zakażenia układu oddechowego, może być potencjalnym źródłem zakażenia nowym koronawirusem. Zalecam zatem systematyczne zapoznawanie się z komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego i procedurami w miejscu pracy, które służą prewencji szerzenia się zakażeń.

Apeluję do kierowników placówek leczniczych o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pielęgniarkom i położnym zobowiązanym do niesienia pomocy medycznej, w szczególności o zaopatrzenie w niezbędne środki ochrony osobistej oraz praktycznych szkoleń w zakresie zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

Apeluję do inspektorów sanitarnych, osób kierujących resortem zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia o transparentny i skoordynowany przekaz informacji o zalecanych standardach i procedurach postępowania.

Pragnę podkreślić, iż tylko optymalna organizacja pracy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za zdrowie i życie osób przebywających na terytorium naszego kraju jest gwarantem bezpieczeństwa społecznego i dostarczenie fachowej medycznej pomocy osobom jej potrzebującym.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Zofia Małas

Apel popiera
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
Przewodniczący dr n. med. Paweł Grzesiowski

2020-03-03

Co trzeba wiedzieć o profilaktyce zakażenia koronawirusem?

Gabriel Leung, ekspert ds. epidemiologii koronawirusa, powiedział, że 60% światowej populacji może ostatecznie zostać zarażonych. Pojawienie się epidemii we Włoszech wywołało panikę w całej Europie. Do szpitali zaczęli zgłaszać się masowo pacjenci. W tej sytuacji Główny Inspektor Sanitarny informuje, jak zapobiegać zakażeniu.

Co trzeba wiedzieć o koronawirusie? Więcej informacji na stronie internetowej: https://gis.gov.pl/

2020-03-02
Wzrost agresji wobec personelu medycznego w Polsce i na świecie jest zjawiskiem dynamicznym. Naczelna Rada Pielęgniarek i przygotowała ankietę, aby sprawdzić jaka jest skala zjawiska agresji wobec pielęgniarek i położnych, w jakich obszarach opieki zdrowotnej, jakie są rodzaje zachowań agresywnych i w jaki sposób pielęgniarki i położne reagują na takie zachowania.
2020-01-17

Pomóż - przekaż 1% podatkubiuletyn_12___2020.jpg
Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium Opieka ambulatoryjna nad matką i dzieckiem w czasie epidemii Prelegent: Wojciech...
Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...

© 2012 - 2020 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS