Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Bardzo nas to cieszy, gdyż będzie to okazja do promocji naszego pięknego i bardzo potrzebnego zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady...

logo_glowne.jpg

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
7 marca 2020 roku w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur odbyło się uroczyste nadanie Sali Audytoryjnej...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K
Jesteś tutaj / Strona Główna / Aktualności

Aktualności

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych z dnia 11grudnia 2020r

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych, których niezdolność do pracy, kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych jest związana z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym - zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru.
Więcej w załaczniku

2020-12-18

Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 15.10.2020

Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 15.10.2020 w sprawie równego traktowania świadczeniodawców w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Odpowiedź Prezesa NFZ

2020-11-16

Włącz się do walki z koronawirusem – oferta pracy w Szpitalu Narodowym

Chcesz włączyć się do wyjątkowej walki z koronawirusem i pomagać chorym? Masz wykształcenie medyczne? Nie boisz się nowych wyzwań?

Oferta dotyczy pracy w pierwszym tymczasowym szpitalu dla chorych zakażonych koronawirusem w Warszawie.

Więcej informacji na stronie:
https://szpitalnarodowy.pl/

Infolinia 22 295 95 00
2020-11-04

Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie dodatku do wynagrodzenia

Stanowisko Nr 44 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 30 października 2020r. w sprawie propozycji zmiany zapisów polegających na uchyleniu przepisów przyznających 100% dodatku do wynagrodzenia wszystkim osobom wykonującym zawody medyczne, które realizują świadczenia zdrowotne na rzecz osób chorych lub zarażonych wirusem SARS – CoV -2
2020-10-30

Trwa piąta polska edycja nagrody pielęgniarskiej pod patronatem JKM Królowej Szwecji

Pod patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek, Magazynu Pielęgniarki i Położnej oraz Ministerstwa Zdrowia trwa piąta polska edycja nagrody pielęgniarskiej pod patronatem JKM Królowej Szwecji. Do 6 listopada 2020 r. pielęgniarki i pielęgniarze oraz osoby studiujące pielęgniarstwo, mogą zgłaszać pomysły, usprawniające opiekę zdrowotną w czasach COVID-19. Zwycięzca otrzyma stypendium 25000 zł, dyplom od JKM Królowej Szwecji oraz indywidualny staż.

Nagroda QUEEN SILVIA NURSING AWARD – to wyjątkowe stypendium  dla osób pragnących sprostać wyzwaniom, jakie stawia praca w opiece zdrowotnej.

O stypendium ubiegać się mogą wszystkie pielęgniarki i pielęgniarze, a także osoby studiujące pielęgniarstwo.

Zwycięzca otrzymuje dyplom od Jej Królewskiej Mości Królowej Szwecji, stypendium w wysokości 25 000 zł oraz indywidualny staż, podczas którego laureat zdobędzie cenne, międzynarodowe doświadczenia.

Stypendium Queen Silvia Nursing Award w 2020 roku tematycznie związane jest z wyzwaniami w opiece zdrowotnej, jakie stawia COVID-19.

Wnioski o stypendium można składać od 1 września do 6 listopada 2020 roku.

Więcej informacji na stronie:

https://www.queensilvianursingaward.pl/

2020-10-27

Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 15.10.2020

Stanowisko nr 40 w sprawie prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc niezdolności do pracy.

Stanowisko nr 41 w sprawie zlikwidowania w Ministerstwie Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych i zaniechania podjęcia w tej sprawie dialogu z przedstawicielami samorządu zawodowego

Stanowisko 43 w sprawie medialnej wypowiedzi Wicepremiera Jacka Sasina

2020-10-20

"Nie można leczyć i być leczonym bez nadziei" Papież Franciszek

Życzenia od Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego oraz Ks. Leszka Muzyki, Diecezjalnego Duszpasterza Służby Zdrowia, w związku ze zbliżającym się Świętem św. Łukasza (18.10), Patrona Służby Zdrowia,

Dodatek do wynagrodzenia związany z ograniczeniem pracy do jednego miejsca

2020-10-14

Informacja dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

Pismo NFZ w sprawie wydłużenia możliwości składania informacji o uczniach objętych opieką przez podmioty udzielające świadczeń w zakresie pielęgniarki szkolnej.
2020-09-03

Projekt edukacyjny

Startujemy z nowym projektem edukacyjnym, propagującym bezpieczeństwo wśród personelu medycznego.

Poszukujemy pielęgniarek, które w formie wywiadu video, chciałby opowiedzieć o swojej historii związanej z zakłuciem/zranieniem podczas:

  • zakładania cewnika/wenflonu
  • pobierania krwi

Materiał byłby wykorzystywany na szkoleniach i konferencjach dla personelu medycznego.
Ogłoszenie ma charakter płatnego zlecenia, oferujemy wynagrodzenie wysokości ok. 1000 zł

Proszę o kontakt na adres mailowy: kacper.zarembski@procontent.pl wraz z imieniem, nazwiskiem, telefonem kontaktowym oraz krótkim opisem historii lub pod numerem 531844962

Pozdrawiam serdecznie
Kacper Zarembski


2020-08-24

Konkurs Narodowego Funduszu Zdrowia

Konkurs Narodowego Funduszu Zdrowia na środki, które mogą być przeznaczone m.in. dla pielęgniarek deklarujących pracę w jednym miejscu.

Podstawowe zasady składania wniosków o przyznanie grantu:

1.      Do składania Wniosków o przyznanie grantu uprawnione są następujące podmioty:

  • ZOL (zakład opiekuńczo-leczniczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),
  • ZPO (zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),
  • Hospicjum stacjonarne, świadczące wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym,
  • DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) do 100 mieszkańców,
  • DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) powyżej 100 mieszkańców.

2.     W ramach projektu możliwe jest otrzymanie środków na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego zatrudnionych w placówkach, o których mowa w pkt 1 lit. a-c oraz pielęgniarek i ratowników medycznych zatrudnionych w DPS, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia lub też pracowali tylko w jednym miejscu.

3.    Dodatki do wynagrodzeń przysługiwać będą jedynie tym z ww. pracowników, którzy zadeklarowali pracę w jednym miejscu pracy.

4.     Wnioski o przyznanie grantu należy składać w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: dotacjacovid19@nfz.gov.pl oraz w wersji papierowej zgodnie z lokalizacją podmiotu do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, w przypadku kilku lokalizacji wniosek o przyznanie grantu powinien zostać złożony w OW NFZ właściwym według siedzibą Wnioskodawcy.

5.     Dokumentami niezbędnymi do aplikowania o przyznanie grantu są:

  • wniosek o przyznanie grantu,
  • zapotrzebowanie na grant,
  • oświadczenia o zatrudnieniu w jednym miejscu pracy, które stanowią odpowiednio załączniki 1, 2a, 2b oraz 3 do Zarządzenia nr 118/2020/DEF


Z poważaniem
Mariola Łodzińska
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
2020-08-24

Porada pielęgniarki POZ i porada położnej POZ

Z dniem 1.08.2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem regulacji jest usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie świadczeniobiorcom, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez wyodrębnienie porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej wraz z dookreśleniem warunków ich realizacji.

Pielęgniarka w ramach porady POZ, w zależności od posiadanych uprawnień zawodowych, będzie mogła m.in. prowadzić profilaktykę chorób i promocję zdrowia, dobrać sposoby leczenia rany w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, przepisać leki zawierające określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie lub recepty na wybrane wyroby medyczne (np. pieluchomajtki), wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Z kolei położna w ramach porady POZ będzie mogła m.in. udzielić porady dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej, w tym dobór sposobu leczenia ran, przepisać leki na receptę zawierające określone substancje czynne, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie na wybrane wyroby medyczne, wystawić skierowanie  na wykonanie określonych badań diagnostycznych, wykonać oraz zinterpretować badania KTG u kobiety ciężarnej.

Pełny tekst aktu: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1255

2020-08-04

Przekazanie środków ochrony osobistej pielęgniarkom i położnym

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych opracowała na stronie internetowej NIPiP mapę Polski podzieloną na 16 województw, na których umieściła zdjęcia przekazanych środków ochrony osobistej pielęgniarkom i położnym.
Link do strony tutaj

2020-07-10

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w sprawie szczepień ochronnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 24 czerwca br. skierowała do Ministra Zdrowia dwa stanowiska w sprawie szczepień ochronnych. Zwróciła się również do pielęgniarek i położnych z apelem o aktywne włączenie się w informowanie polskiego społeczeństwa na temat profilaktyki chorób zakaźnych i konieczności przeprowadzania szczepień ochronnych.Więcej tutaj
2020-07-10

Podziękowania

2020-06-18


okladka_biuletyn_4_2020.jpg 

okladka_poradnik_po_COVID_19.jpg

okladka_za____cznik_2_3_2020_.jpg

Szanowni Państwo, w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej organizatora Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa...
Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...
Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE...
Ministerstwo Zdrowia w nawiązaniu do spotkania w dniu 30.10.2020 r. z Konsultantami Krajowymi w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa poniżej...

© 2012 - 2021 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS