banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg

logo_glowne.jpg

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
7 marca 2020 roku w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur odbyło się uroczyste nadanie Sali Audytoryjnej...
Bardzo nas to cieszy, gdyż będzie to okazja do promocji naszego pięknego i bardzo potrzebnego zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K
Jesteś tutaj / Strona Główna / Aktualności

Aktualności

Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 15.10.2020

Stanowisko nr 40 w sprawie prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc niezdolności do pracy.

Stanowisko nr 41 w sprawie zlikwidowania w Ministerstwie Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych i zaniechania podjęcia w tej sprawie dialogu z przedstawicielami samorządu zawodowego

Stanowisko 43 w sprawie medialnej wypowiedzi Wicepremiera Jacka Sasina

2020-10-20

"Nie można leczyć i być leczonym bez nadziei" Papież Franciszek

Życzenia od Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego oraz Ks. Leszka Muzyki, Diecezjalnego Duszpasterza Służby Zdrowia, w związku ze zbliżającym się Świętem św. Łukasza (18.10), Patrona Służby Zdrowia,

Dodatek do wynagrodzenia związany z ograniczeniem pracy do jednego miejsca

2020-10-14

Informacja dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

Pismo NFZ w sprawie wydłużenia możliwości składania informacji o uczniach objętych opieką przez podmioty udzielające świadczeń w zakresie pielęgniarki szkolnej.
2020-09-03

Projekt edukacyjny

Startujemy z nowym projektem edukacyjnym, propagującym bezpieczeństwo wśród personelu medycznego.

Poszukujemy pielęgniarek, które w formie wywiadu video, chciałby opowiedzieć o swojej historii związanej z zakłuciem/zranieniem podczas:

  • zakładania cewnika/wenflonu
  • pobierania krwi

Materiał byłby wykorzystywany na szkoleniach i konferencjach dla personelu medycznego.
Ogłoszenie ma charakter płatnego zlecenia, oferujemy wynagrodzenie wysokości ok. 1000 zł

Proszę o kontakt na adres mailowy: kacper.zarembski@procontent.pl wraz z imieniem, nazwiskiem, telefonem kontaktowym oraz krótkim opisem historii lub pod numerem 531844962

Pozdrawiam serdecznie
Kacper Zarembski


2020-08-24

Konkurs Narodowego Funduszu Zdrowia

Konkurs Narodowego Funduszu Zdrowia na środki, które mogą być przeznaczone m.in. dla pielęgniarek deklarujących pracę w jednym miejscu.

Podstawowe zasady składania wniosków o przyznanie grantu:

1.      Do składania Wniosków o przyznanie grantu uprawnione są następujące podmioty:

  • ZOL (zakład opiekuńczo-leczniczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),
  • ZPO (zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),
  • Hospicjum stacjonarne, świadczące wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym,
  • DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) do 100 mieszkańców,
  • DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) powyżej 100 mieszkańców.

2.     W ramach projektu możliwe jest otrzymanie środków na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego zatrudnionych w placówkach, o których mowa w pkt 1 lit. a-c oraz pielęgniarek i ratowników medycznych zatrudnionych w DPS, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia lub też pracowali tylko w jednym miejscu.

3.    Dodatki do wynagrodzeń przysługiwać będą jedynie tym z ww. pracowników, którzy zadeklarowali pracę w jednym miejscu pracy.

4.     Wnioski o przyznanie grantu należy składać w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: dotacjacovid19@nfz.gov.pl oraz w wersji papierowej zgodnie z lokalizacją podmiotu do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, w przypadku kilku lokalizacji wniosek o przyznanie grantu powinien zostać złożony w OW NFZ właściwym według siedzibą Wnioskodawcy.

5.     Dokumentami niezbędnymi do aplikowania o przyznanie grantu są:

  • wniosek o przyznanie grantu,
  • zapotrzebowanie na grant,
  • oświadczenia o zatrudnieniu w jednym miejscu pracy, które stanowią odpowiednio załączniki 1, 2a, 2b oraz 3 do Zarządzenia nr 118/2020/DEF


Z poważaniem
Mariola Łodzińska
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
2020-08-24

Porada pielęgniarki POZ i porada położnej POZ

Z dniem 1.08.2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem regulacji jest usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie świadczeniobiorcom, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez wyodrębnienie porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej wraz z dookreśleniem warunków ich realizacji.

Pielęgniarka w ramach porady POZ, w zależności od posiadanych uprawnień zawodowych, będzie mogła m.in. prowadzić profilaktykę chorób i promocję zdrowia, dobrać sposoby leczenia rany w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, przepisać leki zawierające określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie lub recepty na wybrane wyroby medyczne (np. pieluchomajtki), wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Z kolei położna w ramach porady POZ będzie mogła m.in. udzielić porady dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej, w tym dobór sposobu leczenia ran, przepisać leki na receptę zawierające określone substancje czynne, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie na wybrane wyroby medyczne, wystawić skierowanie  na wykonanie określonych badań diagnostycznych, wykonać oraz zinterpretować badania KTG u kobiety ciężarnej.

Pełny tekst aktu: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1255

2020-08-04

Przekazanie środków ochrony osobistej pielęgniarkom i położnym

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych opracowała na stronie internetowej NIPiP mapę Polski podzieloną na 16 województw, na których umieściła zdjęcia przekazanych środków ochrony osobistej pielęgniarkom i położnym.
Link do strony tutaj

2020-07-10

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w sprawie szczepień ochronnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 24 czerwca br. skierowała do Ministra Zdrowia dwa stanowiska w sprawie szczepień ochronnych. Zwróciła się również do pielęgniarek i położnych z apelem o aktywne włączenie się w informowanie polskiego społeczeństwa na temat profilaktyki chorób zakaźnych i konieczności przeprowadzania szczepień ochronnych.Więcej tutaj
2020-07-10

Podziękowania

2020-06-18

Prośba o wypełnienie ankiety przez pielęgniarki dotyczącej wpływu COVID - 19 na osoby z cukrzycą

Zwracam się z prośbą o umieszczenie informacji dotyczącej wypełnienia ankiety przez pielęgniarki dotyczącej wpływu COVID - 19 na osoby z cukrzycą , na pracę pielęgniarki. Informacja i link do ankiety znajdują się na stronie Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii http://www.pfed.org.pl/aktualno347ci/ankieta-diabetes-nurses-covid-19-survey-wypelnij

Pielęgniarki kliniczne z Wydziału Pielęgniarstwa, Położnictwa i Opieki Paliatywnej Florence Nightingale z King's College London we współpracy z Fundacją Europejskich Pielęgniarek Diabetologicznych (FEND) utworzyły europejskie konsorcjum pielęgniarek diabetologicznych w celu przeprowadzenia badania dotyczącego pielęgniarek diabetologicznych z całej Europy. Polska w tym badaniu również bierze udział - Stowarzyszenie Polska Federacja Edukacji w Diabetologii została zaproszona do współpracy. Celem badania jest uzyskanie europejskiej perspektywy wpływu COVID-19. Pytania ankiety są podzielone na cztery części, pierwsza dotyczy Ciebie i Twojego miejsca pracy, pozostałe pytania, dotyczą wpływu COVID-19 na:

1. Osoby z cukrzycą, z którymi pracujesz;

2. Usługi i zasoby dla chorych na cukrzycę w Twoim miejscu pracy;

3. Twoją pracę i Ciebie osobiście.

Podane przez Ciebie informacje są naprawdę ważne. Proszę swobodnie odpowiadać na pytania, ponieważ podane informacje są anonimowe i całkowicie prywatne.

Link do ankiety

Dziękuję za pomoc
Pozdrawiam

Alicja Szewczyk

Konsultant krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego
tel. 22 815 10 42 , faks. 22 815 12 32


2020-07-01

Komunikat ws. realizacji zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

W związku z realizowanym kształceniem podyplomowym, w zajęciach praktycznych  w podmiocie leczniczym, może brać udział wyłącznie pielęgniarka lub położna - osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel. 

W zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym nie może brać udziału pielęgniarka lub położna objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, lub jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

Podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka lub położna zamierza odbyć zajęcia praktyczne, nie może wymagać od tej pielęgniarki lub położnej samodzielnego wykonania testu w kierunku COVID-19, przed rozpoczęciem zajęć praktycznych. 

Test w kierunku COVID-19 należy przeprowadzić w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że pielęgniarka lub położna była szczególnie narażona na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i może być chora na COVID-19. W takim przypadku, test w kierunku COVID-19 powinien zostać wykonany w podmiocie leczniczym, w którym realizowane są zajęcia praktyczne, a osobą wskazującą na potrzebę wykonania testu powinien być opiekun stażu. 

Koszt testowania w kierunku COVID-19 pielęgniarek lub położnych realizujących zajęcia praktyczne w ramach kształcenia podyplomowego zostanie pokryty ze środków NFZ. W tym celu powinien być rozliczony analogicznie do kosztów testów w kierunku COVID-19 wykonywanych pracownikom danego podmiotu leczniczego, w którym realizowane są zajęcia praktyczne.

W przypadku realizacji szkolenia praktycznego w szpitalu jednoimiennym lub oddziale zakaźnym, pielęgniarka lub położna może wrócić do pracy lub być skierowana na kolejne szkolenia praktyczne dopiero w przypadku uzyskania ujemnego wyniku testu w kierunku COVID-19, który to test powinien być wykonany w 7 dniu po zakończeniu tego szkolenia.
Żródło

2020-07-01

Z dniem 15 czerwca 2020 r. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wznawia przeprowadzanie egzaminów państwowych

2020-06-05

Podziękowania od firmy Pradma

2020-06-04

Moc Wiedzy dla Pielęgniarek i Położnych

W ramach akcji Moc Wiedzy dla Pielęgniarek i Położnych, przygotowaliśmy dla Państwa środowiska, specjalne rabaty na prenumeratę naszych czasopism oraz na katalog ponad 170 publikacji, które mogą Państwa szczególnie zainteresować. Akcja potrwa do 7 czerwca, a cała oferta jest dostępna jest tutaj

Dodatkowo, przy okazji tego wydarzenia, wraz z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, wydaliśmy bezpłatny ebook pt.: "Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii COVID-19", który jest dostępny do pobrania pod tym samym linkiem. Uzupełnieniem tego poradnika są, filmy instruktażowe, które tak jak cały ten projekt, zostały przygotowane, po to żeby ułatwić pracę środowisku medycznemu w tym trudnym czasie.

Zapraszamy także do wzięcia udziału w konkursie, który dla Państwa przygotowaliśmy na naszym fanpege'u na Facebooku. Konkurs potrwa do 31 maja i jest dostępny tutaj

Serdecznie zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony akcji.

Z wyrazami szacunku,
Zespół PZWL Wydawnictwa Lekarskiego

2020-05-28


biuletyn_12___2020.jpg
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar "Pacjent i opiekun. Komfort i bezpieczeństwo pacjenta i opiekuna podczas przemieszczania". Webinar...
Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...
Szanowni Państwo, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu IV Ogólnopolskiego Forum...
Informuję, że w najbliższym czasie odbędzie się kurs specjalistyczny "ENDOSKOPIA" w Działdowie. Osoby zainteresowane prosimy o...
Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...

© 2012 - 2020 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS