Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 10.października 2018r.. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Kształcenie podyplomowe

Prawo pracy. Uregulowania prawne związane z zarządzaniem w pionie pielęgniarskim

Informujemy, że zmianie uległa data szkolenia pt.
Prawo pracy. Uregulowania prawne związane z zarządzaniem w pionie pielęgniarskim.
Aktualna data szkolenia to 10 grudnia 2019 r.

ZAPRASZAMY:
pielęgniarki naczelne,
pielęgniarki oddziałowe,
pielęgniarki koordynujące,
kierowników

do udziału w praktycznym szkoleniu z zakresu prawa pracy dla pielęgniarek i położnych.
Słuchacze w czasie trwania szkolenia zostaną zapoznani z obowiązkami leżącymi po stronie pracodawcy i pracownika w zakresie stosunku pracy oraz praktycznymi rekomendacjami i komentarzami prowadzącego. W czasie szkolenia zaprezentowane będą również uregulowania prawne dotyczące zawodu pielęgniarki/położnej.
Zajęcia prowadzone są w sposób aktywizujący uczestników, co pozwala na wymianę doświadczeń zawodowych.

Obowiązki Pracodawcy i Pracownika
- definicja pracodawcy
- obowiązki pracodawcy
- obowiązki osoby kierującej pracownikami
- prawa pracodawcy
- definicja pracownika
- obowiązki pracownika
- cechy szczególne opisu stanowiska pracy, uregulowania prawne w zawodzie pielęgniarka/położna
- prawa pracownika
- nagrody i wyróżnienia
- podnoszenie kwalifikacji a Kodeks Pracy
- zasady rozliczania czasu pracy zgodnie z grafikiem

Prowadzący szkolenie: mgr Zygmunt Sitko - Naczelny Pielęgniarz UCK WUM Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Termin szkolenia: 10 grudnia 2019
Miejsce szkolenia: Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6
Cena szkolenia: 290 zł/os.
Zapewniamy: udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.pce.com.pl w zakładce szkolenia
i konferencje.
2019-11-14

Prawa i obowiązki Mieszkańca DPS jako pacjenta Podmiotów Leczniczych

ZAPROSZENIE

Uprzejmie informuję, że Komisja ds. Pomocy Społecznej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, organizuje szkolenie, na które zapraszam Pielęgniarki/ Pielęgniarzy Domu Pomocy Społecznej.

Szkolenie odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 14 K.

Temat szkolenia: "Prawa i obowiązki Mieszkańca DPS jako pacjenta Podmiotów Leczniczych" . Szkolenie przeprowadzi Rzecznik Praw Pacjenta P. Ewa Górko

Proszę o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 28 listopada 2019 r. na adres e mail : izba@oipip.olsztyn.plz dopiskiem :
SZKOLENIE -2 .12.2019 r.
Imię i nazwisko - DPS w ……….

Po szkoleniu odbędzie się zebranie wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów Delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji (Rejon Wyborczy nr 2).

Z poważaniem
Maria Danielewicz
Przewodnicząca ORPiP

2019-11-07

Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

oraz

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

zapraszają na bezpłatne, dwudniowe szkolenie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, dla pielęgniarek i położnych

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie pielęgniarek i położnych organizowanym szkoleniem we wrześniu 2019 r., serdecznie zapraszamy pielęgniarki i położne, które spotykają się w pracy zawodowej z sytuacją przemocy w rodzinie. Szkolenie kierowane jest do wszystkich pielęgniarek i położnych bez względu na miejsce wykonywania zawodu, które chciałyby pogłębić wiedzę na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Termin szkolenia: 2-3 grudnia 2019 r.

Miejsce szkolenia: Hotel Roko, ul. Techników 30, 02-468 Warszawa

2019-10-31

BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie
ogłasza nabór na
BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE
dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie:

PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNE
DLA PIELĘGNIAREK/ARZY

z woj. warmińsko mazurskim

w ELBLĄGU

2019-10-16

BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE - PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE
dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie:

PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO
DLA PIELĘGNIAREK/ARZY

z woj. warmińsko mazurskim

w ELBLĄGU

2019-10-16

BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE - PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Sp.z o.o. w Rzeszowie
ogłasza nabór na
BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE
dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia
w dziedzinie
:
PIELĘGNIARSTWA NEONATOLOGICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH
w Olsztynie
2019-10-16

BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE - PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Sp.z o.o. w Rzeszowie
ogłasza nabór na
BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE
dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia
w dziedzinie
:
PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK
2019-10-16

Akademia opieki długoterminowej

2019-09-08


okladka_biuletyn_4.jpg

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp.z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE...
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE...
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE ...
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp.z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE...
ZAPROSZENIE Uprzejmie informuję, że Komisja ds. Pomocy Społecznej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, organizuje...

© 2012 - 2019 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS