Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

XIV edycja Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku temat przewodni: Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki...
Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego...
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych...
Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Konsultanci krajowi

KONSULTANCI KRAJOWI W DZIEDZINIE
PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA

 Dziedzina

Imię i nazwisko

Miejsce pracy

 Pielęgniarstwo

 dr hab. n. hum. Maria Kózka

Instytut Pielęgniarstwa CM UJ
ul. Kopernika 25
31-501 Kraków
tel. 12/4214160;12/4312708
tel/ fax. 12/ 4294872
e-mail: makozka@cm-uj.krakow.pl

Pielęgniarstwo
anestezjologiczne
i intensywnej opieki

dr hab. Danuta Dyk

Zakład Pielęgniarstwa Anasteziologicznego
i Intensywnej Opieki
im.Karola Marcinkowskiego
ul. Smoluchowskiego 11
60-179 Poznań
tel. 61/ 655-92-39
e-mail: ddyk@poczta.onet.pl

Pielęgniarstwo
ginekologiczne i położnicze

mgr Leokadia Jędrzejewska

Dolnośląska OIPiP
ul. Powstańców Śląskich 50
53-333 Wrocław
tel. 71/ 373-20-56
e-mail: ljedrzejewska@wp.pl

Pielęgniarstwo
onkologiczne

dr n.med. Anna Koper

Centrum Onkologii-Szpital
im. Prof. F. Łukaszczyka
ul. dr I.Romanowskiej 2
tel. 52/ 374-32-04
e-mail: kopera@co.bydgoszcz.pl

Pielęgniarstwo
rodzinne

mgr Beata Ostrzycka

ZOZ MSWiA Centrum Onkologii
Al. Wojska Polskiego 37 10-228 Olsztyn
tel. 89/539-80-78
fax: 89/539-80-79    663-370-200
e-mail: bostrzycka@wp.pl

Pielęgniarstwo
przewlekle chorych
i niepełnosprawnych

dr n. o zdrowiu Mariola Rybka


Pielęgniarstwo
pediatryczne

dr . med. Krystyna Piskorz - Ogórek

Wojewódzki  Specjalistyczny
Szpital Dziecięcy
ul. Żołnierska 18A
10-561 Olsztyn
tel. 89/ 539-34-55
fax.89/ 533-77-01
e-mail: piskorz@wssd.olsztyn.pl

Pielęgniarstwo
epidemiologiczne

mgr Beata Ochocka

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
tel. 32/ 259-15-86
fax.32/ 255-40-52
e-mail: beata.ochocka@spskm.katowice.pl

Pielęgniarstwo
psychiatryczne

dr hab. n. hum.
Ewa Wilczek - Rużyczka

30-225Kraków
ul. Kazimierza Nitscha 17
tel. kom 660 913 017
e=mail: ewaroz@poczta.onet.pl


Pielęgniarstwo
ratunkowe

Marek Maślanka

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego
ul. Szlak 61  31-153 Kraków
tel. 12 4228854 wew. 114
e-mail: m.maslankaptpr.org.pl

Pielęgniarstwo
chirurgiczne i operacyjne

dr hab. n. med. Maria Teresa Szewczyk

Szpital Uniwersytecki nr 2
im. dr J. Biziela
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego CM
UMK
ul. Ujejskiego 75
85 - 168 Bydgoszcz
tel. 52/3655232;     52/3655256
e-mail: mszewczyk@cm.umk.pl

Pielęgniarstwo
diabetologiczne

 mgr Alicja Szewczyk

Klinika Endokrynologii i Diabetologii
Instytut
"Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"
tel. 22/815 10 42
e-mail: alicja.szewczyk@gmail.com

Pielęgniarstwo
opieki paliatywnej

mgr Izabela Kaptacz

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej
Ziemi Częstochowskiej
Zespół Opieki Paliatywnej "Palium"
ul. Krakowska 45a
42-202 Częstochowa
tel./fax 34/3605491;  34/3605537
kom. 501 046 654
e-mail: ikaptacz@wp.pl

2009-03-07


  okladka_Nr._4______________dla_Wandy_.jpg

W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Olsztynie, Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"...
Dyrekcja Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu informuje, że...
W imieniu Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej i CSR DAN- zapraszamy na VI Konferencję Naukowo-Szkoleniową "Nowoczesna sterylizacja...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Sposoby wspomagania rozwoju niemowląt 16-17.02.2019 1. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka w 1 roku życia: ...

© 2012 - 2019 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS