Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 10.października 2018r.. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Opinie, stanowiska i zalecenia konsultantów

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

w sprawie zatrudniania ratowników medycznych na stanowiskach pielęgniarskich w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii

2018-10-11

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego

w sprawie podawania antybiotyków u dzieci na zlecenie lekarskie w domu chorego

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego

w sprawie szczepień ochronnych

2018-07-16

 Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych przez położne

2017-01-26

Opinia konsultanta krajowego z dnia 11 lipca 2016 r.

Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w sprawie stanowiska dotyczącego postępowania kwalifikacyjnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w stosunku do osoby posiadającej dyplomy specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

2016-11-16

Opinia konsultanta krajowego z dnia 6 lipca 2016 r.

Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dotycząca legitymowania się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

2016-11-16

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

w sprawie asystowania położnej do zabiegu cięcia cesarskiego

2014-07-22

 Zalecenie Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa

w sprawie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

2014-01-23

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

w sprawie kompetencji i zakresu prac położnych oraz oddziałów szpitalnych, w których mogą być zatrudnione z dnia 9.08.2013r.

Pobierz opinie

2014-01-10

 Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

w sprawie samodzielnego nadzoru nad pacjentem w czasie znieczulenia miejscowego oraz uprawnień pielęgniarki anestezjologicznej do podawania leków na ustne zlecenie ....z dnia 10.10.2013r.

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego

w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania z dnia 12 kwietnia 2013 roku.

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego

 w sprawie podawania leku Methotrexat o nazwie METEX drogą podskórną przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

Pobierz opinie

2013-04-22

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego

w sprawie: sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pediatrycznych z dnia 04.06.2012 r.

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego:

w sprawie eliminowanie pielęgniarek systemu z zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych.okladka biuletyn_3.jpg

Komisja ds. Pomocy Społecznej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, organizuje szkolenie, na które zapraszam ...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...

© 2012 - 2019 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS