banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego...
Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych...
,,Jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami, powinien zrobić wszystko, żeby się nimi posłużyć i latać" Florence Nightingale ...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Opinie, stanowiska i zalecenia konsultantów

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego

w sprawie podawania antybiotyków u dzieci na zlecenie lekarskie w domu chorego

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego

w sprawie szczepień ochronnych

2018-07-16

 Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych przez położne

2017-01-26

Opinia konsultanta krajowego z dnia 11 lipca 2016 r.

Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w sprawie stanowiska dotyczącego postępowania kwalifikacyjnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w stosunku do osoby posiadającej dyplomy specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

2016-11-16

Opinia konsultanta krajowego z dnia 6 lipca 2016 r.

Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dotycząca legitymowania się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

2016-11-16

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

w sprawie asystowania położnej do zabiegu cięcia cesarskiego

2014-07-22

 Zalecenie Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa

w sprawie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

2014-01-23

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

w sprawie kompetencji i zakresu prac położnych oraz oddziałów szpitalnych, w których mogą być zatrudnione z dnia 9.08.2013r.

Pobierz opinie

2014-01-10

 Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

w sprawie samodzielnego nadzoru nad pacjentem w czasie znieczulenia miejscowego oraz uprawnień pielęgniarki anestezjologicznej do podawania leków na ustne zlecenie ....z dnia 10.10.2013r.

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego

w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania z dnia 12 kwietnia 2013 roku.

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego

 w sprawie podawania leku Methotrexat o nazwie METEX drogą podskórną przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

Pobierz opinie

2013-04-22

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego

w sprawie: sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pediatrycznych z dnia 04.06.2012 r.

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego:

w sprawie eliminowanie pielęgniarek systemu z zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Stanowisko z dnia 3 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego:

w sprawie transportu pacjentów z symptomatologia: ostrego zespołu wieńcowego, udaru niedokrwiennego lub udaru krwotocznego oraz pacjentów urazowych z miejsca zdarzenia bezpośrednio do szpitala, w którym znajduje się jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego lub centrum urazowe przez podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego poza rejon operacyjny dysponenta jednostki.okladka_biuletyn_____________________Nr_2.jpg

W imieniu Komisji ds. pielęgniarstwa operacyjnego, działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i...
W tym roku Centralny Ośrodek Koordynujący Program profilaktyki raka szyjki macicy uruchomił szkolenia – warsztaty mające na celu...
Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością zawiadamiamy iż Zakład Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego Gdańskiego...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Komisja Epidemiologiczna działająca przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur oraz 3M Poland Sp. z...
Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji ZDROWIE KOBIETY - jako problem...

© 2012 - 2018 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS