banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
Światowy Dzień Zdrowia 2015 - Bezpieczeństwo żywności Materiały do pobrania: Więcej informacji...
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zwracam się do Państwa z prośbą o upowszechnianie wszelkimi możliwymi...
System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 6
Jesteś tutaj / Strona Główna / Aktualności

Aktualności

Delegatura Ostrowsko - Krotoszyńska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Ostrowie Wielkopolskim przygotowuje "Ostrowski Almanach Medyczny" obejmujący lata 1837 - 2000.
Almanach będzie obejmował fachowych pracowników lecznictwa związanych z Ostrowem Wielkopolskim, to jest urodzonych, uczących się i pracujących zawodowo w naszym mieście i powiecie.
2015-08-05
Departament Pielęgniarek i Położnych przypomina, że zgodnie z przepisem art. 67 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, do dnia 31 grudnia 2015r. szczepienia ochronne mogą wykonywać
2015-08-04
Przepis § 1 ust. 1 pkt 2 lit. h) ustawy z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
2015-05-22
Zgodnie z normą art. 66 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1435 z późn.zm.) kształceniem podyplomowym pielęgniarek jest:
2015-05-22

Informacje z Konwentu Przewodniczących - 23 marca 2015r.

1. Pismo Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie uznania poszczególnych prac pielęgniarek za pracę o szczególnym charakterze.
2. Opinia prawna dotycząca formy w jakiej przekazywane są informacje o zmianie danych objętych wpisem do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą.
3. Opinia prawna - pwz dla cudzoziemca bez pobytu stałego.

2015-04-24
Centralny Ośrodek Koordynujący prowadzi nabór położnych chętnych do uczestnictwa w egzaminie centralnym uprawniającym położne do pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy.
2015-04-24

Pismo NFZ w sprawie realizacji świadczeń przez pielęgniarki opieki długoterminowej domowej

2015-03-17

Kampania Lek bezpieczny. Zgłaszanie niepożądanych działań produktów leczniczych.

Jak zgłaszać niepożądane działania produktów leczniczych: http://urpl.gov.pl/

2015-03-12

Komunikat związany z wypełnieniem i przekazywaniem kart urodzenia i kart martwego urodzenia

2015-02-16
Szanowni Państwo,
w imieniu Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF) przy Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), przesyłam prośbę EFN o upowszechnienie poniższego kwestionariusza ankiety.
2015-02-09
Uprzejmie informuję, iż art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z póżn. zm.) stanowi, że do kompetencji zawodowych położnej należy m.in. sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej; przyjmowanie porodów naturalnych, w przypadku konieczności także z nacięciem krocza,
2015-01-15
Pielęgniarka, która ukończyła kurs specjalistyczny z zakresu leczenia ran nie posiada uprawnienia do wypisywania recept na opatrunki specjalistyczne.
Nowe uprawnienia w zakresie wystawiania recept na leki zawierające określone substancje czynne oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, recepty i zlecenia na określone wyroby medyczne pielęgniarki będą mogły realizować nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r.
2015-01-15
Informujemy, iż z dniem 19 listopada 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 1508).
2014-12-01


Szanowne Panie Pielęgniarki Środowiska Nauczania i Wychowania Zapraszam na warsztaty szkoleniowe z osobistej pompy insulinowej...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
W ramach umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział ZUS w Olsztynie ul. Plac Konsulatu Polskiego 3 Stowarzyszenie...
" Pielęgniarka w edukacji zdrowotnej pacjenta z cukrzycą " który odbędzie się w Olsztynie w terminie 19.09.2015 r. w Hotelu Wileńskim...
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Polskie...
Komunikat w sprawie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2015 ze...
Serdecznie zapraszamy Panie Położne na konferencję "Profesjonalna położna - zdrowe pokolenie", która odbędzie się...

© 2012 - 2015 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS