Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
,,Jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami, powinien zrobić wszystko, żeby się nimi posłużyć i latać" Florence Nightingale ...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 1 grudnia 2016r. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra. ...
Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Kalendarium posiedzeń i spotkań

Kalendarium posiedzeń i spotkań Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,
Przedstawicieli ORPiP
w roku 2018

Data

Posiedzenie

17 luty 2018 

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

24 luty 2018

Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP

17 marzec 20187

XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur

16 czerwca 2018

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

2 czerwca 2018 

Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP

29 września 2018

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

6 października 2018

Spotkanie Pełnomocnych  Przedstawicieli ORPiP

7 grudnia 2018

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

8 grudnia 2018

Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiPokladka_biuletyn_3_2018.jpg

W imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej oraz ...
W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Olsztynie, Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
W tym roku Centralny Ośrodek Koordynujący Program profilaktyki raka szyjki macicy uruchomił szkolenia – warsztaty mające na celu...

© 2012 - 2018 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS