banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i...
Szanowni Państwo W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informuję, że od października 2014 r. uzyskacie Państwo...
Światowy Dzień Zdrowia 2015 - Bezpieczeństwo żywności Materiały do pobrania: Więcej informacji...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 6

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych

KOLEGIUM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RODZINNYCH W POLSCE
ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE

Prezes Maria Łapko

Adres do korespondencji:

10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 6 (siedziba OIPiP)
tel.(fax 089) 541-22-67, 8:00 – 15:00

kom. 0-609-306-293Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych
Oddział Terenowy w Olsztynie

Serdecznie zaprasza
Panią Pielęgniarkę / Panią Położną
na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się
17 października 2015r. o godz. 10 00
w sali konferencyjnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie,
ul. Kościuszki 46/48 (naprzeciw Hotelu Warmińskiego).

Program szkolenia :

  1. Powitanie, otwarcie spotkania.
  2. Opieka nad położnicą. Powikłania i fizjologia połogu w odniesieniu do sposobu prowadzenia porodu, lek. med. Wojciech Zdanowski, Asystent Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, w trakcie specjalizacji Ginekologia i Położnictwo,
  3. Opieka paliatywna, mgr Teresa Kocbach, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej województwa warmińsko-mazurskiego,
  4. Profilaktyka HBV, HCV, HIV- ekspozycja zawodowa, Lidia Rutka - specjalista ds. epidemiologii,|
  5. Krew pępowinowa - źródło komórek macierzystych ratujących życie. Dlaczego warto, by położna rozmawiała z rodzącą o krwi pępowinowej?, Joanna Wychudzka - Regionalny Konsultant Medyczny Polskiego Banku Komórek Macierzystych,
  6. Możliwości pozyskania dotacji unijnych w działalności pielęgniarek i położnych. Nieodpłatny projekt szkoleniowy skierowany do Zakładów Opieki Zdrowotnej. Anna Bielska, Biuro Inwestycyjne PROGRES,
  7. Prezentacje firm farmaceutycznych.
  8. Sprawy bieżące Kolegium.
  9. Dyskusja, wnioski, pytania.
  10. Poczęstunek.

Uczestnicy spotkania szkoleniowego otrzymają certyfikaty.

Zapraszamy
Zarząd Kolegium

2015-10-09

Zarząd Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce

Oddział Terenowy w Olsztynie

zaprasza Koleżanki Pielęgniarki i Położne Rodzinne na szkolenia w roku 2015:

spotkania odbędą się w soboty o godz. 10.00 :

7 marca , 20 czerwca, 17 października.

Miejsce spotkań -  Budynek Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie ul. Kościuszki 46/48

  Serdecznie zapraszamy

Zarząd Kolegium

 

2015-01-29

Wybory nowego Zarządu Kolegium

Szanowne Koleżanki Pielęgniarki i Położne Rodzinne

Dnia 17.11.2012. podczas szkolenia naukowego dla Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych Oddziału Terenowego w Olsztynie zostały przeprowadzone statutowe wybory nowego Zarządu Kolegium. Uczestniczyło 55 koleżanek (kolegium liczy 87 osób, czynnych 59). Głosowało 48 koleżanek, gości zaproszonych 7 osób.

Prezesem Kolegium ponownie wybrana została Maria Łapko – położna,
WiceprezesemMałgorzata Kuliś – pielęgniarka,
Skarbnikiem - Krystyna Bacewicz - pielęgniarka.

Skład Zarządu:
1. Urszula Markuszewska – położna – Sekretarz
2. Maria Siurnicka - pielęgniarka

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Alina Adamowicz – Przewodnicząca - pielęgniarka
2. Teresa Iwancio – Wiceprzewodnicząca - pielęgniarka
3. Halina Trusiewicz – Tarnowska – położna
4. Anna Tercjak - położna

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce jest stowarzyszeniem grupującym osoby zajmujące się zagadnieniami pielęgniarstwa rodzinnego.

Celem działalności Kolegium jest:

- Integrowanie osób związanych z działalnością na rzecz pielęgniarstwa rodzinnego
- Reprezentowanie pielęgniarek i położnych rodzinnych
- Wspieranie aktywności naukowej i szkoleniowej w tej dziedzinie
- Udział w kształtowaniu i doskonaleniu POZ w Polsce, poprzez inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do opracowania i doskonalenia przepisów prawnych regulujących działalność tej grupy zawodowej
- Promowanie zawodu pielęgniarki i położnej rodzinnej.

Założone cele realizowane są poprzez współdziałanie z samorządem zawodowym, organami administracji państwowej, innymi organizacjami społecznymi i instytucjami kształcącymi pielęgniarki i położne. Obecnie w przeważającej większości członkowie kolegium to pielęgniarki i położne rodzinne prowadzące praktyki zawodowe lub podmioty lecznicze.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że nasze środowisko ma coraz większą potrzebę aby Kolegium reprezentowało ich interesy. Znacząca jest możliwość odwołania się do Kolegium jako organizacji opiniotwórczej, wspierającej oraz prestiżowej.

Nasze działania powinny być prowadzone w myśl zasady "Nic o Nas bez Nas".

Z poważaniem,
Prezes
Maria Łapko
2009-02-20


Prezentacja3.jpg
Elektroniczna dokumentacja medyczna w podstawowej opiece zdrowotnej i opiece długoterminowej od czego zacząć, jak wdrożyć i...
Serdecznie zapraszamy Pracowników medycznych na konferencję "Zdrowie jest najważniejsze Edukacja zdrowotna - jak skutecznie...
Szanowni Państwo, Po raz kolejny mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
ZAPROSZENIE Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne Serdecznie zapraszam na szkolenie z zakresu: ...
Komunikat w sprawie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2015 ze...
W ramach umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział ZUS w Olsztynie ul. Plac Konsulatu Polskiego 3 Stowarzyszenie...

© 2012 - 2015 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS