banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych...
Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 1 grudnia 2016r. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra. ...
,,Jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami, powinien zrobić wszystko, żeby się nimi posłużyć i latać" Florence Nightingale ...
Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Uroczystość wręczania dyplomów - 2 luty 2017

Uroczystość wręczania dyplomów Absolwentom Kierunków: Pielęgniarstwo, Dietetyka i Ratownictwo Medyczne Wydziału Nauk Medycznych w Olsztynie

W dniu 2 lutego 2017 roku po raz kolejny odbyła się uroczystość dyplomatorium na zakończenie edukacji zawodowej studentów kierunku Pielęgniarstwa, Dietetyki i Ratownictwa Medycznego. W 2016 roku tytuł licencjata pielęgniarstwa uzyskało 38 osób, natomiast tytuł magistra pielęgniarstwa 54 osoby (w tym 30 osób ukończyło studia stacjonarne i 24 osoby ukończyły studia niestacjonarne).

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu Gaude Mater Polonia po czym głos zabrał Dziekan prof. Dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz, który powitał gości i absolwentów, podkreślając, że dzień ten jest wyjątkowy dla każdego absolwenta gdyż otrzymują wymarzony dyplom ukończenia studiów a dla każdej pielęgniarki jest to historyczne wydarzenie ze względu nadania symboli zawodowych.

Tak uroczystym dniem skończył się pewien etap w życiu Absolwentów Pielęgniarstwa, Dietetyki i Ratownictwa Medycznego. Etap, który przez niektórych nazywany jest najwspanialszym okresem w życiu. W trakcie wystąpień Absolwentów nie łatwo było opowiedzieć w kilku zdaniach o tym, co spotkało Ich przez te wszystkie lata, a u niejednej osoby zakręciła się łza w oku. Każda ze zgromadzonych osób mogłaby opowiedzieć własną historię studencką, która na pewno w dniu dzisiejszym kończy się Happy Endem. Jak podkreślali, w swoich wystąpieniach Przedstawiciele Uczelni, studia są ogromnym wyzwaniem i niewielu osobom udaje się to wyzwanie pokonać, ale Absolwenci Pielęgniarstwa mieli okazję uczyć się i brać przykład od najlepszych w danych dziedzinach nauk medycznych, bo przecież i uczelnia na której studiowali jest wyjątkowa.

W uroczystości oprócz Władz Uczelni udział wzięli również Przedstawiciele Parlamentarzystów, Władz Województwa, Marszałka, Prezydenta Miasta. Obecni byli również Nauczyciele Akademiccy Kierunku Pielęgniarstwo, Dietetyka i Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarki Naczelne oraz Dyrektorzy ds. Pielęgniarstwa. Jednak jednym z ważniejszych gości była Pani Maria Danielewicz - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych wraz z członkami Prezydium ORPiP.

Wręczanie dyplomów przebiegało w podniosłej atmosferze uroczystego Czepkowania Pielęgniarek a następnie ślubowania. Absolwentki studiów licencjackich złożyły uroczyste ślubowanie powtarzając za Panią Marią Danielewicz Przewodniczącą ORPiP słowa Przyrzeczenia. To niezwykle ważne wydarzenie, gdyż oznacza początek trudnej pracy zawodowej, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej opieki drugiemu człowiekowi.

Zawód pielęgniarki, jest zawodem zaufania społecznego, który ma wieloletnią tradycję i jest zarówno sztuką, jak i nauką sięgającą po wiedzę wywodzącą się z nauk społecznych, humanistycznych, biologicznych i medycznych. Posiada głęboki wymiar etyczny, ponieważ podkreśla najwyższe wartości: godność człowieka, oraz chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym oraz wymagają szczególnych predyspozycji, etycznego podejścia, empatii.

Wszystkim Absolwentom życzę wytrwałości w realizacji codziennych zadań i satysfakcji z wykonywanej pracy. "Dobry los nie jest sprzymierzeńcem bezczynnych", niech te słowa Sofoklesa zapadną w pamięci Szanowni Absolwenci i zamienią się w działanie.

Sekretarz ORPiP
Dorota Kosiorekokladka_biuletyn_3_2018.jpg

W imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej oraz ...
W tym roku Centralny Ośrodek Koordynujący Program profilaktyki raka szyjki macicy uruchomił szkolenia – warsztaty mające na celu...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Olsztynie, Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"...

© 2012 - 2018 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS