banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
XIV edycja Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku temat przewodni: Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki...
Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 1 grudnia 2016r. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra. ...
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Opiniowanie wzrostu wynagrodzeń

UWAGA

W związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi opiniowania wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych informujemy, że :

- jeżeli wykaz pielęgniarek i położnych nie uległ zmianie,

- umowa z NFZ nie uległa zmianie,

nie ma potrzeby składać nowego wniosku o opiniowanie i Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych nie widzi zasadności do wydawania nowych opinii.

Wykazy pielęgniarek i położnych do NFZ należy przesyłać w systemie SZOI

do 14.01.2019 r.

2019-01-11
Proponowanie wzory wniosków o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne

 

2018-09-18

Zarządzenie nr 101/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż na stronie www. Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 101/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Poniżej przesyłam link do strony internetowej NFZ na której znajduje się ww. zarządzenie.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1012018dsoz,6829.html

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do ww. zarządzenia niniejsze zarządzenie wprowadza nowe regulacje, dotyczące zwiększenia współczynnika korygującego (stawkę kapitacyjną lekarza POZ) przy rozliczaniu świadczeń na rzecz osób:
- w wieku 0-6 lat do 2,7,
- w wieku 66-75 lat do 2,7.

Zastosowane rozwiązanie umożliwi świadczeniodawcom sfinansowanie wszystkich kosztów związanych z wzrostem wynagrodzeń dla pielęgniarek praktyki. 

Z poważaniem
(-) Mariola Łodzińska
Wiceprezes NRPiP

2018-10-03

ZARZĄDZENIE NR 100/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Poniżej przesyłam link do strony internetowej NFZ na której znajduje się ww. zarządzenie.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1002018dsoz,6827.html

Zgodnie z uzasadnieniem do ww. Zarządzenia i OSR wprowadzane zmiany dotyczą:

1) wzrostu stawki kapitacyjnej, którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych;

2) zmiany współczynnika określonego w § 15 w ust. 2 w pkt 4 lit. b zarządzenia. Od dnia 1 września 2018 r. – współczynnik korygujący stawkę kapitacyjną lekarza POZ odnoszący się do zadeklarowanego do lekarza POZ świadczeniobiorcy w wieku od 40. do 65. roku życia został podniesiony do 1,30 (poprzednio współczynnik ten wynosił 1,28). Zgodnie z uzasadnieniem do ww. Zarządzenia i OSR zmiana ta ma na celu sfinansowanie pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ.

2018-09-29

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

ZARZĄDZENIE NR 99/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2018 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WYPŁATY NALEŻNOŚCI I ROZLICZANIA KWOTY ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI POSTANOWIEŃ ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW.

Pobierz zarzadzenie 

2018-09-27
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ZABEZPIECZYŁ ŚRODKI NA WZROST WYNAGRODZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ROZPORZĄDZENIA OWU

Informacja NIPiP dostępna na stronie: http://nipip.pl/nfz-zebezpieczyl-podwyzki/
2018-09-25


  okladka_Nr._4______________dla_Wandy_.jpg

W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Olsztynie, Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
W imieniu Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej i CSR DAN- zapraszamy na VI Konferencję Naukowo-Szkoleniową "Nowoczesna sterylizacja...
Dyrekcja Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu informuje, że...
Sposoby wspomagania rozwoju niemowląt 16-17.02.2019 1. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka w 1 roku życia: ...

© 2012 - 2019 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS