Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 10.października 2018r.. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Opiniowanie wzrostu wynagrodzeń

Proponowanie wzory wniosków o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne

 

2019-09-02

Zarządzenie nr 101/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż na stronie www. Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 101/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Poniżej przesyłam link do strony internetowej NFZ na której znajduje się ww. zarządzenie.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1012018dsoz,6829.html

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do ww. zarządzenia niniejsze zarządzenie wprowadza nowe regulacje, dotyczące zwiększenia współczynnika korygującego (stawkę kapitacyjną lekarza POZ) przy rozliczaniu świadczeń na rzecz osób:
- w wieku 0-6 lat do 2,7, (
poprzednio współczynnik ten wynosił 2,4)
- w wieku 66-75 lat do 2,7.(
poprzednio współczynnik ten wynosił 2,4)

Zastosowane rozwiązanie umożliwi świadczeniodawcom sfinansowanie wszystkich kosztów związanych z wzrostem wynagrodzeń dla pielęgniarek praktyki. 

Z poważaniem
(-) Mariola Łodzińska
Wiceprezes NRPiP

2018-10-03

ZARZĄDZENIE NR 100/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Poniżej przesyłam link do strony internetowej NFZ na której znajduje się ww. zarządzenie.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1002018dsoz,6827.html

Zgodnie z uzasadnieniem do ww. Zarządzenia i OSR wprowadzane zmiany dotyczą:

1) wzrostu stawki kapitacyjnej, którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych;

2) zmiany współczynnika określonego w § 15 w ust. 2 w pkt 4 lit. b zarządzenia. Od dnia 1 września 2018 r. – współczynnik korygujący stawkę kapitacyjną lekarza POZ odnoszący się do zadeklarowanego do lekarza POZ świadczeniobiorcy w wieku od 40. do 65. roku życia został podniesiony do 1,30 (poprzednio współczynnik ten wynosił 1,24). Zgodnie z uzasadnieniem do ww. Zarządzenia i OSR zmiana ta ma na celu sfinansowanie pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ.

2018-09-29

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

ZARZĄDZENIE NR 99/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2018 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WYPŁATY NALEŻNOŚCI I ROZLICZANIA KWOTY ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI POSTANOWIEŃ ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW.

Pobierz zarzadzenie 

2018-09-27
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ZABEZPIECZYŁ ŚRODKI NA WZROST WYNAGRODZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ROZPORZĄDZENIA OWU

Informacja NIPiP dostępna na stronie: http://nipip.pl/nfz-zebezpieczyl-podwyzki/
2018-09-25


Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie specjalistycznym "Edukator w cukrzycy" przeznaczonym dla pielęgniarek i położnych. Kurs rozpoczynamy 18...
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w V Konferencji Naukowej Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, która odbędzie się...
W dniach 11-12 października 2019 r organizujemy III Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnej w Hotelu Skalite w Szczyrku. Konferencja...
W imieniu Komisji ds. pielęgniarstwa operacyjnego, działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i...
Komisja Do Spraw Pielęgniarstwa Operacyjnego oraz Komisja Epidemiologiczna działające przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych...
KONFERENCJA SZKOLENIOWA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO " Zdrowie psychiczne - najwyższym dobrem człowieka" Serdecznie...

© 2012 - 2019 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS