Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

XIV edycja Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku temat przewodni: Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 1 grudnia 2016r. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra. ...
Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

OTWARCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Pielęgniarki/Położne otwierając własną działalność gospodarczą , oprócz rejestracji w rejestrze działalności gospodarczej - CEDIG ( UM lub UG ) muszą dokonać rejestracji w Rejestrze Praktyk Zawodowych ( Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - RPWDL - rejestr MZ - w chwili obecnej rejestracja możliwa jest tylko drogą elektroniczną ).

Wysyłając wniosek drogą elektroniczną w systemie podmiotów wykonujących działalność leczniczą - w rejestrze praktyk zawodowych, należy:

 • Dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, oraz wydrukować swoje zaświadczenie z CEDIG ( przy rejestracji podając datę rozpoczęcia działalności, proszę uwzględnić czas załatwienia wszystkich formalności, proszę również podać prawidłową nazwę firmy tj.: indywidualna praktyka pielęgniarska/ położnej, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska/ położnej, bądź grupowa praktyka pielęgniarska/ położnych).
 • Zarejestrować się w rejestrze praktyk zawodowych https://rpwdl.csioz.gov.pl, wchodząc na stronę główną w menu wybrać zarejestruj - zakładając konto należy wybrać aplikację : Rejestr Praktyk Zawodowych ( opis w zakładce ZAŁOŻENIE KONTA).
 • Uzyskać podpis elektroniczny
 • Po zalogowaniu się na własne konto w RPWDL, należy wybrać w menu NOWY WNIOSEK PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - wybrać rodzaj wniosku i dokładnie wypełnić
 • Wypełniony wniosek podpisany np. PROFILEM ZAUFANYM wysyła się w programie, po dołączeniu w załącznikach: potwierdzenia opłaty za wpis do rejestru, zaświadczenia z CEDIG, prawa wykonywania zawodu

Aby skutecznie zakończyła się weryfikacja podpisu, należy:

 • posiadać aktualną wersję oprogramowania Java 7,
 • otworzyć RPWDL w przeglądarce internetowej - Internet Explorer (najnowsza wersja).

Jeżeli po podpisaniu wniosku trwa weryfikacja podpisu, która się nie kończy proszę zobaczyć czy u dołu strony nie wyświetla się komunikat z informacją "Ta strona sieci Web chce uruchomić następujący dodatek: "Java… " - proszę kliknąć zezwól. Jeżeli nie ma nawet komunikatu należy zainstalować darmowe oprogramowanie Java do pobrania tutaj https://www.java.com/pl/download/

 • Po wysłaniu wniosku oczekuje się do 7 dni roboczych, na dokonanie wpisu. Na adres mailowy wysłane zostaje zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu.
 • W przypadku źle wysłanego bądź źle wypełnionego wniosku, organ rejestrujący może odesłać wniosek do uzupełnienia, dlatego bardzo proszę sprawdzać swoje konto w rejestrze praktyk zawodowych. W przypadku odesłanego wniosku w skrzynce odbiorczej proszę wejść w zakładkę " Komunikaty", po podpisaniu komunikatu pojawi się dokument w zakładce: "Dokumenty" ze szczegółową informacją co we wniosku należy poprawić.

Wpis do rejestru działalności leczniczej podlega opłacie wynoszącej w przypadku praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości ww. opłaty.

 • Opłata za wpis wynosi - 91 zł
 • Każdorazowa zmian w rejestrze wynosi - 45,50 zł.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 2 ww. ustawy.

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Nr konta: 52 1020 3541 0000 5302 0134 8853 ( należy podać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata, a w tytule należy wpisać: wpis do rejestru praktyk zawodowych)  okladka_Nr._4______________dla_Wandy_.jpg

W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Olsztynie, Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"...
Dyrekcja Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu informuje, że...
W imieniu Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej i CSR DAN- zapraszamy na VI Konferencję Naukowo-Szkoleniową "Nowoczesna sterylizacja...
Sposoby wspomagania rozwoju niemowląt 16-17.02.2019 1. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka w 1 roku życia: ...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...

© 2012 - 2019 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS