banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
K O M U N I K A T NR 1 XIII Ogólnopolski Konkurs "Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017" Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa...
Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 1 grudnia 2016r. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra. ...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

ZAŁOŻENIE KONTA W REJESTRZE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Konieczność  zarejestrowania się – założenia konta w rejestrze praktyk zawodowych.

Po założeniu konta, będzie możliwość wglądu do swojej księgi rejestrowej, wydrukowania swojego zaświadczenia, oraz wysłania stosownych wniosków.

 Rejestracja – Założenie konta:

  • Proszę wejść po lewej stronie  w menu  – ZAREJESTRUJ
  • Pojawią się aplikacje – proszę zaznaczyć : REJESTR  PRAKTYK  ZAWODOWYCH oraz wypełnić  wszystkie wymagane pola.

Proszę zabezpieczyć i zachować login i hasło do konta.

 Logowanie  na konto – wysłanie wniosku:

  • Po zalogowaniu proszę wejść : NOWY WNIOSEK PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
  • Po wybraniu stosownego wniosku, należy go dokładnie wypełnić.

Przy wypełnianiu nowego wniosku o rejestrację praktyki, proszę wybrać właściwy kod praktyki  ( kody opisane są w zakładce – ZASADY PROWADZENIA REJESTRU ).

Nr prawa wykonywania zawodu oraz nr wpisu do rejestru okręgowej izby, które należy podać na pierwszej stronie wniosku, znajdują się w prawie wykonywania zawodu. Na drugiej stronie wniosku : Adresy udzielania świadczeń i przyjmowania wezwań, należy podać nazwę zakładu podmiotu leczniczego ( z którym będzie podpisana umowa ) i jego dokładny adres.

Na tej samej stronie   znajduje się tabela z zakresem udzielanych świadczeń  zdrowotnych ( wszystkie dotyczą świadczeń pielęgniarsko-położniczych), koniecznie należy określić, wpisując obok  w tabeli słowo : dotyczy, jeśli czynności będą wykonywane.

  • Trzecia strona wniosku : Akredytacje i ubezpieczenia – akredytacja  najczęściej nie dotyczy pielęgniarek/położnych.
  • Czwarta strona wniosku : Załączniki –  w przypadku najczęściej rejestrowanej praktyki: wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego – należy dołączyć:  potwierdzenia opłaty za wpis do rejestru, zaświadczenia z CEDIG, prawa wykonywania zawodu. Po uzupełnieniu ostatniej strony wniosku proszę kliknąć – ZAKOŃCZ i ZWERYFIKUJ WNIOSEK,  następnie  należy wniosek podpisać wybierając – PODPISZ   E-GATE . System przełączy na   stronę  ePUAP , gdzie należy podać login i hasło z ePUAP-u  oraz przesłany sms-em jednorazowy kod.  Po zakończeniu podpisywania wniosku system  przekieruje  ponownie na stronę RPWDL, gdzie jeszcze należy  wybrać  WYŚLIJ WNIOSEK.


okladka biuletyn_2.jpg

Szanowni Państwo, w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej i CSR DAN-MED zapraszamy na piątą, jubileuszową odsłonę...
Kierowany do położnych i pielęgniarek Termin rekrutacji: styczeń –marzec 2018 rok Wymagane kwalifikacje: Magister...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
W ramach pozyskanych środków z funduszy Unii Europejskiej w roku 2018 Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja" organizuje specjalizacje...
Serdecznie Zapraszamy na Konferencję Szkoleniową dla Położnych Położna w życiu kobiety -część III 16 -17 MARCA 2018 Hotel...
Serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych pt...

© 2012 - 2018 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS