Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 1 grudnia 2016r. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra. ...
XIV edycja Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku temat przewodni: Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Informacja dla Delegata XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w OlsztynieProszę o przybycie z aktualnie obowiązującym wypełnionym wnioskiem za zwrot kosztów podróży.
Poniżej szczegóły jakie druki obowiązują.

Zwrot kosztów podróży członków OIPiP w Olsztynie odbywa się na następujących zasadach:

1. Podróż PKP/PKS należy wypełnić: Załącznik nr 5 do Uchwały nr 310/VII/2018 NRPiP (Oświadczenie rozliczenia kosztów podróży krajowej, oraz dołączyć bilety)

2. W przypadku zagubienia biletu (podróż PKP/PKS) należy wypełnić: Załącznik nr 10 do Uchwały nr 310/VII/2018 NRPiP  (Oświadczenie o poniesionym wydatku w trakcie podróży oraz przyczynach braku jego udokumentowania

3.Podróż samochodem bez uzyskania zgody- refundacji kosztów podróży dokonuje się z zastosowaniem 55 % maksymalnej stawki za 1 km przebiegu dla danej pojemności silnika.

4.Jeśli pojazdem podróżowały co najmniej 2 osoby, którym Izba zobowiązana jest pokryć koszty podróży- zwrot wynosi 100% stawki.

 

Do rozliczenia kosztów podróży samochodem osobowym (55% i 100%) należy dołączyć następujące dokumenty:

1.Załącznik nr 5do  Uchwały nr 310/VII/2018 NRPiP (Oświadczenie rozliczenia kosztów podróży krajowej)

2.Załącznik nr 8 do Uchwały nr 310/VII/2018 NRPiP  (Wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie w podróży z prywatnego samochodu osobowego niebędącego własnością izby)

3.Załącznik nr 9 do Uchwały nr 310/VII/2018 NRPiP (Ewidencję przebiegu pojazdu)

Z poważaniem
Aleksandra Korzeniewska
Skarbnik ORPiP


ZAŁĄCZNIKI:

1. pobierz-informacje.doc
2. pobierz-druki.pdf
Data publikacji: 2019-01-31
Data publikacji: 2019-01-31  okladka_Nr._4______________dla_Wandy_.jpg

Szanowne Panie Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie przesyła informację na temat...
W imieniu Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej i CSR DAN- zapraszamy na VI Konferencję Naukowo-Szkoleniową "Nowoczesna sterylizacja...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Szanowni Państwo W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych serdecznie zapraszam na VI Ogólnopolską...
XIX Ogólnopolska i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem...

© 2012 - 2019 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS