Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego...
XIV edycja Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku temat przewodni: Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki...
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 1 grudnia 2016r. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra. ...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

TERMINY SZKOLEŃ

Sposoby wspomagania rozwoju niemowląt

Sposoby wspomagania rozwoju niemowląt   

16-17.02.2019

1. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka w 1 roku życia:

 • wskaźniki prawidłowego rozwoju psychoruchowego
 • nieprawidłowości rozwojowe
 • niepokojące objawy rozwoju dziecka
 • proces rozwoju i integracji odruchów ATOS, STOS, TOB
 • nauka obserwacji dziecka – część praktyczna
2. Wpływ porodu na dalszy rozwój dziecka. Poród naturalny, a cięcie cesarskie.
3. Zasady i sposoby pielęgnacji niemowlaka.
4. Aktywności i zabawy wspomagające rozwój dziecka:
 • wspomaganie integracji odruchów
 • wspomagania rozwoju obustronnej koordynacji
 • wspomaganie rozwoju integracji napięcia mięśniowego
 • wspomaganie rozwoju orientacji w linii środkowej ciała
 • dotyk – noszenie, masowanie, kołysanie jako wpływ wrażeń zmysłowych – zajęcia praktyczne.
5. Wczesne wspomaganie oralne dziecka wg koncepcji NDT-Bobath – zajęcia praktyczne.
6. Odruchy oralne - norma i patologia.
7. Rozwój mowy dziecka w pierwszym roku życia
8. Praktyka i sposoby stymulacji mowy:
 • czynniki sprzyjające rozwojowi mowy,
 • wpływ sposobu oddychania, karmienia , układania do snu a wady wymowy,
 • propozycje zabaw stymulujących rozwój języka,
 • wpływ zmysłów na rozwój dziecka,
 • zajęcia praktyczne.
9. Płacz dziecka jako wczesny objaw zaburzeń modulacji sensorycznej - zajęcia praktyczne.

Cena: 400 zł
Szkolenia odbywają się w:
Reholandii Centrum Diagnozy i Terapii
Ul. Lengowskiego 19 10-051 Olsztyn
ING 63 1050 1764 1000 0092 3184 6560
Zgłoszenia:
508 669 461
2019-01-17

Nabór na specjalizacje

Dyrekcja Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu informuje, że prowadzi nabór na szkolenia specjalizacyjne w Dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek oraz w Dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Zajęcia dydaktyczne w ramach kursów prowadzone będą na terenie EUH-E w Elblągu przy ulicy Lotniczej 2, natomiast stażowe realizowane będą w elbląskich szpitalach oraz w placówkach ochrony zdrowia spełniających kryteria programów kształcenia. Zachęcamy Pielęgniarki do podjęcia kształcenia podyplomowego w EUH-E.

Rekrutacja odbywa się elektronicznie w SMK, ale równolegle prosimy złożyć wymagane dokumenty osobiście lub pocztą na adres: SKPPiP ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg.

Wymagane dokumenty:

1) Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

2) Dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej

3) Wypełniony wniosek (do pobrania na stronie www.euh-e.edu.pl zakładka: Kursy i szkolenia à Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych à Wnioski do pobrania).

Zapraszamy do rekrutacji.

 Z poważaniem
Dyrekcja Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

2018-12-21

Umiejętności radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Olsztynie, Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja" organizuje bezpłatne szkolenia dla pracodawców i pracowników województwa warmińsko-mazurskiego o następującej tematyce:

 1. Umiejętności radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (8 godzin dydaktycznych)
 2. Głos jako narzędzie pracy – zapobieganie chorobom zawodowym (8 godzin dydaktycznych)
 3. Praca przy monitorach ekranowych – profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, higiena wzroku (8 godzin dydaktycznych)

Celem szkoleń jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz o sposobach przeciwdziałania tym zjawiskom.
Podczas szkoleń uczestnicy otrzymają:

 • serwis kawowy
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Terminy szkoleń dostosujemy do Państwa potrzeb. Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczną.2018-10-01


  okladka_Nr._4______________dla_Wandy_.jpg

W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Olsztynie, Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"...
Dyrekcja Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu informuje, że...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
W imieniu Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej i CSR DAN- zapraszamy na VI Konferencję Naukowo-Szkoleniową "Nowoczesna sterylizacja...
Sposoby wspomagania rozwoju niemowląt 16-17.02.2019 1. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka w 1 roku życia: ...

© 2012 - 2019 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS