Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 1 grudnia 2016r. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra. ...
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

TERMINY SZKOLEŃ

I Ogólnopolskie Szkolenie dla Pielęgniarek Oddziałowych

 I Ogólnopolskie Szkolenie dla Pielęgniarek Oddziałowych

Augustów,  6-9 listopada 2017 r.

Dla chętnych przyjazd dzień wcześniej i wycieczka do Wilna.

Poniżej zarys programowy:

1. "Sytuacje uzasadniające odmowę wykonania świadczenia przez pielęgniarkę -aspekty prawne."

2. "Dokumentacja medyczna po nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta"

3. "Zarządzanie emocjami - czyli jak radzić sobie w sytuacjach wywołujących emocje w nas i w innych"-

4. "Krzyk czy cisza - wczesne i późne radzenie sobie z napięciami. Rola ruchu, rozmowy cichej i ekspresyjnej, rodzajów muzyki, naszych przyzwyczajeń i predyspozycji"

5. "Ergonomika pracy ergonomiką życia"

6. "Kształcenie podyplomowe - rozwój, tendencje, ocena i wnioski

7. "Jak poprawić bezpieczeństwo epidemiologiczne w oddziale nie zwiększając budżetu

8. Współpraca z: Aparaturą Medyczną, z Zamówieniami Publicznymi itp.

I kilka innych tematów w przygotowaniu….

Pozdrawiam,

Anna Osińska

2017-07-20

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

Oferta kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w I półroczu 2017 roku.
2017-03-06

Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"

Oferta kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2017 roku.
2017-03-02

Instytut Polityki Społecznej Grupa OSB - plany kursów

Plany kursów na I półrocze 2017-go roku  Olsztyńskiej Szkoły Biznesu.
2017-01-12

Pielęgniarki i położne na miarę XXI wieku

GRUPA OSB zaprasza pielęgniarki/pielęgniarzy i położne
do udziału w bezpłatnych kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych w ramach projektu
dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

"Pielęgniarki i położne na miarę XXI wieku"

Celem projektu będzie podnoszenie kwalifikacji 320 pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych z woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego ( z czego 40 % to osoby współpracujące z placówką świadczącą podstawową opiekę zdrowotną).

Okres realizacji projektu X.2016r. - IV 2018r.

2017-01-10

Kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne

COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w 08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161 wraz z Fundacją Żółty Szalik z siedzibą w 14 - 530 Frombork, ul. Braniewska 11, prowadzi rekrutację na kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych w terminie od 01.09.2016 r. do 31.01.2018 r.

2016-11-16

Bezpłatne szkolenia

Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiła się dziś informacja o rekrutacji na kursy dla pielęgniarek i położnych finansowane ze środków UE:

30 000 pielęgniarek i położnych może rozpocząć kursy w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Niebawem w całej Polsce ruszą pierwsze kursy w związku z rozstrzygnięciem konkursu na Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi.
Rekrutację prowadzić będzie 26 beneficjentów, których wnioski wcześniej zostały najwyżej ocenione w konkursie. Pielęgniarki i położne będą mogły korzystać z kursów dotyczących:

  • ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych,
  • wywiadu i badania fizykalnego dla pielęgniarek i położnych,
  • pielęgniarstwa onkologicznego,
  • wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego,
  • opieki pielęgniarskiej nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów,
  • pielęgniarstwa psychiatrycznego,
  • rehabilitacji osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,
  • wykonania badania spirometrycznego,
  • kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek.

Więcej informacji na temat rekrutacji znajduje się w serwisie Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia:
http://zdrowie.gov.pl/aktualnosc 2676-30_000_pielegniarek_i_poloznych_
moze_rozpoczac_kursy_w_Programie_Wiedza_Edukacja_Rozwoj.html

100% dofinansowania na kursy dla pielęgniarek i położnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach zaprasza pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych do udziału wdofinansowanych kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych. Kurs realizowane są w ramach projekt p.n. Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju który jest finansowanych w ramach V Osi priorytetowej  Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Działania realizowane są na terenie 5 województw : podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, lubelskiego i mazowieckiego.

Projekt przewiduje wsparcie dla 800 pielęgniarek i położnych w formie następujących kursów:

Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków, wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych
Kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.
Kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów.
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.

Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej projektu www.pwsz.suwalki.pl w zakładce projekty unijne, pod nr. tel. 87/562 83 99 lub siedzibie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, ul. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki.

W załączeniu przesyłam formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem.

Formularze można zwrotnie odsyłać na adres e-mail: kursy@pwsz.suwalki.pl.

Z poważaniem
Emilia Szymborska
Specjalista ds projektów
tel. 87/562 83 99
e-mail e.szymborska@pwsz.suwalki.pl

2016-07-20

Podstawy opieki nad pacjentem ze stomią jelitową e-learning

Kurs dokształcający

"Podstawy opieki nad pacjentem ze stomią jelitową"

skierowany jest do pielęgniarek i położnych opiekujących się pacjentami z wyłonioną stomią. Kurs składa się z 2 modułów merytorycznych oraz ćwiczeń utrwalających wiedzę, których ukończenie jest bezpłatne.

Więcej informacji tutaj

2015-01-15


dla_Wandeczki_ok__adka.jpg
OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w GDAŃSKU oraz NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ ...
I Ogólnopolskie Szkolenie dla Pielęgniarek Oddziałowych Augustów, 6-9 listopada 2017 r. Dla chętnych przyjazd dzień wcześniej i...
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe 9 - 10 października 2017r. Airpotr Hotel Okęcie ...
Serdecznie Zapraszamy na Konferencję Szkoleniową dla Położnych Położna w życiu kobiety -część III 16 -17 MARCA 2018 Hotel...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Szanowni Państwo! W imieniu Komisji Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych...
Oferta kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2017 roku.

© 2012 - 2017 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS