banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 10.października 2018r.. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i PołożnychSzanowni Państwo

Zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie zwraca się z prośbą do organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego prowadzonego przez ORPiP o składanie wniosków o wpis przez SMK dokonanych pierwotnie przed 1 maja 2017 roku w formie papierowej.

W załączeniu przesyłam komunikat dotyczący składania wniosków.

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczący składania wniosków o wpis zmiany danych wpisów dokonanych pierwotnie przed 1 maja 2017 r. skierowany do organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego prowadzonego przez NRPiP oraz okręgowych rad pielęgniarek i położnych w celu ujednolicenia postępowania w sprawie wpisu do rejestru.

Od 1 maja 2019 r. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprzestaje przyjmowania w formie papierowej wniosków o wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w brzmieniu od 1 maja 2017 r. podmioty inne niż wymienione w art. 75 ust.1 pkt 1 ustawy, zamierzające wykonywać działalność
w zakresie kształcenia podyplomowego, składają za pośrednictwem SMK wniosek o wpis do rejestru. Dotyczy to także wpisu zmiany danych.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wielokrotnie zgłaszała problem braku funkcjonalności
w systemie SMK i propozycje jego rozwiązania do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Niestety do dnia dzisiejszego nie udostępniono organom prowadzącym rejestr organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych możliwości przeniesienia danych o wpisach dokonanych przed wprowadzeniem SMK.

Wobec powyższej sytuacji oraz obowiązującego w tym zakresie prawa Naczelna Rada stoi na stanowisku iż od 1 maja 2019 roku będzie przyjmować wnioski o wpis zmiany danych objętych rejestrem gdzie wniosek o pierwotny wpis złożony był w formie papierowej, tylko i wyłącznie poprzez SMK.

Informujemy:

Aby wprowadzić poprzednie wpisy, gdzie wnioski o wpis były dokonane w formie papierowej należy złożyć w SMK nowy wniosek o wpis do rejestru zawierający aktualny stan, czyli uwzględniający wszystkie dotychczas zgłoszone zmiany wpisu, co w praktyce będzie dotyczyło wpisów programów zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia po sierpniu 2015 r.

Zalecamy, aby składać takie wnioski niezależnie od aktualnej potrzeby dokonania wpisu zmiany danych. W takim przypadku, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie będzie pobierać opłaty.

Jeżeli zaś taki wpis będzie dokonywany wraz z wpisem zmiany danych, należy złożyć wniosek o wpis do rejestru z uwzględnieniem wnioskowanej zmiany danych we wpisie. Wówczas od takiego wpisu należna jest opłata na zasadach ogólnych.

Zalecamy aby okręgowe rady pielęgniarek i położnych jako organy prowadzące rejestr organizatorów kształcenia na swoim terenie, również podjęły decyzje o przyjmowaniu wniosków wyłącznie poprzez SMK, co pozwoli na ujednolicone postępowanie w sprawach rejestru.

 

Data publikacji: 2019-06-21
Data publikacji: 2019-06-2129 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w V Konferencji Naukowej Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, która odbędzie się...
Konferencja Naukowo- Szkoleniowa 3 - 5 października 2019 Hotel Mercure Wrocław Centrum sesja "Położna w nowoczesnym...
Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie specjalistycznym "Edukator w cukrzycy" przeznaczonym dla pielęgniarek i położnych. Kurs rozpoczynamy 18...
W dniach 11-12 października 2019 r organizujemy III Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnej w Hotelu Skalite w Szczyrku. Konferencja...
W imieniu Komisji ds. Położnych działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie oraz ...

© 2012 - 2019 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS