Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Bardzo nas to cieszy, gdyż będzie to okazja do promocji naszego pięknego i bardzo potrzebnego zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady...

logo_glowne.jpg

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 10.października 2018r.. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Fundusz Zapomogowo-Pożyczkowy i Szkoleniowy

Przewodnicząca:

Wanda Mularonek

 Członkowie:

  • Aleksandra Korzeniewska
  • Małgorzata Koszykowska
  • Czesława Lech
  • Aleksandra Rutkowska
  • Łucja Romanowska
HARMONOGRAM POSIEDZEŃ FUNDUSZU
ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEGO I SZKOLENIOWEGO - 2020

 MIESIAC  FUNDUSZ SZKOLENIOWY

 FUNDUSZ ZAPOMOGOWO-POZYCZKOWY

 STYCZEŃ

 LUTY 19.02
19.02

MARZEC KWIECIEŃ

 MAJ

 CZERWIEC

 WRZESIEŃ

 PAŻDZIERNIK

 LISTOPAD

 GRUDZIEŃRegulaminy:

Druki:

Informujemy, że Plan Pracy Funduszu Zapomogowo - Pożyczkowego i Szkoleniowego  
będzie zamieszczony na stronie po wyborze Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na 
XXXVII Sprawozdawczo - Wyborczym Okręgowym Zjeżdzie Pielęgniarek i Położnych
Regionu Warmii i Mazur
 - 28 marca 2020 r.
  
i wyborze nowych Komisji Problemowych.
2020-02-27

Uwaga !

Przypominamy, że zgodnie  z Regulaminem Funduszu Szkoleniowego § 8 pkt. 3

Osoba ubiegająca się o refundację zobowiązana jest złożyć:
- wniosek wg obowiązującego wzoru,
- oryginały dokumentów stwierdzające wysokość uiszczonej opłaty - faktury VAT, rachunki,
- certyfikat/dyplom ukończenia danej formy szkolenia.

Osoby, które złożyły wniosek o refundację, a nie dołączyły Dyplomu/Certyfikatu ukończenia prosimy o uzupełnienie dokumentacji zgodnie z zapisami  Regulaminu Szkoleniowego.

 

2019-12-07

W związku ze znacznym wzrostem ilości złożonych wniosków osób ubiegających się o przyznanie pożyczki zwrotnej, uprzejmie informuję, iż od października 2018 r. pożyczki rozpatrywane są zgodnie z datą wpływu.

  Skarbnik
Aleksandra Korzeniewska

2018-11-28


biuletyn_12___2020.jpg
Informuję, że w najbliższym czasie odbędzie się kurs specjalistyczny "ENDOSKOPIA" w Działdowie. Osoby zainteresowane prosimy o...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Szanowni Państwo, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu IV Ogólnopolskiego Forum...
Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...
Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...

© 2012 - 2020 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS