Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

7 marca 2020 roku w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur odbyło się uroczyste nadanie Sali Audytoryjnej...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...

logo_glowne.jpg

Bardzo nas to cieszy, gdyż będzie to okazja do promocji naszego pięknego i bardzo potrzebnego zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Fundusz Zapomogowo-Pożyczkowy i Szkoleniowy

Przewodnicząca:

Wanda Mularonek

 Członkowie:

  • Aleksandra Korzeniewska
  • Małgorzata Koszykowska
  • Czesława Lech
  • Aleksandra Rutkowska
  • Łucja Romanowska

Uwaga!

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2020 r. Prezydium ORPiP w Olsztynie będzie rozpatrywało wnioski o pożyczki bezzwrotne w sytuacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Informujemy, że w dniu 9 grudnia 2020 r. Prezydium ORPiP w Olsztynie będzie rozpatrywało wnioski o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, pożyczki zwrotne, bezzwrotne, oraz bezzwrotne w sytuacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2
2020-11-04

Decyzja ORPiP w sprawie zapomogi SARS-CoV-2

UCHWAŁA NR 137/VII/2020  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: ustanowienia zapomogi finansowej dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie przyznawanej w sytuacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2
HARMONOGRAM POSIEDZEŃ FUNDUSZU
ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEGO I SZKOLENIOWEGO - 2020

 MIESIAC  FUNDUSZ SZKOLENIOWY

 FUNDUSZ ZAPOMOGOWO-POZYCZKOWY

 STYCZEŃ

 LUTY 19.02
19.02

MARZEC KWIECIEŃ

 MAJ

 CZERWIEC

 WRZESIEŃ

 PAŻDZIERNIK

 LISTOPAD

 GRUDZIEŃRegulaminy:

Druki:

Informujemy, że Plan Pracy Funduszu Zapomogowo - Pożyczkowego i Szkoleniowego  
będzie zamieszczony na stronie po wyborze Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na 
XXXVII Sprawozdawczo - Wyborczym Okręgowym Zjeżdzie Pielęgniarek i Położnych
Regionu Warmii i Mazur
 -
  
i wyborze nowych Komisji Problemowych.
2020-02-27

Uwaga !

Przypominamy, że zgodnie  z Regulaminem Funduszu Szkoleniowego § 8 pkt. 3

Osoba ubiegająca się o refundację zobowiązana jest złożyć:
- wniosek wg obowiązującego wzoru,
- oryginały dokumentów stwierdzające wysokość uiszczonej opłaty - faktury VAT, rachunki,
- certyfikat/dyplom ukończenia danej formy szkolenia.

Osoby, które złożyły wniosek o refundację, a nie dołączyły Dyplomu/Certyfikatu ukończenia prosimy o uzupełnienie dokumentacji zgodnie z zapisami  Regulaminu Szkoleniowego.

 

2019-12-07

W związku ze znacznym wzrostem ilości złożonych wniosków osób ubiegających się o przyznanie pożyczki zwrotnej, uprzejmie informuję, iż od października 2018 r. pożyczki rozpatrywane są zgodnie z datą wpływu.

  Skarbnik
Aleksandra Korzeniewska

2018-11-28


okladka_biuletyn_2_3_2020_4.jpg

okladka_za____cznik_2_3_2020_.jpg

Program 18 listopada 2020 1. Jak rozmawiać z rodzicami o szczepieniach? 2. Szczepienie w czasie pandemii – ryzyko...
Szanowni Państwo Zapraszamy na bezpłatny webinar "Bezpieczeństwo pielęgniarki i położnej w czasie i po epidemii" Termin: 10...
Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...
Szanowni Państwo, w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej organizatora Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa...
Informuję, że w najbliższym czasie odbędzie się kurs specjalistyczny "ENDOSKOPIA" w Działdowie. Osoby zainteresowane prosimy o...

© 2012 - 2020 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS