banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych...
,,Jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami, powinien zrobić wszystko, żeby się nimi posłużyć i latać" Florence Nightingale ...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 1 grudnia 2016r. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra. ...
Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Aktualności

    Sprawozdanie

V Konferencja Szkoleniowa

Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Olsztyn 14 maja 2018r.


2018-06-25

Spotkanie w Ameryce

3 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie wyjazdowe Członków Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTPAiIO w Specjalistycznym Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce.

Przełożona pielęgniarek szpitala mgr Ewa Zenc oraz pielęgniarka Bloku Operacyjnego Bernadetta Wysokińska oprowadziły nas po Szpitalu oraz jego pięknym, fascynującym otoczeniu. Aktualnie w szpitalu funkcjonuje oddział rehabilitacyjny, alergologiczno - rehabilitacyjny, pobyt dzienny, pobyt pacjenta z opiekunem oraz chirurgia jednego dnia z blokiem operacyjnym.

Estetyczne wnętrza, niezwykle bogata infrastruktura, unikatowe urządzenia medyczne i stosowane zabiegi – to cechy tej placówki. Szczególnie podobała nam się nowoczesna Inhalatornia z indywidualnymi kabinami oraz urządzenie do uwidaczniania przebiegu żył, tak przydatne w pracy pielęgniarskiej, zwłaszcza z małymi pacjentami. Najbardziej bliskie naszemu sercu, jako pielęgniarkom anestezjologicznym oczywiście okazał się Blok Operacyjny. Mimo, iż jest on niewielki, z jedną salą operacyjną, ale doskonale rozwiązany technicznie i bardzo przyjazny.

Nasze gospodynie pokazały nam także otoczenie szpitala. Dookoła budynku szpitalnego rozpościerają się tereny rekreacyjne – boiska do gier, amfiteatr, ścieżka z urządzeniami do ćwiczeń, wiata i miejsce na ognisko, labirynt roślinny.

Spacerując po tym miejscu czasem trudno było uwierzyć, że jesteśmy na terenie szpitala. Urzekł nas zapach sosnowego lasu i wówczas zdałyśmy sobie sprawę z obecności tego unikatowego mikroklimatu, którego dobroczynne działanie zostało zbadane i udowodnione.

Dziękujemy Pani Przełożonej Pielęgniarek Ewie Zenc oraz Bernadettcie Wysokińskiej za wyczerpujące informacje, możliwość zwiedzenia placówki oraz wyjątkową gościnność.

 

Elżbieta Najmowicz

Nasza IV Konferencja Szkoleniowa

26 maja 2017 roku odbyła się IV konferencja szkoleniowa ,,Aktualne problemy pielęgniarskie w Anestezjologii i Intensywanej Terapii - ECMO, neuromonitoring, zagadnienia etyczne i prawne".

Konferencję organizował Oddział Warmińsko -mazurski PTPAiIO wspólnie z Okręgowa Izbą Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur. Miejsca na konferencję użyczył nam Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie. Dzięki gościnności tej placówki możliwa była realizacja tego przedsięwzięcia, gdyż Izby Pielęgniarskie właśnie były w trakcie zmiany siedziby i przeprowadzki do nowego lokum.

Pierwszym tematem konferencji były: ,, Zasady prowadzenia znieczuleń podczas stosowania neuromonitoringu". Temat ten przedstawił Pan Rafał Borkowski -neurofizjolog z firmy Innomed , propagującej stosowanie tej metody podczas operacji.

Kolejne wystąpienie dotyczyło nowoczesnej metody ECMO, pozaustrojowej oksygenacji, którą przedstawił perfuzjonista i pielęgniarz anestezjologiczny Pan Dariusz Piziorski. Nie tylko przygotował prezentację ale także przyniósł elementy wyposażenia, z którymi każdy z uczestników spotkania mógł się zapoznać.

Po przerwie na lunch, Aleksandra Gutysz- Wojnicka przybliżyła nam program MICE, który dotyczy pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki w zakresie wzbogacania wielokulturowej kompetencji opieki nad pacjentem. Przedstawiła nam także aktualności w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Intensywnej Opieki, której jest członkiem z ramienia PTPAiIO.

Ostatnim mówcą była Anna Wiejek, przewodnicząca Sadu pielęgniarek i położnych naszego regionu, która w bardzo obrazowy i przejrzysty sposób, opierając się na konkretnych przykładach ukazała, jakie błędy w pracy pielęgniarek i położnych mogą przełożyć się na ich odpowiedzialność zarówno karną jak i zawodową.

Tegoroczna konferencja cieszyła się, ku naszej radości, zainteresowaniem naszych koleżanek i kolegów, co sprzyja wymianie doświadczeń, spotkaniom koleżeńskim, a także, co motywuje nas do dalszych starań.

Elżbieta Najmowicz

Aktualności w pielęgniarstwie Anestezjologicznym i Intensywnej Opiece- Bariatria, Położnictwo i Psychologia

III Konferencja Szkoleniowa 10 maj 2016

Nasz Oddział Warmińsko - Mazurski PTPAiIO przy ogromnym wsparciu i współudziale OIPIP w Olsztynie zorganizował, już po raz trzeci, spotkanie szkoleniowe na którym zaprezentowano nowości z naszej dziedziny.

BARIATRIA Pierwszy prelegent, dr Piotr Szmyt zapoznał uczestników spotkania ze specyfiką i wyzwaniami w znieczulaniu pacjentów bariatrycznych. Omówił znieczulenie w operacji redukcji masy ciała takiej jak rękawowa resekcja żołądka oraz wymogi organizacyjne, sprzętowe i personalne w tego typu operacjach. Przedstawił także, w bardzo obrazowy sposób, stan epidemiologiczny dotyczący narastającej otyłości w społeczeństwie polskim na tle innych państw.

POŁOŻNICTWO Drugi temat dotyczący znieczuleń pacjentek ciężarnych oraz znieczuleń porodu przedstawił dr Piotr Miller, który od kilkunastu lat zajmuje się znieczulaniem pacjentek ginekologiczno - położniczych. Dr Miller przypomniał zasady obowiązujące w znieczulaniu pacjentek ciężarnych oraz w dużym stopniu odniósł się do nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 roku ,,w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego" (tekst rozporządzenia zamieszczony na naszej stronie). Na podstawie tego rozporządzenia ulegnie zmianie organizacja opieki nad znieczulaną rodzącą. Niezbędna staje się stała obecność przy rodzącej pielęgniarki/położnej anestezjologicznej prowadzącej obserwację pacjentki i modyfikującej dawki środka analgetycznego. Czas na wdrożenie tych nowych zasad to 9 miesięcy od dnia ukazania się rozporządzenia tj od października 2016 roku.

PSYCHOLOGIA Obok zagadnień merytorycznych z dużym zainteresowaniem przyjęliśmy wykład Pani psycholog dr Izabeli Sebastyańskiej, która omówiła zagadnienia związane z mechanizmami obronnymi osób funkcjonujących w sytuacjach stresowych oraz zagadnienia konfrontacji z osobami o różnych cechach temperamentu.

KONSULTANT WOJEWÓDZKI Podczas naszego spotkania przywitaliśmy w naszym gronie nowego Konsultanta Wojewódzkiego z dziedziny Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki mgr piel. Stanisława Golińskiego, który zapewnił o swoim zaangażowaniu we wspieraniu pielęgniarek anestezjologicznych w obliczu spraw trudnych czy kontrowersyjnych.

Oprawę naszej konferencji, w atmosferze życzliwości i współpracy zapewniła nam Firma Baxter, a jej przedstawiciel Paweł Marciniak, zapoznał uczestników z technicznymi aspektami obsługi parowników wziewnych środków anestetycznych.

Mamy nadzieję, że zarówno tematyka, jak i atmosfera naszego spotkania zadowoliła wszystkich uczestników. Jednocześnie bardzo prosimy wszystkie pielęgniarki anestezjologiczne i Intensywnej opieki o sugestie, propozycje tematów czy zagadnień, które moglibyśmy przedstawić na naszych kolejnych spotkaniach.

Do zobaczenia za rok!

Zarząd Oddziału Warmińsko- Mazurskiego PTPAiIO

2016-06-13

Wizyta w Powiatowym Szpitalu Pomocy Maltańskiej Barczewie

Relacja z wizyty w  Powiatowym Szpitalu Pomocy Maltańskiej Barczewie 16 kwiecień 2016

2016-05-17

Aktualne problemy w anestezjologii i intensywnej opiece

Warmińsko - Mazurski Oddział
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek
Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Nasza pierwsza konferencja

Ciekawe tematy, okazja do spotkania, wymiana doświadczeń i chwile refleksji - to wszystko towarzyszyło nam podczas pierwszej konferencji szkoleniowej zorganizowanej wspólnie z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie w dniu 30 maja 2014 roku. Tematem wiodącym tej konferencji były ,,Aktualne problemy pielęgniarskie w anestezjologii i intensywnej opiece"

Program szkolenia był różnorodny i pozwolił spojrzeć na naszą specjalność pod wieloma kątami.

Pierwsza sesja poświęcona była w szczególności problematyce Intensywnej Opieki.

Na pierwszy plan wysunął się temat dotyczący transplantologii. Małgorzata Suchocka, pełniąca rolę pielęgniarki koordynatora w transplantologii opowiedziała o roli, jaką pielęgniarka koordynator pełni w całej procedurze przeszczepiania narządów. Następnie, Lidia Glinka, na przykładzie Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie przybliżyła zasady postępowania transplantacyjnego - opiekę nad dawcą, role poszczególnych członków personelu medycznego, aspekty prawne i moralne dotyczące przeszczepiania narządów.

Jarosław Muzolf zaprezentował ciekawy i nowatorski temat hipotermii terapeutycznej. Przedstawił nie tylko znane dotychczas informacje na wspomniany temat, ale zwrócił także uwagę na najnowsze (zaledwie ubiegłoroczne) wyniki badań dotyczące leczenia pacjentów z zastosowaniem technik hipotermii.

Bardzo interesujące nowości przedstawiła nam Aleksandra Gutysz -Wojnicka, która w temacie ,,Ocena bólu u pacjentów w OIT" nie tylko omówiła skale oceny bólu stosowane w oddziałach Intensywnej Terapii, ale także pokazała (niestety tylko w prezentacji) specjalne urządzenie, mierzące i określające występowanie bólu u pacjentów nieprzytomnych, z którymi nie jest zachowana żadna droga komunikacji.

Druga część spotkania dotyczyła Anestezjologii.

Elżbieta Najmowicz podjęła temat wielokulturowości w pracy pielęgniarki anestezjologicznej, z uwzględnieniem elementów historii oraz uwarunkowań opieki nad pacjentami różnych kultur i wyznań.

Stanisław Goliński omówił ważki i nieustannie kontrowersyjny temat dokumentacji pielęgniarki anestezjologicznej. Przedstawił akty prawne regulujące rodzaj i zakres tej dokumentacji, zalecenie GRUPY ROBOCZEJ do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO dotyczące dokumentacji pielęgniarki anestezjologicznej oraz proponowaną przez Grupę Roboczą "Kartę czynności pielęgniarki anestezjologicznej na stanowisku znieczulenia".

Nasze spotkanie szkoleniowe wsparli również przedstawiciele firm Baxter i Mundipharma, którzy przedstawili prezentacje dotyczące wziewnych środków anestetycznych, linii do podaży płynów infuzyjnych oraz leku przeciwbólowego Oxynorm.

Po zakończeniu konferencji zgodnie stwierdziliśmy, że tego typu spotkania są niezbędne dla naszej grupy zawodowej, gdzie postęp, technika i nowe metody pracy wymuszają na nas ciągłe doskonalenie umiejętności i podnoszenie poziomu wiedzy.

Ale nade wszystko - spotkanie koleżeńskie przy filiżance kawy - bezcenne!

Anna Makarska V-ce Przewodnicząca
Warmińsko - Mazurskiego Oddziału PTPAiIO

2014-06-29
2014-06-28

VIII Zjazd PTPAiIO - KARPACZ 3013

W dniach 26 - 28 września 2013 roku w Karpaczu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa i VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, któremu przewodniczył mgr Paweł Witt, prezes PTPAiIO.

W Zjeździe uczestniczyło ponad 700 uczestników z całej Polski i zagranicy. Zakwaterowani byliśmy wszyscy Hotelu Gołębiewski z pięknym widokiem na Śnieżkę.

Troszkę się, jako przedstawiciele w komitecie organizacyjnym, denerwowaliśmy czy wszyscy dojadą na czas, ponieważ otrzymywaliśmy informację o psujących się samochodach, a i pogoda w godzinach popołudniowych zrobiła psikusa (jak to w górach bywa). W przeciągu paru minut zrobiła się taka mgła, że widoczność była możliwa tylko na ok. 3 metry i zdarzyło się, iż uczestnicy minęli hotel, jadąc dalej do Czech. Szybko jednak się zorientowali o pomyłce i dotarli do Hotelu Gołębiewski z niewielkim opóźnieniem.

Tematyka Zjazdu była różnoraka i przedstawiona w 5 sesjach (nie wliczając sesji Inauguracyjnej, na której zaprezentowała 2 lata swej pracy Grupa Robocza PTPAiIO).

Główne hasła sesji to:

1. Sesja Konsultantów w Dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii pod przewodnictwem dr hab. Danuty Dyk - Krajowego Konsultanta ds. Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii

2. Pielęgniarstwo w anestezjologii

3. Kompetencje i odpowiedzialność pielęgniarki w anestezjologii, intensywnej terapii, medycynie ratunkowej

4. Intensywna terapia dorosłych - zespół terapeutyczny fakt czy mit?

5. Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece w pediatrycznej.

Konsultanci: krajowy i wojewódzcy, omówili aspekty prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy pielęgniarki anestezjologicznej (w różnych placówkach, w tym i ratownictwie), jak i etyczne aspekty pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

W trakcie sesji przedstawiane były wyniki prac badawczych prowadzonych w różnych ośrodkach w Polsce, dotyczące praktycznych aspektów pracy pielęgniarki anestezjologicznej, komunikowania się z rodzinami pacjentów oraz współpracy z zespołem lekarskim różnych specjalności.

Mogliśmy zapoznać się również jak wygląda doskonalenie zawodowe pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej terapii w Republice Czeskiej i Słowacji dzięki dwóm wykładom, które przedstawili J. Navotnỳ i J. Stančiak; goście zaproszeni z Republiki Czeskiej i Słowacji.

Oddział nasz, Warmińsko - Mazurski PTPAiIO, był reprezentowany przez 11 osób z przewodniczącym Stanisławem Golińskim na czele. Przedstawiciele nasi (pani Anna Makarska i Małgorzata Waszczyńska) byli nie tylko w Komitecie Organizacyjnym Zjazdu, ale także w Komitecie Naukowym, reprezentowanym przez Panią dr n. med. Aleksandrę Gutysz - Wojnicką. Pani Aleksanra Gutysz - Wojnicka w 2-giej sesji przedstawiła wykład pt."Postawy personelu wobec obecności rodziny podczas resuscytacji krążeniowo - oddechowej", a także przewodniczyła sesji 3-ciej.

Podczas 2-go i 3-go dnia Zjazdu odbywały się warsztaty: symulacyjne, stymulacyjne, jak przygotować artykuł do czasopisma naukowego, i inne.

Rozmowy dotyczące wymiany poglądów na zagadnienia z sesji odbywały się nie tylko w kuluarach hotelowych podczas przerw kawowych, ale i w trakcie posiłków.

Wykłady w większości znalazły się w materiałach konferencyjnych:" Pielęgniarstwo anestezjologiczne i Intensywnej opieki - wybrane aspekty postępowania część II". Miłym dodatkiem do tychże materiałów okazał się Zeszyt 1 - tom 1 - 2013 " Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece" - oficjalne czasopismo PTPAiIO (które każdy członek PTPAiIO otrzymywać będzie 1 x na kwartał do domu nieodpłatnie).

Czas wolny pomiędzy sesjami, spędzaliśmy na zwiedzaniu miasta Karpacz oraz wycieczkach górskich zdobywając Śnieżkę.

W sobotę w godzinach południowych Zjazd został oficjalnie zakończony, a uczestnicy udali się w drogę powrotną do swoich domów.

Sekretarz Oddziału Warmińsko - Mazurskiego PTPAiIO

Małgorzata Waszczyńska

VII Zjazd PTPAiIO - Mikołajki 2011r.

W dniach 22 - 24 września 2011r., już po raz drugi na terenie naszego województwa w Mikołajkach w hotelu Gołębiewski, odbył się VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki pod hasłem: "Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece - pasja czy zawód?"

Konferencja zorganizowana została przez Zarząd Główny PTPAiIO, któremu przewodniczy mgr Paweł Witt, a obecnych było ok. 600 pielęgniarek i pielęgniarzy z całego kraju.
VII Zjazd patronatem naukowym objął Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz. Patronatu medialnego udzielił Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej, a honorowego Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur.
Podczas konferencji zaprezentowano wybrane zagadnienia z dziedziny pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dzieci i dorosłych. Tematyka dotyczyła m.in. pielęgniarstwa, kompetencji zawodowych pielęgniarek, kształcenia podyplomowego.
Przedstawiono również temat: błędu medycznego w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki, sposoby rozpoznawania, zapobiegania występowaniu błędów, które wywierają bezpośredni wpływ na jakość opieki pielęgniarskiej.
Podczas prezentacji tematów zwrócono uwagę na ważny problem, jakim jest występowanie bólu pooperacyjnego u chorych operowanych, oraz rolę pielęgniarki, jako koordynatora programu "Szpital bez bólu".
Podczas Konferencji odbyło się pierwsze spotkanie (powołanej 04.04.2011r.) Grupy Roboczej do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki.

Aktualności
W dniu 25 października 2011r odbyło się pierwsze spotkanie członków Oddziału. Następne spotkanie powiązane z udziałem firmy Becton Dickinson i szkoleniem zaplanowaliśmy na dzień 29 listopada 2011r.
Prosimy zaglądać na naszą stronę (zakładkę) internetową w celu weryfikacji informacji.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy w Towarzystwie.

Przewodniczący oddziału mgr Stanisław Golińskiokladka_biuletyn_____________________Nr_2.jpg

W imieniu Komisji ds. pielęgniarstwa operacyjnego, działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i...
W tym roku Centralny Ośrodek Koordynujący Program profilaktyki raka szyjki macicy uruchomił szkolenia – warsztaty mające na celu...
Komisja Epidemiologiczna działająca przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur oraz 3M Poland Sp. z...
Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością zawiadamiamy iż Zakład Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego Gdańskiego...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji ZDROWIE KOBIETY - jako problem...

© 2012 - 2018 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS