Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych...
Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
,,Jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami, powinien zrobić wszystko, żeby się nimi posłużyć i latać" Florence Nightingale ...
Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Pismo MZ do Prezes NRPiP

Pismo Ministra Zdrowia dotyczące stanowiska NRPiP w sprawie projektu zarządzania koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży.

2016-08-23

Stanowisko nr 1 NRPiP

Stanowisko w sprawie projektu zarządzenia Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie okreslenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowanie odrębnie, które wprowadza nowy zakres świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży

2016-08-23
Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia ukazał się komunikat dotyczacy zwiększenia wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w praktykach lekarskich w gabinetach zabiegowych i szczepień
2016-08-18

Pismo NRPiP

Prosimy o zapoznanie się z pismem NRPiP z dnia 9 sierpnia 2016r. dotyczącego informacji przekazywanych przez Porozumienie Zielonogórskie podmiotom POZ jakoby opinie izb pielęgniarskich nie były niezbędne do otrzymania środków fonansowych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

2016-08-17

PIsmo NRPiP

Zapraszamy do zapoznania się z pismem  NRPiP skierowanym do Ministra Zdrowia i Presesa NFZ w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla pielęgniarek zatrudnionych w POZ, w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień.
2016-06-07

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 roku

w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej


2016-03-09
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie programu badań statystyki publicznej na rok 2015 podmioty wykonujące działalność leczniczą są zobowiązane do przekazania informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności.
2016-01-20

Pismo NRPiP

Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie stosowania produktu leczniczego

6% Hydroksyetyloskrobii 200/0,5

2014-06-13

Decyzja Nr 26/ uchylenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Decyzja Nr 26 i uchylenie Decyzji Nr 26 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Stanowisko Rzecznika Praw Dziecka

Stanowisko Rzecznika Praw Dziecka w sprawie dokonywania w szkołach przeglądów higieny osobistej

Regulaminy organizacyjne praktyki pielęgniarki i położnej

Prosimy o zapoznanie się i pobranie regulaminów i oświadczeń:

  • Regulamin organizacyjny praktyki pielęgniarskiej
  • Regulamin organizacyjny praktyki położnej
  • Oświadczenie pacjenta
  • Oświadczenie przedstawiciela

2012-04-18

Ustawy i Rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 6 maja 2008 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
USTAWA
z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej
USTAWA
z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
USTAWA
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji w ochronie zdrowia

USTAWA
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

(wyciąg)

USTAWA
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej
(wyciąg)okladka_biuletyn_____________________Nr_2.jpg

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji ZDROWIE KOBIETY - jako problem...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością zawiadamiamy iż Zakład Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego Gdańskiego...
W tym roku Centralny Ośrodek Koordynujący Program profilaktyki raka szyjki macicy uruchomił szkolenia – warsztaty mające na celu...
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do...

© 2012 - 2018 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS