banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 1 grudnia 2016r. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra. ...
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych...
XIV edycja Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku temat przewodni: Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki...
Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K
Jesteś tutaj / Strona Główna / Aktualności

Aktualności

2015-12-11

Prośba o pomoc

Prośba o wsparcie finansowe dla chorej matki wychowującej samotnie 8 -letnią Julkę
2015-11-25

Nowelizacja ustawy o zawodach - co się zmieniło?

Prezes NRPiP Grażyna Rogala-Pawelczyk w rozmowie z Portalem Farmaceutyczno-Medycznym ocenia  zmiany, które zostały wprowadzone do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz zdradza szczegóły projektu dalszych zmian, który samorząd zawodowy złożył w Ministerstwie zdrowia.

 - Dokument odnosi się między innymi do obiecanego przez ministra wsparcia kształcenia dyplomowego i podyplomowego, rezydentur dla pielęgniarek w specjalnościach, gdzie ich szczególnie brakuje – wyjaśnia Prezes NRPiP.

Cały wywiad do przeczytania na stronie: http://www.pfm.pl/artykuly/nowelizacja-nieco-pomoze/1193

2015-11-21

Pismo NRPiP

Pismo NRPiP w sprawie odmowy uwzględniania wzrostu wynagrodzeń przez niektóre oddziały wojewódzkie NFZ, pielęgniarek realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w formie indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarskiej

2015-11-17

List otwarty Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej

Podziękowania za zaproszenie na XXXII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur
2015-10-30

List otwarty Przewodniczącej OIPiP w Elblągu

Podziękowania za współpracę na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. 
19 października 2015r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 11 września 2015r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
2015-10-29

Komunikat ws. terminu zgłaszania danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowi

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący zgłaszania liczby pielęgniarek i położnych do oddziałów wojewódzkich NFZ.

Z poważaniem,
Wojciech Wrona
Dział Merytoryczny NIPiP

2015-10-12

Treść porozumienia

W dniu 23 września Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarło porozumienie z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Treść porozumienia znajduje się w załączniku oraz na stronie W dniu 23 września Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarło porozumienie z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Treść porozumienia znajduje się w załączeniu oraz na stronie 

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci


Z poważaniem

Maria Danielewicz

Przewodnicząca ORPiP

W dniu 20 października 2015 r. w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli NRPiP i OZZPiP z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.
Spotkanie było wynikiem działań strony społecznej,
2015-10-23

Stanowisko Nr 23 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 30 września 2015

Stanowisko Nr 23 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie kontynuacji działań Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych mających na celu objęcie podwyżkami wszystkich pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 15 lipca 2015r. o zawodach pielęgniarki i położnej niezależnie od formy jego wykonywania

Porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia, na podstawie którego podwyżkami zostały objęte tylko pielęgniarki i położne, które wykonują zawód na rzecz świadczeniodawców mających zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i kontraktujących samodzielnie, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych postanawia:

kontynuować działania mające na celu objęcie podwyżkami wszystkich pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej niezależnie od formy jego wykonywania.

2015-10-23

Pismo Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie zagwarantowania pacjentom należytej opieki pielęgniarskiej i położniczej

W związku z opublikowaniem przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych Raportu o stanie zabezpieczenia społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych oraz trwającej Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Ostatni dyżur" Rzecznik Praw Pacjenta RP, mając na uwadze zagwarantowanie pacjentom należytej opieki pielęgniarskiej i położniczej, wystosował w dniu 24 września br. pismo skierowane do prof. Mariana Zembali - Ministra Zdrowia. Poniżej przedstawiono treść ww. pisma.
Pismo Rzecznika Praw Pacjenta

2015-10-06

Stanowisko nr 2

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 10 września 2013 r.
w sprawie poparcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, pielęgniarek i położnych oraz zapewnienie pielęgniarkom i położnym godziwych warunków pracy i płacy, adekwatnych do wagi wykonywanych zawodów zaufania publicznego,
wyraża zdecydowane poparcie dla działań Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
zmierzających do:

  • ustalenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych zgodnych z potrzebami pacjentów i oczekiwaniami organizacji reprezentujących nasze zawody,

  • uzyskania przez pielęgniarki i położne prawa do wcześniejszych emerytur,

  • zmian finansowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,

  • poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki i położne.


Sekretarz NRPiP                                                 
Prezes NRPiP
Joanna Walewander                                   
Grażyna Rogala-Pawelczyk

2015-09-17

Stanowiska NRPiP w sprawie wzrostu wynagrodzeń i kontynuacji rozmów z rządem RP  okladka_Nr._4______________dla_Wandy_.jpg

Sposoby wspomagania rozwoju niemowląt 16-17.02.2019 1. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka w 1 roku życia: ...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
W imieniu Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej i CSR DAN- zapraszamy na VI Konferencję Naukowo-Szkoleniową "Nowoczesna sterylizacja...
W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Olsztynie, Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"...
Dyrekcja Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu informuje, że...

© 2012 - 2019 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS