banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
7 marca 2020 roku w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur odbyło się uroczyste nadanie Sali Audytoryjnej...

logo_glowne.jpg

Bardzo nas to cieszy, gdyż będzie to okazja do promocji naszego pięknego i bardzo potrzebnego zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K
Jesteś tutaj / Strona Główna / Aktualności

Aktualności

Projekt edukacyjny

Startujemy z nowym projektem edukacyjnym, propagującym bezpieczeństwo wśród personelu medycznego.

Poszukujemy pielęgniarek, które w formie wywiadu video, chciałby opowiedzieć o swojej historii związanej z zakłuciem/zranieniem podczas:

 • zakładania cewnika/wenflonu
 • pobierania krwi

Materiał byłby wykorzystywany na szkoleniach i konferencjach dla personelu medycznego.
Ogłoszenie ma charakter płatnego zlecenia, oferujemy wynagrodzenie wysokości ok. 1000 zł

Proszę o kontakt na adres mailowy: kacper.zarembski@procontent.pl wraz z imieniem, nazwiskiem, telefonem kontaktowym oraz krótkim opisem historii lub pod numerem 531844962

Pozdrawiam serdecznie
Kacper Zarembski


2020-08-24

Konkurs Narodowego Funduszu Zdrowia

Konkurs Narodowego Funduszu Zdrowia na środki, które mogą być przeznaczone m.in. dla pielęgniarek deklarujących pracę w jednym miejscu.

Podstawowe zasady składania wniosków o przyznanie grantu:

1.      Do składania Wniosków o przyznanie grantu uprawnione są następujące podmioty:

 • ZOL (zakład opiekuńczo-leczniczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),
 • ZPO (zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),
 • Hospicjum stacjonarne, świadczące wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym,
 • DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) do 100 mieszkańców,
 • DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) powyżej 100 mieszkańców.

2.     W ramach projektu możliwe jest otrzymanie środków na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego zatrudnionych w placówkach, o których mowa w pkt 1 lit. a-c oraz pielęgniarek i ratowników medycznych zatrudnionych w DPS, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia lub też pracowali tylko w jednym miejscu.

3.    Dodatki do wynagrodzeń przysługiwać będą jedynie tym z ww. pracowników, którzy zadeklarowali pracę w jednym miejscu pracy.

4.     Wnioski o przyznanie grantu należy składać w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: dotacjacovid19@nfz.gov.pl oraz w wersji papierowej zgodnie z lokalizacją podmiotu do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, w przypadku kilku lokalizacji wniosek o przyznanie grantu powinien zostać złożony w OW NFZ właściwym według siedzibą Wnioskodawcy.

5.     Dokumentami niezbędnymi do aplikowania o przyznanie grantu są:

 • wniosek o przyznanie grantu,
 • zapotrzebowanie na grant,
 • oświadczenia o zatrudnieniu w jednym miejscu pracy, które stanowią odpowiednio załączniki 1, 2a, 2b oraz 3 do Zarządzenia nr 118/2020/DEF


Z poważaniem
Mariola Łodzińska
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
2020-08-24

Porada pielęgniarki POZ i porada położnej POZ

Z dniem 1.08.2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem regulacji jest usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie świadczeniobiorcom, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez wyodrębnienie porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej wraz z dookreśleniem warunków ich realizacji.

Pielęgniarka w ramach porady POZ, w zależności od posiadanych uprawnień zawodowych, będzie mogła m.in. prowadzić profilaktykę chorób i promocję zdrowia, dobrać sposoby leczenia rany w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, przepisać leki zawierające określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie lub recepty na wybrane wyroby medyczne (np. pieluchomajtki), wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Z kolei położna w ramach porady POZ będzie mogła m.in. udzielić porady dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej, w tym dobór sposobu leczenia ran, przepisać leki na receptę zawierające określone substancje czynne, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie na wybrane wyroby medyczne, wystawić skierowanie  na wykonanie określonych badań diagnostycznych, wykonać oraz zinterpretować badania KTG u kobiety ciężarnej.

Pełny tekst aktu: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1255

2020-08-04

Przekazanie środków ochrony osobistej pielęgniarkom i położnym

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych opracowała na stronie internetowej NIPiP mapę Polski podzieloną na 16 województw, na których umieściła zdjęcia przekazanych środków ochrony osobistej pielęgniarkom i położnym.
Link do strony tutaj

2020-07-10

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w sprawie szczepień ochronnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 24 czerwca br. skierowała do Ministra Zdrowia dwa stanowiska w sprawie szczepień ochronnych. Zwróciła się również do pielęgniarek i położnych z apelem o aktywne włączenie się w informowanie polskiego społeczeństwa na temat profilaktyki chorób zakaźnych i konieczności przeprowadzania szczepień ochronnych.Więcej tutaj
2020-07-10

Podziękowania

2020-06-18

Prośba o wypełnienie ankiety przez pielęgniarki dotyczącej wpływu COVID - 19 na osoby z cukrzycą

Zwracam się z prośbą o umieszczenie informacji dotyczącej wypełnienia ankiety przez pielęgniarki dotyczącej wpływu COVID - 19 na osoby z cukrzycą , na pracę pielęgniarki. Informacja i link do ankiety znajdują się na stronie Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii http://www.pfed.org.pl/aktualno347ci/ankieta-diabetes-nurses-covid-19-survey-wypelnij

Pielęgniarki kliniczne z Wydziału Pielęgniarstwa, Położnictwa i Opieki Paliatywnej Florence Nightingale z King's College London we współpracy z Fundacją Europejskich Pielęgniarek Diabetologicznych (FEND) utworzyły europejskie konsorcjum pielęgniarek diabetologicznych w celu przeprowadzenia badania dotyczącego pielęgniarek diabetologicznych z całej Europy. Polska w tym badaniu również bierze udział - Stowarzyszenie Polska Federacja Edukacji w Diabetologii została zaproszona do współpracy. Celem badania jest uzyskanie europejskiej perspektywy wpływu COVID-19. Pytania ankiety są podzielone na cztery części, pierwsza dotyczy Ciebie i Twojego miejsca pracy, pozostałe pytania, dotyczą wpływu COVID-19 na:

1. Osoby z cukrzycą, z którymi pracujesz;

2. Usługi i zasoby dla chorych na cukrzycę w Twoim miejscu pracy;

3. Twoją pracę i Ciebie osobiście.

Podane przez Ciebie informacje są naprawdę ważne. Proszę swobodnie odpowiadać na pytania, ponieważ podane informacje są anonimowe i całkowicie prywatne.

Link do ankiety

Dziękuję za pomoc
Pozdrawiam

Alicja Szewczyk

Konsultant krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego
tel. 22 815 10 42 , faks. 22 815 12 32


2020-07-01

Komunikat ws. realizacji zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

W związku z realizowanym kształceniem podyplomowym, w zajęciach praktycznych  w podmiocie leczniczym, może brać udział wyłącznie pielęgniarka lub położna - osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel. 

W zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym nie może brać udziału pielęgniarka lub położna objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, lub jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

Podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka lub położna zamierza odbyć zajęcia praktyczne, nie może wymagać od tej pielęgniarki lub położnej samodzielnego wykonania testu w kierunku COVID-19, przed rozpoczęciem zajęć praktycznych. 

Test w kierunku COVID-19 należy przeprowadzić w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że pielęgniarka lub położna była szczególnie narażona na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i może być chora na COVID-19. W takim przypadku, test w kierunku COVID-19 powinien zostać wykonany w podmiocie leczniczym, w którym realizowane są zajęcia praktyczne, a osobą wskazującą na potrzebę wykonania testu powinien być opiekun stażu. 

Koszt testowania w kierunku COVID-19 pielęgniarek lub położnych realizujących zajęcia praktyczne w ramach kształcenia podyplomowego zostanie pokryty ze środków NFZ. W tym celu powinien być rozliczony analogicznie do kosztów testów w kierunku COVID-19 wykonywanych pracownikom danego podmiotu leczniczego, w którym realizowane są zajęcia praktyczne.

W przypadku realizacji szkolenia praktycznego w szpitalu jednoimiennym lub oddziale zakaźnym, pielęgniarka lub położna może wrócić do pracy lub być skierowana na kolejne szkolenia praktyczne dopiero w przypadku uzyskania ujemnego wyniku testu w kierunku COVID-19, który to test powinien być wykonany w 7 dniu po zakończeniu tego szkolenia.
Żródło

2020-07-01

Z dniem 15 czerwca 2020 r. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wznawia przeprowadzanie egzaminów państwowych

2020-06-05

Moc Wiedzy dla Pielęgniarek i Położnych

W ramach akcji Moc Wiedzy dla Pielęgniarek i Położnych, przygotowaliśmy dla Państwa środowiska, specjalne rabaty na prenumeratę naszych czasopism oraz na katalog ponad 170 publikacji, które mogą Państwa szczególnie zainteresować. Akcja potrwa do 7 czerwca, a cała oferta jest dostępna jest tutaj

Dodatkowo, przy okazji tego wydarzenia, wraz z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, wydaliśmy bezpłatny ebook pt.: "Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii COVID-19", który jest dostępny do pobrania pod tym samym linkiem. Uzupełnieniem tego poradnika są, filmy instruktażowe, które tak jak cały ten projekt, zostały przygotowane, po to żeby ułatwić pracę środowisku medycznemu w tym trudnym czasie.

Zapraszamy także do wzięcia udziału w konkursie, który dla Państwa przygotowaliśmy na naszym fanpege'u na Facebooku. Konkurs potrwa do 31 maja i jest dostępny tutaj

Serdecznie zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony akcji.

Z wyrazami szacunku,
Zespół PZWL Wydawnictwa Lekarskiego

2020-05-28

Wynagrodzenia od 1 lipca 2020 roku

Pismo z Ministerstwa Zdrowia na pismo Pani Prezes NIPiP w sprawie podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2020
2020-05-28

Wydrukuj aktualny status z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych

Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych www.nipip.pl/weryfikacja-pwz dla zarejestrowanych osób dodano możliwość wydruku aktualnego statusu z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

Podając:

 • Numer Pesel z numerem PWZ lub
 • Nazwisko z numerem PWZ lub
 • Nazwisko z numerem Pesel

po poprawnym zweryfikowaniu dla osób zarejestrowanych będzie możliwość pobrania pliku PDF informującego o statusie osoby zarejestrowanej na dany dzień.

W przypadku osób z zaprzestaniem, wygaszeniem lub skreśleniem wyświetlona zostanie tylko informacja o odpowiednim statusie bez możliwości pobrania wydruku.

Przypominamy ponadto, że kto bez wymaganego prawa wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1-6 lub art. 5 ust. 1 pkt 1-9, 11 i 12 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, podlega karze grzywny.

Jeżeli sprawca ww. czynu działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wprowadza w błąd, co do posiadania ww. prawa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kto zatrudnia do udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1-6 lub art. 5 ust. 1 pkt 1-9, 11 i 12 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielenia tych świadczeń, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

2020-05-18

Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii Covid-19? Wskazówki dla pielęgniarki i położnej.

Kierowanie pielęgniarek i położnych do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19

Z dużym niepokojem odnotowujemy jak w praktyce przebiega kierowanie do pracy pielęgniarek i położnych pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19 w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez wojewodów. Od naszych koleżanek i kolegów, a także nawet od ich osób najbliższych, wynika, że wydanie decyzji nie poprzedza żadna, nawet najmniejsza próba ustalenia, czy zaistniały przesłanki wyłączające skierowania do pracy.

Niestety powtarzają się przypadki pomijania przepisów przewidujących zwolnienie poszczególnych kategorii pielęgniarek i położnych ze skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wystosowała do wojewodów postulaty z myślą o poprawieniu funkcjonowania aktualnie bardzo niedoskonałej procedury, która może przynieść więcej strat, niż korzyści, przede wszystkim dla pacjentów.

Z uwagi, iż nie każda pielęgniarka, położna wie, że przysługują jej wyłączenia ustawowe kierowania do pracy w drodze decyzji administracyjnej przygotowaliśmy wskazówki dla pielęgniarek, położnych w przypadku, gdy otrzymają decyzję od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19.

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Państwa Okręgowej Izby oraz rozpropagowanie wszelkimi kanałami informacyjnymi załączonego kompendium wiedzy dla pielęgniarek i położnych "Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19?".

Z poważaniem

Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

2020-04-17


okladka_biuletyn_4_2020.jpg 

okladka_za____cznik_2_3_2020_.jpg

okladka_poradnik_po_COVID_19.jpg
Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...
Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE...
Ministerstwo Zdrowia w nawiązaniu do spotkania w dniu 30.10.2020 r. z Konsultantami Krajowymi w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa poniżej...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...

© 2012 - 2021 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS