banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zwracam się do Państwa z prośbą o upowszechnianie wszelkimi możliwymi...
Dnia 22 maja 2014 roku odbył się Finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2013 organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego...
Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 6
Jesteś tutaj / Strona Główna / Aktualności

Aktualności

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją, z której poznasz model tworzenia diagnoz pielęgniarskich wg ISO z wykorzystaniem ICNP®
Publikację zaleca Międzynarodowa Rada Pielęgniarek.
2014-05-27
Zapraszamy do zapoznania się z apelem Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
2014-05-21

Życzenia Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

2014-05-12

Życzenia Ministra Zdrowia

Życzenia Ministra Zdrowia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

Życzenia kliknij tutaj

Pracuję w szkole jako pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania. Kilka lat temu uzyskałam tytuł mgr pedagogiki, specjalność edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień
2014-04-28

Minimalne normy zatrudnienia

Działania samorządu zawodowego dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych .

2014-04-03

Życzenia

2014-05-13
Pismo z Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia na temat odstąpienia od pobierania opłat za użytkowanie gabinetów medycznych
2014-04-11
Pismo Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych, które ukończyły liceum medyczne.
2014-04-03
"Pakt dla Zdrowia" materiał wypracowany podczas konferencji w Sejmie RP w dniu 6 marca 2014 r. zawierający podstawowe zadania i cele dla poprawy sytuacji w ochronie zdrowia
2014-04-02
Ministerstwo Zdrowia przygotowała i wydało ulotki skierowane do kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu, w których informacje dotyczą konieczności podjęcia wczesnej profilaktyki, praw kobiet w okresie ciąży i porodu,
2014-03-27

Stanowisko w sprawie braku działań Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na postulaty wnoszone przez Pielęgniarki i Położne


2014-02-21

Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia 2014

Światowy Dzień Zdrowia odbędzie się 7 kwietnia 2014. Tematem przewodnim będą choroby przenoszone przez wektory.

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.

Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów.

Więcej informacji tutaj

2014-03-13
Pielęgniarka posiadająca dyplom liceum medycznego, która chciałaby podjąć pracę w państwie Unii Europejskiej po 1 stycznia 2014 r. (czyli po wejściu w życie unowocześnionej dyrektywy 2005/36/WE), powinna przede wszystkim zgłosić się do organu rejestrującego w danym kraju
2014-03-10
Obecnie najważniejszym wydarzeniem jest fakt, iż od początku 2014 roku Magazyn Pielęgniarki i Położnej jest wydawany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Wiele czynników złożyło się na tę decyzję, ale przede wszystkim uznano, że samorząd zawodowy pielęgniarek wzorem innych samorządów zaufania publicznego sam powinien wydawać swoje czasopismo.
2014-03-10


Prezentacja1555.jpg

Prezentacja111111111111111111111111111.jpg

Komisja ds. Opieki Psychiatrycznej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie zaprasza na KONFERENCJĘ...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych organizuje w dniach 27 października, 28 października, 29 października, oraz 30 października 2014 roku...
Wzorem lat ubiegłych, jak również potrzeb i problematyki wynikającej z zawieranych na lata 2014 i lata następne, umówna realizacje świadczeń...
Konferencja Komunikacja i etyka, a bezpieczeństwo pracy 12 września 2014 r. Centrum Konferencyjne Uniwersytetu...
Proponujemy następujące terminy szkolenia: 8 – 11 września 2014 29 września – 2 października 2014 ...
Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić wszystkich Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na 2 Międzynarodowy Kongres Medyczny...

© 2012 - 2014 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS