banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 1 grudnia 2016r. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra. ...
XIV edycja Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku temat przewodni: Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki...
Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K
Jesteś tutaj / Strona Główna / Aktualności

Aktualności

Pielęgniarka posiadająca dyplom liceum medycznego, która chciałaby podjąć pracę w państwie Unii Europejskiej po 1 stycznia 2014 r. (czyli po wejściu w życie unowocześnionej dyrektywy 2005/36/WE), powinna przede wszystkim zgłosić się do organu rejestrującego w danym kraju
2014-03-10
Obecnie najważniejszym wydarzeniem jest fakt, iż od początku 2014 roku Magazyn Pielęgniarki i Położnej jest wydawany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Wiele czynników złożyło się na tę decyzję, ale przede wszystkim uznano, że samorząd zawodowy pielęgniarek wzorem innych samorządów zaufania publicznego sam powinien wydawać swoje czasopismo.
2014-03-10
W związku ze zbliżającym się upływem terminu składania sprawozdań statystycznych MZ 88 i MZ 89 zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie pielęgniarkom i położnym wykonującym działalność leczniczą, zarejestrowanym w rejestrze praktyk zawodowych
2014-02-28
Dyrektywa Unii Europejskiej jest specyficznym aktem prawnym. Nie jest to dokument, na który można powoływać się bezpośrednio w kontaktach z danym organem w państwie członkowskim. Dopiero implementacja dyrektywy za pomocą ustawy daje możliwość jej stosowania.
2014-02-25
W imieniu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek zapraszam do badania prowadzonego w ramach międzynarodowego projektu.
Zwracam się z prośbą o upowszechnienie informacji o badaniu, zamieszczenie na stronie www, przekazanie podmiotom leczniczym zaangażowanym w zakresie teleopieki. Projekt ma za zadanie przygotować przewodniki do m.in prowadzenia opieki klinicznej, profilaktyki z wykorzystaniem narzędzi IT, partnerem projektu jest Firma Microsoft.
2014-02-20
Koniec roku to czas podsumowań. Chociaż podsumowanie to ma miejsce w lutym, jednakże warto zauważyć, że w zakresie wdrażania Klasyfikacji ICNP w Polsce możemy pochwalić się coraz szerszą świadomością tematu. Cieszy nas także zainteresowanie środowiska i bardzo dobra współpraca z różnymi gremiami.
2014-02-13
Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2011.174.1039) pielęgniarka i położna wykonują zawód z należyta starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. Cytowana wcześniej ustawa nakłada na pielęgniarkę, położną obowiązek realizacji zleceń lekarskich zawartych w dokumentacji medycznej. Obowiązek......
2014-02-11
Zastosowanie reprocesowania w przypadku wyrobów medycznych jednorazowego użytku jest niedopuszczalne.
Uzasadnienie:
Reprocesowanie oznacza ponowną sterylizację – proces obróbki wyrobu medycznego po jego użyciu z przeznaczeniem do ponownego użycia. Ponowne wykorzystanie wyrobu jednorazowego użytku sprawia, zgodnie z prawem logiki, że nie jest to wyrób jedno- ale wielorazowy
2014-02-11
W nawiązaniu do zapytania o możliwość pisemnego upoważnienia pielęgniarki do wykonywania czynności zabiegowych (np. usuwania drenów) w oddziale chirurgii przez ordynatora oddziału uprzejmie informuję, że w świetle obowiązujących przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej
2014-02-11
Serdecznie zapraszam do udziału w Dniu Pielęgniarstwa Alergologicznego, który odbędzie się 5 kwietnia 2014 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.Jest to nowa inicjatywa Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, której celem jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności alergologicznych "białego personelu".
2014-01-27
Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych ukazała się relacja z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Pielęgniarstwo - nauka i praktyka" Pielęgniarstwo bez granic, która odbyła się 24 - 25 października 2013 roku.
2014-01-20
1 stycznia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie określa katalog wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom w ramach świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne refundowane przez NFZ,
2014-01-04
Rekomendowana przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych dr n. o zdrowiu Mariola Rybka, z dniem 2 stycznia 2014 roku, powołana została przez Ministra Zdrowia na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
2014-01-02
Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1217 ze zm.) nie zawiera żadnych regulacji dotyczących treści pieczęci, którą może posługiwać się pielęgniarka, położna w swojej codziennej pracy zawodowej. Podobnie inne akty prawne nie zawierają takich regulacji. Nie mniej jednak, jak wykazuje praktyka pielęgniarki i położne coraz chętniej korzystają z pieczęci imiennych.
2013-12-30
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z satysfakcją przyjęła rozporządzenie prezes NFZ podpisane 18 grudnia br. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na rok 2014 i lata następne, które utrzymuje w przyszłym roku stawki za tego typu świadczenia na dotychczasowym poziomie
2013-12-22


  okladka_Nr._4______________dla_Wandy_.jpg

W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Olsztynie, Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"...
Sposoby wspomagania rozwoju niemowląt 16-17.02.2019 1. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka w 1 roku życia: ...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Dyrekcja Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu informuje, że...
W imieniu Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej i CSR DAN- zapraszamy na VI Konferencję Naukowo-Szkoleniową "Nowoczesna sterylizacja...

© 2012 - 2019 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS