banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych...
Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 1 grudnia 2016r. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra. ...
XIV edycja Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku temat przewodni: Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K
Jesteś tutaj / Strona Główna / Aktualności

Aktualności

Zgodnie z przyjętym założeniem zarządzenie wskazuje na dodatkowe świadczenia nad chorymi z ranami wymagającymi długotrwałego zaopatrywania, stanowiąc, iż w celu realizacji wizyt związanych z wykonywaniem u pacjentów opatrunków pielęgniarka zapewnia jałowy sprzęt jednorazowy, materiały opatrunkowe
2013-12-04
Chcielibyśmy przekazać informację o nowatorskim rozwiązaniu, zmieniającym istotnie standard dzisiejszej pracy pielęgniarki i położnej. To pierwszy tak zaawansowany technologicznie projekt, a zarazem bardzo prosty w użyciu.
2013-11-27
W załączeniu przesyłam odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia dotyczącą możliwości wykonywania zawodu ratownika w systemie ochrony zdrowia. Z pisma z MZ wynika, iż obowiązujące aktualnie regulacje prawne nie przewidują możliwości udzielania świadczeń przez ratowników medycznych w ramach oddziałów szpitala innych niż szpitalny oddział ratunkowy, na co zwracała również uwagę Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.
2013-10-28
Informacja na temat terminu wejścia w życie planowanych zmian w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. uznawania kwalifikacji zawodowych
W dniu 9 października 2013 roku Parlament Europejski przegłosował i zaakceptował zaproponowane przez Rzeczpospolitą Polskę zmiany dotyczące kwestii uznawania kwalifikacji zawodowych polskich
pielęgniarek i położnych.
2013-10-28
Stanowisko w sprawie samodzielnego nadzoru nad pacjentem w czasie znieczulenia miejscowego oraz uprawnień pielęgniarki anestezjologicznej do podawania leków na ustne zlecenie operatora prowadzącego zabieg operacyjny
2013-10-14
Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 217) pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.
2013-10-11
Od dziś (9.10.13) kwalifikacje ponad połowy polskich pielęgniarek, które były tego pozbawione, będą automatycznie uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Oznacza to, że również te najbardziej doświadczone i najdłużej pracujące w zawodzie (licea medyczne przestały istnieć w 1996) pielęgniarki mogą bez dodatkowych formalności
2013-10-10

Odpowiedź Ministerstwa Finansów

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na wniosek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o zwolnienie z obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych pielęgniarek i położnych korzystających z bezpłatnych szkoleń podyplomowych
2013-09-20
Administrator danych osobowych w podmiocie leczniczym jest zobowiązany do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.
Podstawowym elementem ochrony danych osobowych jest zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z ich przeznaczeniem.
2013-09-10
Początkująca pielęgniarka może liczyć na podstawową pensję w wysokości 1,6 – 2,5 tys. zł brutto, informuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych (NRPiP).
2013-08-28
Zapraszamy do udziału w XIV edycji konkursu Sukces Roku 2013 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny! Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie osób oraz podmiotów, które szczególnie wyróżniły się w 2013 r. na polu polskiej medycyny. Kandydatów w wybranych kategoriach (wraz z uzasadnieniem) mogą zgłaszać organizacje społeczne, zawodowe, związki pracodawców, a także osoby indywidualne.

List otwarty

List otwarty Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Prezesa Fundacji  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2013-07-19
W dniu 12 czerwca 2013 r. podpisano porozumienie trójstronne, w sprawie zmienionej dyrektywy o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2005/36/WE). Po formalnym zatwierdzenia tekstu, w dniu 27 czerwca 2013 r. przez COREPER, 9 Lipca odbyło się głosowanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego, podczas którego z przeważającą większością głosów - 37 głosów za i 2 wstrzymujących się
2013-07-18

Prośba o pomoc

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie zwracam się do Okręgowej Rady, której Pani/Pan przewodniczy o pomoc finansową dla naszej koleżanki Jadwigi Marciniak, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej z powodu choroby nowotworowej – rak piersi.

2013-07-18

Prośba o pomoc

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie zwracam się do Okręgowej Rady, której Pani/Pan przewodniczy o pomoc finansową dla naszej koleżanki Jadwigi Marciniak, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej z powodu choroby nowotworowej – rak piersi.

2013-07-18


  okladka_Nr._4______________dla_Wandy_.jpg

Dyrekcja Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu informuje, że...
W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Olsztynie, Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"...
W imieniu Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej i CSR DAN- zapraszamy na VI Konferencję Naukowo-Szkoleniową "Nowoczesna sterylizacja...
Sposoby wspomagania rozwoju niemowląt 16-17.02.2019 1. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka w 1 roku życia: ...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...

© 2012 - 2019 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS