banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 1 grudnia 2016r. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra. ...
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K
Jesteś tutaj / Strona Główna / Aktualności

Aktualności

Opinia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia
2012-11-27
Przesyłamy informacje z seminarium, które miało miejsce 6 listopada 2012, które cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników
2012-11-27
Ukazała się wreszcie książka "ZARYS HISTORII ZAWODU POŁOŻNEJ"
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie dostępu osób dotkniętych problemem ran przewlekłych
Informacja Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych o zmuszaniu osób wykonujących zawód pielęgniarki do wykonywania badań laboratoryjnych
W czerwcu br. z inicjatywy Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH oraz Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej zawiązała się Grupa Robocza ds. Grypy, której celem jest wypracowanie w dłuższej perspektywie czasowej Narodowej Strategii Zwalczania Grypy.
Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia znajduje się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowe.
W załączeniu przesyłam pismo z NIPiP z prośbą o zapoznanie się i przesłanie ewentualnych uwag do biura OIPiP w Olsztynie do dnia 17.09.2012
Pismo z Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia dotyczące sytuacji uiszczania przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania opłat
Halina Boniecka: Dużo skarg pojawiło się, kiedy weszliśmy w system ubezpieczeń zdrowotnych i pojawiło się pojęcie płacenia na służbę zdrowia. W latach 2007-2011 do sądów pielęgniarek i położnych wpłynęło 156 skarg. Z każdym rokiem ich jednak przybywa.
2012-08-29
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie zwracam się do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, której Pani/Pan przewodniczy o pomoc finansową dla naszej Koleżanki Małgorzaty Łęczek,
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu Krajowego i działać na rzecz naszych zawodów.
Obecnie nadal działam dla dobra pielęgniarek i położnych oraz pacjentów, pełnię społecznie funkcję wiceprezesa Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia Almach. Od zawsze marzyłam zrobić coś więcej dla naszego środowiska, bo wiem, że nasze koleżanki i koledzy – renciści, emeryci, potrzebują naszej pomocy.
W załączeniu przesyłam do wiadomości pismo NRPIP do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku zawierające przykładowe oświadczenie, które pielęgniarka, położna może złożyć organizatorowi kształcenia, do ewentualnego wykorzystania.
Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie najnowszych zaleceń pn.: "Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV"
Pismo Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w sprawie umieszczania na stronie internetowej Ministerstwa zdrowia


  okladka_Nr._4______________dla_Wandy_.jpg

W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Olsztynie, Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Dyrekcja Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu informuje, że...
Sposoby wspomagania rozwoju niemowląt 16-17.02.2019 1. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka w 1 roku życia: ...
W imieniu Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej i CSR DAN- zapraszamy na VI Konferencję Naukowo-Szkoleniową "Nowoczesna sterylizacja...

© 2012 - 2019 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS