Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 1 grudnia 2016r. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra. ...
Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K
Jesteś tutaj / Strona Główna / Aktualności

Aktualności

Pismo z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Pismo z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, dot. zgłaszania  propozycji kandydatów na członków wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych spełniających określone w piśmie wymogi.

 

2017-04-25

Opieka wielokulturowa w europejskich oddziałach intensywnej terapii

W związku z realizacją przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki w ramach programu Erasmus plus Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, projektu pt. Opieka wielokulturowa w europejskich oddziałach intensywnej terapii, którego celem jest analiza kompetencji kulturowych pielęgniarek intensywnej opieki i przygotowanie kurs dokształcającego w tym zakresie, zwracam się z prośbą o udostępnienie na stronie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie linku do elektronicznej wersji ankiety, której celem jest ocena kompetencji i potrzeb edukacyjnych pielęgniarek intensywnej opieki pracujących w OIT dla dorosłych. Adres strony internetowej, na której dostępny jest kwestionariusz ankiety w wersji polskiej to: 

tutaj

Dane gromadzone będą do końca kwietnia 2017 roku.

Bardzo dziękuję za współpracę.
Pozdrawiam
Aleksandra Gutysz-Wojnicka

2017-04-18

Długoterminowa opieka medyczna a zmiany systemowe w Polsce

W dniu 9 lutego 2017r. w Warszawie odbyła się debata ekspercka pt. "Długoterminowa opieka medyczna a zmiany systemowe w Polsce" zorganizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu WUM, Polskie Towarzystwo Opieki Długoterminowej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Stowarzyszenie Pielęgniarek Opieki Długoterminowej oraz Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Celem debaty było budowanie rekomendacji dotyczących rozwoju modelu opieki długoterminowej w sektorze zdrowia w Polsce w świetle zmian systemowych.

Debatę poprzedziły dwa wystąpienia gości - pani Zofii Małas - Prezesa NRPiP - i pani dr nauk o zdr. Grażyny Wójcik - Prezesa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Wśród zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się m.in. prof. dr hab. Piotr Błędowski - przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, pani dr n. o zdr. Mariola Rybka - konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, pani Maria Matusiak - przewodnicząca Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych NRPiP, pani Ewa Borek - prezes Fundacji "My pacjenci", pani Lilianna Kimber - Dziwisz - konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych w województwie mazowieckim, pani Anna Kozieł - przedstawiciel biura Banku Światowego w Warszawie, pani mgr Beata Mróz - prezes Stowarzyszenia Pielęgniarek Opieki Długoterminowej, pani dr n. o zdr. Bożena Majchrowicz - konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych w województwie podkarpackim, pani dr n. med. Iwona Markiewicz - ekspert zespołu ds. wyceny świadczeń w OPD.

W ramach debaty odbyły się trzy sesje, z których każda była zakończona panelem dyskusyjnym:

1) potrzeby zdrowotne pacjentów w zakresie opieki długoterminowej w Polsce - zapotrzebowanie i dostępność świadczeń - w toku sesji prelegenci przedstawili stan zabezpieczenia świadczeń opieki długoterminowej w Polsce oraz zapotrzebowanie na świadczenia w świetle badań;

2) budowanie modelu opieki długoterminowej w Polsce - dokąd zmierzamy? - w ramach sesji przedstawiono sytuację opieki długoterminowej w Polsce w świetle rozwiązań światowych, polskie standardy legislacyjne i organizacyjne w OPD i kierunki zmian, a także konieczność przygotowania modelu opieki koordynowanej dla sektora opieki długoterminowej;

3) finansowanie opieki długoterminowej w Polsce - założenia systemowe a praktyka - w ramach sesji przedstawiono obecne zasady finansowania i wycenę świadczeń opieki długoterminowej w Polsce, a także rekomendacje i propozycje kierunków zmian w zakresie finansowania OPD z uwzględnieniem odpowiedniej jakości świadczeń medycznych w stacjonarnej i domowej opiece długoterminowej.

Pani Edyta Skolmowska - przewodnicząca Komisji Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej przy ORPiP w Olsztynie miała zaszczyt przedstawić podczas debaty rekomendacje wynikające z doświadczeń zarządzania w palcówkach stacjonarnych opieki długoterminowej w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń medycznych i propozycji kierunków zmian w zasadach finansowania stacjonarnej opieki długoterminowej.

Podsumowując należy stwierdzić, że w świetle nadchodzących zmian systemowych w ochronie zdrowia debata dotycząca kierunków dalszego rozwoju i finansowania opieki długoterminowej w Polsce jest absolutnie konieczna, zwłaszcza że w przeciwieństwie do narastającego zapotrzebowania na świadczenia pielęgnacyjno - opiekuńcze system opieki długoterminowej w Polsce jest całkowicie niewydolny, zbyt nisko finansowany oraz charakteryzuje się brakiem koordynacji i kompleksowości świadczeń.

Edyta Skolmowska
Przewodnicząca Komisji Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej

2017-02-20
W poniedziałek 27 marca 2017 w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Organizatorem był Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia przy współudziale Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
2017-03-31

Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Szanowni Państwo

W związku z licznymi zapytaniami o zasady przystąpienia do kursu specjalistycznego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept" informuję, że:

Zakwalifikowanie na kurs specjalistyczny "Ordynowanie leków i wypisywanie recept" dla pielęgniarek i położnych nie wymaga wcześniejszego ukończenia kursu specjalistycznego "Wywiad i badanie fizykalne" dla pielęgniarek i położnych.

Z poważaniem
Maria Danielewicz
Przewodnicząca ORPiP

Pismo Prezes NRPiP

Samorząd Lekarsko-Weterynaryjny w ramach współpracy samorządów zaufania publicznego zwraca się z prośbą o wsparcie inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności.
2017-02-20

Poziom świadomości społecznej nt. POZ i opieki środowiskowej

W związku docierającymi do nas zapytaniami, czy ankietę „Poziom świadomości społecznej nt. POZ i opieki środowiskowej” przygotowaną przez Fundację Urszuli Jaworskiej można wydrukować, wypełnić w wersji papierowej i przesłać do organizatorów Konferencji uprzejmie informuję, że istnieje taka możliwość. 

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na taką formę to wypełnione ankiety proszę przesłać w terminie do 10 lutego 2017r. na adres:

FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ

ul. Międzynarodowa 61
03- 922 Warszawa

Wiceprezes NRPiP
(- )Mariola Łodzińska

2017-01-26

WZNOWIONY DOSTĘP DO PUBLIKACJI NA PLATFORMIE IBUK Libra.

W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 1 grudnia 2016r. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra.

Celem uzyskania nowego dostępu do platformy IBUK należy wypełnić załączony wniosek i przesłać do bo biura OIPiP w Olsztynie pod adres: rejestr@oipip.olsztyn.pl lub pocztą na adres:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie
ul. Krasickiego 6
10-685 Olsztyn

Do pobrania ;
· Wniosek
· Wniosek dla studentów kierunku pielęgniarstwa i połoznictwa
· Instrukcja

2016-12-09

Postawmy Paulinkę na nogi!

Piszę do Was z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2016 na zakup niezwykle przydatnego do rehabilitacji naszej córki Paulinki ,a przy tym bardzo drogiego urządzenia jakim jest automatyczny trenażer chodu (szczegóły w apelu w załączniku)
Więcej informacji o akcji i sprzęcie jaki będziemy kupować znajdziecie Państwo na stronie www.na-nogi.pl
Pozdrawiam serdecznie
Marcin Byks
Do prośby dołącza babcia Barbara Byks.

PS W załączniku znajdą Państwo nasz apel z numerem konta naszej fundacji oraz danymi do przekazania 1% podatku dochodowego

2017-01-13

Prośba o pomoc dla Łukaszka

2016-12-30

Nowa wersja klasyfikacji ICNP

Informacja nt 16/2016 z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
2016-12-21

Ankieta

Szanowni Państwo,

Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest zdiagnozowanie etosu środowiskowo-zawodowego polskich pielęgniarek. Pragniemy przedstawić opinii publicznej etos zawodu pielęgniarskiego w całej złożoności bazującej na idei powołania, ale także w odniesieniu do współczesnych problemów zawodu. Załączamy list intencyjny badania wraz z linkiem do ankiety online. Badanie jest anonimowe, a wszystkie pozyskane od Państwa informacje będą przetwarzane za pomocą dedykowanego oprogramowania statystycznego. Wypełnienie ankiety zajmuje poniżej 10 minut.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety on-line,

Prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba - Dziekan WNHiS UKSW w Warszawie.

LINK DO ANKIETY - http://ankietybadawcze.uksw.edu.pl/index.php/696912/lang-pl"

2016-11-30

Pismo z Departamentu Pielęgniarek i Położnych

Pismo z Departamentu Pielęgniarek i Położnych w sprawie opinii czy pielęgniarka posiadająca tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa uzyskany w roku 1995 jest uprawniona do kształcenia na kierunku położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia.
2016-12-02

Stanowisko PTP, NRPiP, OZPiP w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych

2016-10-28

Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016 - zgłoszenia do 19 grudnia 2016r.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

zapraszają pielęgniarki i pielęgniarzy do udziału

w XII Ogólnopolskim Konkursie "Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016"

Harmonogram Konkursu PR 2016 :

  1. Ogłoszenie Konkursu i przedstawienie regulaminu - 18 listopada 2016 r.

  2. Zgłoszenia kandydatów - do 19 grudnia 2016 r.

  3. Zatwierdzenie list uczestników do II etapu Konkursu - 3 stycznia 2017r

  4. II etap- eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP -

13 stycznia 2017 r. godz. 12:00

  1. III etap - ocena finalistów - w okresie pomiędzy 13 - 24 marca 2017 r.

Nowość !

Harmonogramy; Konkursu dla Studentów i dla Podmiotów Leczniczych - zostaną ogłoszone odrębnymi komunikatami w grudniu 2016.

2016-11-28


  okladka_Nr._4______________dla_Wandy_.jpg

29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Olsztynie, Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"...
Komisja ds Pielęgniarstwa Operacyjnego działająca przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ma zaszczyt zaprosić ...
Komisja Epidemiologiczna, Komisja ds. POZ i Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych, Komisja ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i...

© 2012 - 2018 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS