+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Komisja Opieki Stacjonarnej

OIPiP w Olsztynie  >  Komisja Opieki Stacjonarnej

Przewodnicząca:

Grażyna Pepłowska
Szpital im. J. Mikulicza w Biskupcu
tel. 89 / 715 – 62 – 88

Członkowie:     

Joanna Mikuczyńska
Iwona Kacprzak
Danuta Kowalska
Bogumiła Szymańska
Gabriela Róziecka
Mariola Król

 ZADANIA KOMISJI DS. OPIEKI STACJONARNEJ

Komisja ds. Opieki Stacjonarnej zajmuje się zagadnieniami związanymi z opieką świadczoną przez pielęgniarki i położne nad pacjentami w oddziałach szpitalnych. Członkami Komisji są osoby zarządzające kadrą pielęgniarką z różnych szpitali naszego województwa. Wspólne spotkania członków mają na celu wzajemną wymianę doświadczeń, rozwiązywanie problemów, udzielanie porad oraz wsparcia merytorycznego. Członkowie komisji opracowując plan pracy na dany rok analizują potrzeby środowiska pielęgniarskiego, omawiają problemy, które uwzględniane są w Planie Pracy. Wspólnie poszukują rozwiązań dzieląc się nimi na łamach Biuletynu oraz podczas spotkań.

Bardzo często tematem poruszanym przez komisję jest problematyka Jakości w ochronie zdrowia oraz Prawa Pacjenta.

W szczególności  Komisja zajmuje się:

  • Opracowywaniem wzorów formularzy pielęgniarskich stanowiących dokumentację medyczną pacjenta.
  • Opisywaniem stanowisk pracy w placówkach medycznych.
  • Zarządzaniem jakością w opiece pielęgniarskiej (omawianie Programu Akredytacji Szpitali oraz wymagań standardów akredytacyjnych – przedstawianie rozwiązań dla szpitali).
  • Delegowaniem członków do udziału w konferencjach organizowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
  • Redagowaniem artykułów do Biuletynu z  uczestnictwa w konferencjach.
  • Doradztwem w zakresie wdrażania  normy ISO 9001:2015.
  • Omawianiem Praw Pacjenta w tym będących przyczyną najczęstszych roszczeń  i skarg pacjentów.
  • Organizowaniem szkoleń dla kadry zarządzającej z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, elektronicznej dokumentacji medycznej.
  • Redagowaniem do Biuletynu artykułów  o różnej tematyce oraz innych publikacji.