+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Akty prawne

OIPIP  >  Akty prawne

Akty prawne

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011  
Internetowy system aktów prawnych-akty wykonawcze

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011
Internetowy system aktów prawnych-akty wykonawcze

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011
Internetowy system aktów prawnych-akty wykonawcze

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Internetowy system aktów prawnych-akty wykonawcze

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Internetowy system aktów prawnych-akty wykonawcze

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
Internetowy system aktów prawnych-akty wykonawcze