+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Okręgowa Komisja Rewizyjna

OIPiP w Olsztynie  >  Okręgowa Komisja Rewizyjna

Okręgowa Komisja Rewizyjna działa w składzie:

Przewodniczący Komisji:

  • Stanisław Goliński

Członkowie Komisji:

  • Bałdyga Bożena,
  • Maciak Justyna,
  • Starczewska-Kopiczyńska Anna,
  • Szczepański Bartłomiej.

Zadania Okręgowej Komisji Rewizyjnej

(Wyciąg z art. 33 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U.2011, Nr 174, poz 1038)

Art. 33. Okręgowa komisja rewizyjna:

  • kontroluje działalność  finansową i gospodarczą, okręgowej rady,
  • składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
  • występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.