+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Komisja ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego

OIPiP w Olsztynie  >  Komisja ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego

Przewodnicząca:  

Dorota Jakubowska-Sławińska

 

Członkowie:

  1. Elżbieta Kutryb,
  2. Beata Buczek,
  3. Agnieszka Koncewicz,
  4. Anna Wojciechowska.

Komisja ds. Pielęgniarstwa operacyjnego powstała w celu:

– integracji środowiska pielęgniarek operacyjnych

– rozwiązywania problemów pojawiających się w pracy pielęgniarki i położnej operacyjnej

– popularyzacji zawodu pielęgniarki operacyjnej.

 

Do zadań Komisji należy:

– wymiana doświadczeń zawodowych, informacji i poglądów

– poprawa organizacji pracy na poszczególnych blokach operacyjnych

– ochrona zdrowia pielęgniarek operacyjnych poprzez bezpieczne stanowiska pracy

– propagowanie standardów dokumentacji medycznej w zakresie kompetencji i czynności zawodowych pielęgniarek operacyjnych

– współpraca pielęgniarek i położnych operacyjnych z innymi zespołami problemowymi

– samokształcenie kierowane

– współpraca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Instrumentariuszek