+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych

OIPiP w Olsztynie  >  Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych po 20 października 2007 roku

Przewodnik Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Pobierz przewodnik

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r.
zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”)

Pobierz dyrektywę

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
(Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r.)

Pobierz rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej

Pobierz obwieszczenie

uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle