+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

OIPiP w Olsztynie  >  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

Anna Sumeradzka – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

Olga Bielan – Z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

Agnieszka Kwaśniewska – Z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

Beata Lewandowska – Z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

Teresa Wojtkiewicz – Z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych działa na mocy ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych (Dz.U.nr 174 poz. 1038). Oprócz odpowiedzialności karnej, pielęgniarki i położne podlegają także szczególnej odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu.

Art. 35.1 Okręgowy rzecznik:

  • prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
  • sprawuje funkcje oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych;
  • składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
  • organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prowadząc postępowanie wyjaśniające ma obowiązek badania przebiegu zadania będącego przedmiotem skargi, a także okoliczności jego zaistnienia. Zatem nie chodzi tutaj tylko o stwierdzenie wykroczenia, ale także o wskazanie przyczyn powstania szkody. Ma więc obowiązek wskazania nieprawidłowości w organizacji pracy, wielkości i rozmieszczeniu kadr, wyposażeniu stanowisk, przestrzegania praw pacjenta. Często pomimo stwierdzenia braku podstaw do skierowania wniosku o ukaranie pielęgniarki, czy położnej, rzecznik kieruje swoje uwagi do kierownictwa zakładu wraz z żądaniem usunięcia niedociągnięć.

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur 10-602 Olsztyn ul. Pstrowskiego 14 K tel. 660 610 480

uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle