+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny – Uznawanie Kwalifikacji

OIPIP  >  Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny – Uznawanie Kwalifikacji

Podstawa prawna

Na podstawie Ustawy  o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 roku (Dz. U. nr. 174 poz. póz. 1038) utworzony został Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie.

Celem działania ośrodka jest:

„udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, w tym zawodu pielęgniarki i położnej, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej”

Utworzenie ośrodka jest realizacją uchwały nr 53/VI/2012 Prezydium NRPiP z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ośrodków informacyjno-edukacyjnych.

Zadania Ośrodka

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie realizuje zadania poprzez:
(Uchwała nr 10/ 2012Okręgowej Rady Pielęgniarek Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie z dnia 22 września 2012r)

 • Udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
 • Udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
 • Prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
 • Udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii   Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
 • Udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.

Wykaz Ośrodków informacyjnych na terenie Unii Europejskiej

Szczegółowych informacji na temat zasad uznawania kwalifikacji udzielają ośrodki informacyjne poszczególnych krajów zamieszczonych poniżej:

 • Austria: Abteilung 1 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Stubenring 1, A-1010 VIENNA, tel. +43-1-71100 54446, irene.kosnopfl@bmwa.gv.at
 • Belgia: Direction générale de l`enseignement non obligatoire et de la recherché scientifique, C.A.E.-6-ieme étage – Bureau 6539, Boulevard Pachéco, 19 bte 0 B – 1010 BRUXELLES, tel. +32-2-210 55 77, chantal.kaufmann@cfwb.be, http://www.cfwb.be/infosup
 • Dania: Danish Centre for Assessment of Education (CVUU), H.C. Andersens Boulevard 43, DK-1553 KOBENHAVN, tel. +45-33 26 85 32, moo@su.dk
 • Finlandia: national Board of Education, P.O. Box 380, SF – 00531
 • Helsinki, tel. +358-9-77 47 71 28, carita.blomqvist@oph.fi
 • Francja: Ministere de l`Education Nationale, Bureau DRIC B3, rue de Grenelle 110 F-75007 PARIS, tel. +33-1-55- 55 04 28 joelle. pruvost@education.gouv.fr, http://www.education.gouv.fr/sup/default.htm
 • Grecja: Ministry of National Education & religious Affairs, 67 rue Penepistimiou, GR – 105 64 ATHENES, tel.+30-10-324 39 23, srpq@otenet.gr, http://www.srpq.gr
 • Hiszpania: Ministerio de Educación, Paseo del Prado 28, E-28071 MADRID, tel. +34-91-506 56 18, alvaro.martinez@educ.mec.es
 • Holandia: IRAS- Informatiescentrum Richtlijn Algemeen Stetsel, Postbus 29777, NL-2502 LT DEN HAAG, tel. +31-70 426 0390,Ibruin@nufficcs.nl
 • Irlandia: Dept of Education & Science, Training College Building, Marlborough St Dublin 1, tel. 00-353-1 889 22 36, gouldings@educ.irlgov.ie
 • Luksemburg: Ministere de la Culture, de l`Enseignement Supérieur et de la Recherche, 29 rue Aldringen, L-2926 LUXEMBOURG, tel.+352-478 51 39, tagliaferri@men.lu
 • Niemcy: Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der Kultusministerkonferenz (KMK), Lennénstr. 6, D-53113 BONN, tel. +49-228 50 10, zab@kmk.org
 • Portugalia: Ministéda Ciencia e do Ensino Superior – Geral do Ensino Superior/Divisao de Reconhecimonto e Intercambio, Av.Duque d`Ávila, 137-4eEsq, P-1069-016 LISBOA, tel. +351-21-312 60 98, Manuela.paiva@desup.min-edu.pt
 • Szwecja: national Agency forHigher Education, Box 7851, S – 10399 STOCKHOLM, tel. +46-8-56 30 86 63 Karin.Dahl.Bergendorff@hsv.se
 • Wielka Brytania: Department for Education and Skills, Room E3b Moorfoot, GB – Sheffield S1 4pQ, tel.+44-114-259 41 51, carol.rowlands@dfes.gsi.gov.uk, www.dfes.gov.uk/europeopen
 • Włochy: Ministerio Coordinamento Politiche Communitarie, Via Giardino Theodoli 66, I-00186 ROMA, tel.+39-06-6779 53 22, A.BianchiConti@palazzochigi.it
 • Islandia: Ministry of Education,Sölvholsgötu, 4, IS-150 REYKJAVIK, tel. 354-545 95 91, Hordur.larusson@mrn.stjr.is
 • Lichtenstein: Department of Education, 2 Herrengasse, FL-9490 VADUZ, tel. +423-236 67 58, helmut.konrad@sa.llv.li, http://www.firstlink.li/eu/sokrates
 • Norwegia: Ministry of Education, Research and Church Affairs, P.O. Box 8119, N-0032 OSLO, tel. 47-22 24 79 23, Ila@kuf.dep.no
 • Szwajcaria: Office federal de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), Effingerstrasse 27, CH-3003 BERNE, tel.+41 31 322 29 37, max.wild@bbt.admin.ch
 • Polska: Naczelna Rada Pielęgniarek I Położnych w Warszawie, Al. Ujazdowskie 22, http://www.izbapiel.org.pl/
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Biała Podlaska (bialski, parczewski, radzyński)
ul. Okopowa 3 p. 114
21-500 Biała

(83) 343-60-83,

(83) 342-86-28

Elżbieta Celmer vel Domańska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Białystok (białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski)
ul Skłodowskiej-Curie 12/19
15-097 Białystok

(85)
t. 747-00-16
f. 744-11-09

Cecylia Dolińska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Bielsko-Biała (bialski, cieszyński, oświęcimski, żywiecki)
ul. Krasińskiego 28
43-300 Bielsko-Biała

(33)
t/f. 828-81-11
811-89-58

Małgorzata Szwed
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Bydgoszcz (bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński)
ul.Kościuszki27/30-32.
85-079 Bydgoszcz

(52) t/f. 372-79-04 t.
372-68-78 .

Katarzyna Florek
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Chełm (chełmski, krasnostawski)
ul. Obłońska 20
22-100 Chełm

(82) t/f. 565-43-73
564-02-21

Izabella Chałaj
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ciechanów (ciechanowski, mławski, płoński pułtuski, żuromiński)
ul. Płocka 32
06-400 Ciechanów

(23) t/f. 672-24-17
t. 673-11-61 

Małgorzata Tokarska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Częstochowa (częstochowski, kłobudzki, lubliniecki, myszkowski)
ul. Kopernika 38
42-200 Częstochowa 

(34) t. 324-51-12
361-30-18 

Barbara Plaza
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Elbląg (braniewski, elbląski)
ul. Morcinka 10B
82-300 Elbląg
(55) t. 233-98-79
235-53-93
Halina Nowik
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Gdańsk (chojnicki, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski)
ul.Wyczółkowskiego17A
80-147 Gdańsk 

(58) t. 320-06-80
f. 322-33-12 

Anna Czarnecka