+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny – Uznawanie Kwalifikacji

OIPiP w Olsztynie  >  Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny – Uznawanie Kwalifikacji

Podstawa prawna

Na podstawie Ustawy  o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 roku (Dz. U. nr. 174 poz. póz. 1038) utworzony został Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie.

Celem działania ośrodka jest:

„udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, w tym zawodu pielęgniarki i położnej, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej”

Utworzenie ośrodka jest realizacją uchwały nr 53/VI/2012 Prezydium NRPiP z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ośrodków informacyjno-edukacyjnych.

Zadania Ośrodka

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie realizuje zadania poprzez:
(Uchwała nr 10/ 2012Okręgowej Rady Pielęgniarek Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie z dnia 22 września 2012r)

 • Udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
 • Udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
 • Prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
 • Udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii   Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
 • Udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.

Wykaz Ośrodków informacyjnych na terenie Unii Europejskiej

Szczegółowych informacji na temat zasad uznawania kwalifikacji udzielają ośrodki informacyjne poszczególnych krajów zamieszczonych poniżej:

 • Austria: Abteilung 1 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Stubenring 1, A-1010 VIENNA, tel. +43-1-71100 54446, irene.kosnopfl@bmwa.gv.at
 • Belgia: Direction générale de l`enseignement non obligatoire et de la recherché scientifique, C.A.E.-6-ieme étage – Bureau 6539, Boulevard Pachéco, 19 bte 0 B – 1010 BRUXELLES, tel. +32-2-210 55 77, chantal.kaufmann@cfwb.be, http://www.cfwb.be/infosup
 • Dania: Danish Centre for Assessment of Education (CVUU), H.C. Andersens Boulevard 43, DK-1553 KOBENHAVN, tel. +45-33 26 85 32, moo@su.dk
 • Finlandia: national Board of Education, P.O. Box 380, SF – 00531
 • Helsinki, tel. +358-9-77 47 71 28, carita.blomqvist@oph.fi
 • Francja: Ministere de l`Education Nationale, Bureau DRIC B3, rue de Grenelle 110 F-75007 PARIS, tel. +33-1-55- 55 04 28 joelle. pruvost@education.gouv.fr, http://www.education.gouv.fr/sup/default.htm
 • Grecja: Ministry of National Education & religious Affairs, 67 rue Penepistimiou, GR – 105 64 ATHENES, tel.+30-10-324 39 23, srpq@otenet.gr, http://www.srpq.gr
 • Hiszpania: Ministerio de Educación, Paseo del Prado 28, E-28071 MADRID, tel. +34-91-506 56 18, alvaro.martinez@educ.mec.es
 • Holandia: IRAS- Informatiescentrum Richtlijn Algemeen Stetsel, Postbus 29777, NL-2502 LT DEN HAAG, tel. +31-70 426 0390,Ibruin@nufficcs.nl
 • Irlandia: Dept of Education & Science, Training College Building, Marlborough St Dublin 1, tel. 00-353-1 889 22 36, gouldings@educ.irlgov.ie
 • Luksemburg: Ministere de la Culture, de l`Enseignement Supérieur et de la Recherche, 29 rue Aldringen, L-2926 LUXEMBOURG, tel.+352-478 51 39, tagliaferri@men.lu
 • Niemcy: Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der Kultusministerkonferenz (KMK), Lennénstr. 6, D-53113 BONN, tel. +49-228 50 10, zab@kmk.org
 • Portugalia: Ministéda Ciencia e do Ensino Superior – Geral do Ensino Superior/Divisao de Reconhecimonto e Intercambio, Av.Duque d`Ávila, 137-4eEsq, P-1069-016 LISBOA, tel. +351-21-312 60 98, Manuela.paiva@desup.min-edu.pt
 • Szwecja: national Agency forHigher Education, Box 7851, S – 10399 STOCKHOLM, tel. +46-8-56 30 86 63 Karin.Dahl.Bergendorff@hsv.se
 • Wielka Brytania: Department for Education and Skills, Room E3b Moorfoot, GB – Sheffield S1 4pQ, tel.+44-114-259 41 51, carol.rowlands@dfes.gsi.gov.uk, www.dfes.gov.uk/europeopen
 • Włochy: Ministerio Coordinamento Politiche Communitarie, Via Giardino Theodoli 66, I-00186 ROMA, tel.+39-06-6779 53 22, A.BianchiConti@palazzochigi.it
 • Islandia: Ministry of Education,Sölvholsgötu, 4, IS-150 REYKJAVIK, tel. 354-545 95 91, Hordur.larusson@mrn.stjr.is
 • Lichtenstein: Department of Education, 2 Herrengasse, FL-9490 VADUZ, tel. +423-236 67 58, helmut.konrad@sa.llv.li, http://www.firstlink.li/eu/sokrates
 • Norwegia: Ministry of Education, Research and Church Affairs, P.O. Box 8119, N-0032 OSLO, tel. 47-22 24 79 23, Ila@kuf.dep.no
 • Szwajcaria: Office federal de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), Effingerstrasse 27, CH-3003 BERNE, tel.+41 31 322 29 37, max.wild@bbt.admin.ch
 • Polska: Naczelna Rada Pielęgniarek I Położnych w Warszawie, Al. Ujazdowskie 22, http://www.izbapiel.org.pl/
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Biała Podlaska (bialski, parczewski, radzyński)
ul. Okopowa 3
21-500 Biała Podlaska

(83)
t. 343-60-83,
342-86-28

Elżbieta Celmer vel Domańska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Białystok (białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski)
ul. Skłodowskiej-Curie 12/19
15-097 Białystok

(85)
t. 747-00-16
f. 744-11-09

Cecylia Dolińska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Bielsko-Biała (bialski, cieszyński, oświęcimski, żywiecki)
ul. Warszawska 28
43-300 Bielsko-Biała

(33)
t/f. 828-81-11
811-89-58

Małgorzata Szwed
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Bydgoszcz (bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński)
ul.Kościuszki27/30-32.
85-079 Bydgoszcz

(52)
t/f. 372-79-04 t.
372-68-78

Katarzyna Florek
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Chełm (chełmski, krasnostawski)
ul. Obłońska 20
22-100 Chełm

(82)
t/f. 565-43-73
564-02-21

Izabella Chałaj
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ciechanów (ciechanowski, mławski, płoński pułtuski, żuromiński)
ul. gen. Władysława Andersa 52/53
06-400 Ciechanów

(23)
t/f. 672-24-17
606 359 514

Małgorzata Tokarska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Częstochowa (częstochowski, kłobudzki, lubliniecki, myszkowski)
ul. Pułaskiego 25
42-200 Częstochowa 

(34)
t. 324-51-12
361-30-18 

Barbara Płaza
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu (braniewski, elbląski)
ul. Morcinka 10B
82-300 Elbląg

(55)
t. 233-98-79
235-53-93

Halina Nowik
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku (chojnicki, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski)
ul.Wyczółkowskiego 17A
80-147 Gdańsk 

(58)
t. 320-06-80
f. 322-33-12 

Anna Czarnecka
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim (gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdeński, sulęciński)
ul. Obroń. Pokoju 60/1
66-400 Gorzów Wielkopolski

(95)
t/f. 729-67-83
t. 729-67-84

Marta Powchowicz
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze (bolesławiecki, jeleniogórski, lubański kamiennogórski, lwówecki, zgorzelecki)
ul. 1- go Maja 27
58-500 Jelenia Góra

(75)
t/f. 753-56-68

Elżbieta Słojewska-Poznańska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu (jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzesowski, pleszewski)
ul. Korczaka 4a
62-800 Kalisz

(62)
t. 757-04-31

Marek Przybył
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (będziński, gliwicki, katowicki, rybnicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, tyski, wodzisławski, zawierciański, tarnogórski)
ul. Francuska 18
40-027 Katowice

(32)
t. 256-39-22
f. 209 19 26

Anna Janik
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach (buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, pieńczowski, skarżyński, starachowicki, staszowski, włoszczowski)
ul. Nowy Świat 32A
25-619 Kielce

(41)
t. 346-22-84
346-22-83

Ewa Mikołajczyk
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie (koniński, kolski, słupecki, turecki)
ul. Spółdzielców 3
62-510 Konin

(63)
t.244-44-50
244-31-00

Wiesława Welke
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie (białogrodzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczeciniecki, świdwiński)
ul. Zwycięstwa 190
75-611 Koszalin

(94)
t.342-59-93
f.348-90-97

Bożena Wojcikiewicz
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie (chrzanowski, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, tatrzański, wadowicki, nowotarski, olkuski, suski, wielicki, proszowicki)
ul. Szlak 61
31-153 Kraków

(12)
t.422-65-07
f.422-88-54

Tadeusz Wadas
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie (bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, sanocki)
ul. Bieszczadzka 5
38-400 Krosno

(13)
t.436-94-60

Renata Michalska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lesznie (gostyński, leszczyński, kościański, rawicki, wolsztyński)
ul. Saperska 6
64-100 Leszno

(65)
t.529-65-15
f.529-49-70

Teodor Murawa
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie (janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski)
ul. Czechowska 3A
20-072 Lublin

(81)
t.536-67-67
f.536-67-60

Andrzej Tytuła
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży (grajewski, koleński, łomżyński, rwysoko-mazowiecki, zambrowski)
Szosa Zambrowska 1/19
18-400 Łomża

(86)
t.216-47-13

Izabela Metelska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi (bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, łódzki, pajęczański opoczyński, pabianicki, piotrowski, radomszczański, skierniewicki,tomaszowski, wieluński, zgierski)
ul. Emilii Plater 34
91-762 Łódź

(42)
t.633-32-13
f.633-68-74

Agnieszka Kałużna
Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych (nowosądecki (ziemski), nowosądecki (grodzki), gorlicki)
ul. Zygmuntowska 17/3
33-300 Nowy Sącz

(18)
t.443-78-83

Halina Zarotyńska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie (bartoszycki, działdowski, gołdapski, giżycki, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, ełcki, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski)
ul. Pstrowskiego 14K
10-602 Olsztyn

t. 660 610 480

Maria Danielewicz
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu (brzeski, glubczycki, kluczborski, nyski, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, namysłowski, opolski, prudnicki, strzelecki)
ul. Budowlanych 44A
45-123 Opole

(77)
t. 441 51 90

Sabina Wiatkowska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce (makowski, ostrołęcki, ostrowski, rprzasnyski, wyszkowski)
ul. Fieldorfa „Nila” 15/7
07-410 Ostrołęka

(29)
t./f. 760 44 36

Janusz Grzegorczyk
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile (chodzieski, pilski, wałecki, wągrowiecki, czarnkowsko-trzcianecki, złotowski)
ul. Motylewska 9
64-920 Piła

(67)
t/f 351-94-24
t. 351-94-25

Marcin Michlewicz
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego (gostyński, płocki, sierpecki)
Pl. Dąbrowskiego 1
09-400 Płock

(24)
t/f.264-48-33

Elżbieta Pleczyńska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu (gnieźnieński, grodziski, międzychodzki nowotomyski, obornicki, poznański, szamotuski, średzki, śremski, wrzesiński)
ul. Grunwaldzka 65
60-311 Poznań

(61)
t. 862-09-50
f. 862-09-51

Teresa Kruczkowska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych - Przeworsk (jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski)
ul. Krakowska 11
37-200 Przeworsk

(16)
t.648-81-00
604 523 625

Elżbieta Lewandowska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu (białobrzeski, grójecki, kozienicki lipski, przysuski, radomski, grodzki, radomski, szydłowiecki, zwoleński)
ul. Paderewskiego 15
26-600 Radom

(48)
t. 366-94-79
f. 360-69-60

Małgorzata Sokulska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie (dębicki, kolbuszowski, leżański, łańcucki, mielecki, niziński, ropczycko-sędziszewski, rzeszowski, stalowo-wolski, strzeżowski, tarnobrzeski)
ul. Rymanowska 3
35-083 Rzeszów

(17)
t. 77 88 483
f. 77 88 484

Anita Drążek
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego (łukowski, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski)
ul. Mazurska 2
08-110 Siedlce

(25)
t. 632-84-35
f. 632-54-10

Hanna Sposób
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej (laski, poddębicki, sieradzki, wieruszowski, zduńsko-wolski)
ul. 3-go Maja 7
98-200 Sieradz

(25)
t. 827-58-55

Anna Augustyniak
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku (bytowski, człuchowski, lęborski, słupski)
ul. Poniatowskiego 4
76-200 Słupsk

(25)
t. 598 427 863
f. 597 273 460

Elżbieta Grygorowicz
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach (augustowski, sejneński, suwalski)
ul. Noniewicza 93b-60
16-400 Suwałki

(87)
t. 566-22-48

Anna Gryniewicz
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie (choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargradzki)
ul. Kusocińskiego 16LU1
70-237 Szczecin

(91)
t. 432-98-61
f. 432-98-68

Gabriela Hofman
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie (bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski)
ul. Południowa 10
33-100 Tarnów

(14)
t.696-54-54
f. 696-54-55

Bożena Grodny-Wilk
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu (brodnicki, chełmiński, toruński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, wąbrzeski)
Szosa Chełmińska 254
87-100 Toruń

(56)
t. 62 100 22
f. 649 44 43

Tomasz Krzysztyniak
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu (dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowski)
Al. Chrobrego 1/10
58-300 Wałbrzych

(74)
t. 842-56-05
f.842-33-25

Maria Pałeczka
Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych (garwoliński, grodziński, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski warszawski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski)
ul. Żelazna 59
00-848 Warszawa

(22)
t. 826-84-77
f. 826-78-08

Anna Dudzińska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku (aleksandrowski, lipnowski, radziejowski rypiński, włocławski)
ul. Dziewińska 17
87-800 Włocławek

(54)
t. 23 11 877

Małgorzata Zawirowska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu (głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, złotoryjski)
ul. Powst. Śląsk. 50
53-335 Wrocław

(71)
t. 333 57 02
f. 373-20-56

Anna Szafran
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu (biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski zamojski)
ul. Odrodzenia 7
22-400 Zamość

(84)
t. 639-07-06
504 825 352

Danuta Kusiak
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze (krośnieński, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski)
ul. Grzegorza 30
65-831 Zielona Góra

(68)
t. 307 01 11
f. 324 45 74

Weronika Rozenberger
uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle