+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny – Uznawanie Kwalifikacji

OIPiP w Olsztynie  >  Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny – Uznawanie Kwalifikacji

Podstawa prawna

Na podstawie Ustawy  o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 roku (Dz. U. nr. 174 poz. póz. 1038) utworzony został Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie.

Celem działania ośrodka jest:

„udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, w tym zawodu pielęgniarki i położnej, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej”

Utworzenie ośrodka jest realizacją uchwały nr 53/VI/2012 Prezydium NRPiP z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ośrodków informacyjno-edukacyjnych.

Zadania Ośrodka

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie realizuje zadania poprzez:
(Uchwała nr 10/ 2012Okręgowej Rady Pielęgniarek Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie z dnia 22 września 2012r)

 • Udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
 • Udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
 • Prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
 • Udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii   Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
 • Udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.

Wykaz Ośrodków informacyjnych na terenie Unii Europejskiej

Szczegółowych informacji na temat zasad uznawania kwalifikacji udzielają ośrodki informacyjne poszczególnych krajów zamieszczonych poniżej:

 • Austria: Abteilung 1 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Stubenring 1, A-1010 VIENNA, tel. +43-1-71100 54446, irene.kosnopfl@bmwa.gv.at
 • Belgia: Direction générale de l`enseignement non obligatoire et de la recherché scientifique, C.A.E.-6-ieme étage – Bureau 6539, Boulevard Pachéco, 19 bte 0 B – 1010 BRUXELLES, tel. +32-2-210 55 77, chantal.kaufmann@cfwb.be, http://www.cfwb.be/infosup
 • Dania: Danish Centre for Assessment of Education (CVUU), H.C. Andersens Boulevard 43, DK-1553 KOBENHAVN, tel. +45-33 26 85 32, moo@su.dk
 • Finlandia: national Board of Education, P.O. Box 380, SF – 00531
 • Helsinki, tel. +358-9-77 47 71 28, carita.blomqvist@oph.fi
 • Francja: Ministere de l`Education Nationale, Bureau DRIC B3, rue de Grenelle 110 F-75007 PARIS, tel. +33-1-55- 55 04 28 joelle. pruvost@education.gouv.fr, http://www.education.gouv.fr/sup/default.htm
 • Grecja: Ministry of National Education & religious Affairs, 67 rue Penepistimiou, GR – 105 64 ATHENES, tel.+30-10-324 39 23, srpq@otenet.gr, http://www.srpq.gr
 • Hiszpania: Ministerio de Educación, Paseo del Prado 28, E-28071 MADRID, tel. +34-91-506 56 18, alvaro.martinez@educ.mec.es
 • Holandia: IRAS- Informatiescentrum Richtlijn Algemeen Stetsel, Postbus 29777, NL-2502 LT DEN HAAG, tel. +31-70 426 0390,Ibruin@nufficcs.nl
 • Irlandia: Dept of Education & Science, Training College Building, Marlborough St Dublin 1, tel. 00-353-1 889 22 36, gouldings@educ.irlgov.ie
 • Luksemburg: Ministere de la Culture, de l`Enseignement Supérieur et de la Recherche, 29 rue Aldringen, L-2926 LUXEMBOURG, tel.+352-478 51 39, tagliaferri@men.lu
 • Niemcy: Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der Kultusministerkonferenz (KMK), Lennénstr. 6, D-53113 BONN, tel. +49-228 50 10, zab@kmk.org
 • Portugalia: Ministéda Ciencia e do Ensino Superior – Geral do Ensino Superior/Divisao de Reconhecimonto e Intercambio, Av.Duque d`Ávila, 137-4eEsq, P-1069-016 LISBOA, tel. +351-21-312 60 98, Manuela.paiva@desup.min-edu.pt
 • Szwecja: national Agency forHigher Education, Box 7851, S – 10399 STOCKHOLM, tel. +46-8-56 30 86 63 Karin.Dahl.Bergendorff@hsv.se
 • Wielka Brytania: Department for Education and Skills, Room E3b Moorfoot, GB – Sheffield S1 4pQ, tel.+44-114-259 41 51, carol.rowlands@dfes.gsi.gov.uk, www.dfes.gov.uk/europeopen
 • Włochy: Ministerio Coordinamento Politiche Communitarie, Via Giardino Theodoli 66, I-00186 ROMA, tel.+39-06-6779 53 22, A.BianchiConti@palazzochigi.it
 • Islandia: Ministry of Education,Sölvholsgötu, 4, IS-150 REYKJAVIK, tel. 354-545 95 91, Hordur.larusson@mrn.stjr.is
 • Lichtenstein: Department of Education, 2 Herrengasse, FL-9490 VADUZ, tel. +423-236 67 58, helmut.konrad@sa.llv.li, http://www.firstlink.li/eu/sokrates
 • Norwegia: Ministry of Education, Research and Church Affairs, P.O. Box 8119, N-0032 OSLO, tel. 47-22 24 79 23, Ila@kuf.dep.no
 • Szwajcaria: Office federal de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), Effingerstrasse 27, CH-3003 BERNE, tel.+41 31 322 29 37, max.wild@bbt.admin.ch
 • Polska: Naczelna Rada Pielęgniarek I Położnych w Warszawie, Al. Ujazdowskie 22, http://www.izbapiel.org.pl/
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Biała Podlaska (bialski, parczewski, radzyński)
ul. Okopowa 3
21-500 Biała Podlaska

(83)
t. 343-60-83,
342-86-28

Elżbieta Celmer vel Domańska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Białystok (białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski)
ul. Skłodowskiej-Curie 12/19
15-097 Białystok

(85)
t. 747-00-16
f. 744-11-09

Cecylia Dolińska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Bielsko-Biała (bialski, cieszyński, oświęcimski, żywiecki)
ul. Warszawska 28
43-300 Bielsko-Biała

(33)
t/f. 828-81-11
811-89-58

Małgorzata Szwed
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Bydgoszcz (bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński)
ul.Kościuszki27/30-32.
85-079 Bydgoszcz

(52)
t/f. 372-79-04 t.
372-68-78

Katarzyna Florek
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Chełm (chełmski, krasnostawski)
ul. Obłońska 20
22-100 Chełm

(82)
t/f. 565-43-73
564-02-21

Izabella Chałaj
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ciechanów (ciechanowski, mławski, płoński pułtuski, żuromiński)
ul. gen. Władysława Andersa 52/53
06-400 Ciechanów

(23)
t/f. 672-24-17
606 359 514

Małgorzata Tokarska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Częstochowa (częstochowski, kłobudzki, lubliniecki, myszkowski)
ul. Pułaskiego 25
42-200 Częstochowa 

(34)
t. 324-51-12
361-30-18 

Barbara Płaza
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu (braniewski, elbląski)
ul. Morcinka 10B
82-300 Elbląg

(55)
t. 233-98-79
235-53-93

Halina Nowik
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku (chojnicki, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski)
ul.Wyczółkowskiego 17A
80-147 Gdańsk 

(58)
t. 320-06-80
f. 322-33-12 

Anna Czarnecka
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim (gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdeński, sulęciński)
ul. Obroń. Pokoju 60/1
66-400 Gorzów Wielkopolski

(95)
t/f. 729-67-83
t. 729-67-84

Marta Powchowicz
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze (bolesławiecki, jeleniogórski, lubański kamiennogórski, lwówecki, zgorzelecki)
ul. 1- go Maja 27
58-500 Jelenia Góra

(75)
t/f. 753-56-68

Elżbieta Słojewska-Poznańska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu (jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzesowski, pleszewski)
ul. Korczaka 4a
62-800 Kalisz

(62)
t. 757-04-31

Marek Przybył
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (będziński, gliwicki, katowicki, rybnicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, tyski, wodzisławski, zawierciański, tarnogórski)
ul. Francuska 18
40-027 Katowice

(32)
t. 256-39-22
f. 209 19 26

Anna Janik
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach (buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, pieńczowski, skarżyński, starachowicki, staszowski, włoszczowski)
ul. Nowy Świat 32A
25-619 Kielce

(41)
t. 346-22-84
346-22-83

Ewa Mikołajczyk
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie (koniński, kolski, słupecki, turecki)
ul. Spółdzielców 3
62-510 Konin

(63)
t.244-44-50
244-31-00

Wiesława Welke
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie (białogrodzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczeciniecki, świdwiński)
ul. Zwycięstwa 190
75-611 Koszalin

(94)
t.342-59-93
f.348-90-97

Bożena Wojcikiewicz
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie (chrzanowski, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, tatrzański, wadowicki, nowotarski, olkuski, suski, wielicki, proszowicki)
ul. Szlak 61
31-153 Kraków

(12)
t.422-65-07
f.422-88-54

Tadeusz Wadas
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie (bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, sanocki)
ul. Bieszczadzka 5
38-400 Krosno

(13)
t.436-94-60

Renata Michalska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lesznie (gostyński, leszczyński, kościański, rawicki, wolsztyński)
ul. Saperska 6
64-100 Leszno

(65)
t.529-65-15
f.529-49-70

Teodor Murawa
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie (janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski)
ul. Czechowska 3A
20-072 Lublin

(81)
t.536-67-67
f.536-67-60

Andrzej Tytuła
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży (grajewski, koleński, łomżyński, rwysoko-mazowiecki, zambrowski)
Szosa Zambrowska 1/19
18-400 Łomża

(86)
t.216-47-13

Izabela Metelska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi (bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, łódzki, pajęczański opoczyński, pabianicki, piotrowski, radomszczański, skierniewicki,tomaszowski, wieluński, zgierski)
ul. Emilii Plater 34
91-762 Łódź

(42)
t.633-32-13
f.633-68-74

Agnieszka Kałużna
Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych (nowosądecki (ziemski), nowosądecki (grodzki), gorlicki)
ul. Zygmuntowska 17/3
33-300 Nowy Sącz

(18)
t.443-78-83

Halina Zarotyńska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie (bartoszycki, działdowski, gołdapski, giżycki, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, ełcki, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski)
ul. Pstrowskiego 14K
10-602 Olsztyn

t. 660 610 480

Maria Danielewicz
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu (brzeski, glubczycki, kluczborski, nyski, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, namysłowski, opolski, prudnicki, strzelecki)
ul. Budowlanych 44A
45-123 Opole

(77)
t. 441 51 90

Sabina Wiatkowska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce (makowski, ostrołęcki, ostrowski, rprzasnyski, wyszkowski)
ul. Fieldorfa „Nila” 15/7
07-410 Ostrołęka

(29)
t./f. 760 44 36

Janusz Grzegorczyk
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile (chodzieski, pilski, wałecki, wągrowiecki, czarnkowsko-trzcianecki, złotowski)
ul. Motylewska 9
64-920 Piła

(67)
t/f 351-94-24
t. 351-94-25

Marcin Michlewicz
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego (gostyński, płocki, sierpecki)
Pl. Dąbrowskiego 1
09-400 Płock

(24)
t/f.264-48-33

Elżbieta Pleczyńska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu (gnieźnieński, grodziski, międzychodzki nowotomyski, obornicki, poznański, szamotuski, średzki, śremski, wrzesiński)
ul. Grunwaldzka 65
60-311 Poznań

(61)
t. 862-09-50
f. 862-09-51

Teresa Kruczkowska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych - Przeworsk (jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski)
ul. Krakowska 11
37-200 Przeworsk

(16)
t.648-81-00
604 523 625

Elżbieta Lewandowska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu (białobrzeski, grójecki, kozienicki lipski, przysuski, radomski, grodzki, radomski, szydłowiecki, zwoleński)
ul. Paderewskiego 15
26-600 Radom

(48)
t. 366-94-79
f. 360-69-60

Małgorzata Sokulska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie (dębicki, kolbuszowski, leżański, łańcucki, mielecki, niziński, ropczycko-sędziszewski, rzeszowski, stalowo-wolski, strzeżowski, tarnobrzeski)
ul. Rymanowska 3
35-083 Rzeszów

(17)
t. 77 88 483
f. 77 88 484

Anita Drążek
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego (łukowski, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski)
ul. Mazurska 2
08-110 Siedlce

(25)
t. 632-84-35
f. 632-54-10

Hanna Sposób
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej (laski, poddębicki, sieradzki, wieruszowski, zduńsko-wolski)
ul. 3-go Maja 7
98-200 Sieradz

(25)
t. 827-58-55

Anna Augustyniak
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku (bytowski, człuchowski, lęborski, słupski)
ul. Poniatowskiego 4
76-200 Słupsk

(25)
t. 598 427 863
f. 597 273 460

Elżbieta Grygorowicz
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach (augustowski, sejneński, suwalski)
ul. Noniewicza 93b-60
16-400 Suwałki

(87)
t. 566-22-48

Anna Gryniewicz
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie (choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargradzki)
ul. Kusocińskiego 16LU1
70-237 Szczecin

(91)
t. 432-98-61
f. 432-98-68

Gabriela Hofman
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie (bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski)
ul. Południowa 10
33-100 Tarnów

(14)
t.696-54-54
f. 696-54-55

Bożena Grodny-Wilk
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu (brodnicki, chełmiński, toruński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, wąbrzeski)
Szosa Chełmińska 254
87-100 Toruń

(56)
t. 62 100 22
f. 649 44 43

Tomasz Krzysztyniak
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu (dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowski)
Al. Chrobrego 1/10
58-300 Wałbrzych

(74)
t. 842-56-05
f.842-33-25

Maria Pałeczka
Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych (garwoliński, grodziński, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski warszawski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski)
ul. Żelazna 59
00-848 Warszawa

(22)
t. 826-84-77
f. 826-78-08

Anna Dudzińska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku (aleksandrowski, lipnowski, radziejowski rypiński, włocławski)
ul. Dziewińska 17
87-800 Włocławek

(54)
t. 23 11 877

Małgorzata Zawirowska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu (głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, złotoryjski)
ul. Powst. Śląsk. 50
53-335 Wrocław

(71)
t. 333 57 02
f. 373-20-56

Anna Szafran
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu (biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski zamojski)
ul. Odrodzenia 7
22-400 Zamość

(84)
t. 639-07-06
504 825 352

Danuta Kusiak
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze (krośnieński, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski)
ul. Grzegorza 30
65-831 Zielona Góra

(68)
t. 307 01 11
f. 324 45 74

Weronika Rozenberger