+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Refundacje kształcenia podyplomowego

OIPiP w Olsztynie  >  Refundacje kształcenia podyplomowego

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ FUNDUSZU
SZKOLENIOWEGO I ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEGO – 2024

 

MIESIĄC FUNDUSZ SZKOLENIOWY FUNDUSZ ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWY
Luty 21.02 21.02
Kwiecień 10.04 10.04
Maj 22.05 22.05
Czerwiec 26.06 26.06
Wrzesień 11.09 11.09
Październik 16.10 16.10
Listopad 13.11 13.11
Grudzień 11.12 11.12

Refundacja kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Każdy członek OIPiP w Olsztynie ponoszący koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych może ubiegać się o refundację wydatków poniesionych z tego tytułu.

 

Refundacja kosztów poniesionych w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych związanych z wykonywaniem zawodu przysługuje członkom OIPiP w Olsztynie, którzy:

  • figurują w rejestrze OIPiP,
  • regularnie i nieprzerwanie opłacają składki członkowskie, przez co najmniej rok poprzedzający datę rozpoczęcia kształcenia. Przez regularne opłacanie składek należy rozumieć przekazywanie na konto OIPiP w Olsztynie, w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca składki za poprzedni miesiąc lub z góry za określony czas.

 

Za formy kształcenia i doskonalenia zawodowego podlegającego refundacji uważa się:

  • Specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa,
  • Kursy kwalifikacyjne,
  • Kursy dokształcające i specjalistyczne,
  • Konferencje, sympozja, seminaria poruszające tematy opieki pielęgniarskiej,
  • Studia kierunkowe licencjackie i magisterskie na kierunku pielęgniarstwo oraz kierunku położnictwo,
  • Studia podyplomowe dla pielęgniarek i położnych z wyższym wykształceniem, mające trwałe zastosowanie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia ukończenia danej formy szkolenia.

Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Szczegółowe zasady refundacji:

1. Szkolenie specjalizacyjne: zgodnie z § 3, do wysokości 3000 złotych poniesionych kosztów własnych.

2. Kurs kwalifikacyjny, specjalistyczny, dokształcający: zgodnie z §3, do wysokości 800 złotych poniesionych kosztów własnych.

3. Konferencje, sympozja, seminaria, kongresy:
a) dla osób uczestniczących biernie w/w formie doskonalenia zawodowego:
pokrywanie kosztów zgodnie z § 3 do wysokości 1000 złotych poniesionych kosztów własnych.
b) dla osób uczestniczących czynnie w/w formie doskonalenia zawodowego – pokrywanie do wysokości 1500 złotych poniesionych kosztów własnych na podstawie poświadczenia czynnego uczestnictwa.

4. Studia kierunkowe licencjackie na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo – refundacja poniesionych kosztów własnych w wysokości 1500 zł.

5. Studia kierunkowe magisterskie na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo – refundacja poniesionych kosztów własnych w wysokości 2000 zł.

6. Studia podyplomowe – mające zastosowanie w pielęgniarstwie/położnictwie – refundacja poniesionych kosztów własnych w wysokości 2000 zł.

Pobierz Regulamin Szkoleniowy
uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle