+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Skreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych

OIPiP w Olsztynie  >  Skreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych

Skreślenie z rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie następuje w przypadku:

  • śmierci,
  • prawomocnego pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych lub wyroku sądu,
  • zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
  • przeniesienia się na teren działania innej izby lub wykonywania zawodu wyłącznie poza granicami RP,
  • utraty obywatelstwa polskiego,
  • utraty pełnej zdolności do czynności prawnych

Osoby, które chcą uzyskać skreślenie z rejestru muszą złożyć wniosek o skreśleni z rejestru wraz z oryginalnym prawem wykonywania zawodu

Wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru