+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Komisja Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej

OIPiP w Olsztynie  >  Komisja Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej

Przewodnicząca:

Edyta Skolmowska

 

Członkowie:

Beata Kiernozek

Małgorzata Chrostowska

Dorota Grygoruk

Agata Dowejko-Michałowska

Agnieszka Kostrzewa

Ogólnym celem działania Komisji Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej jest propagowanie wiedzy dotyczącej szerokiego obszaru pielęgniarstwa w opiece długoterminowej i geriatrycznej oraz wspieranie jego rozwoju zgodnie z trendami demograficznymi i zapotrzebowaniem społecznym w zakresie świadczeń opiekuńczo-leczniczych.

 

Działania komisji skupiają się przede wszystkim na:

  • opiniowaniu aktów prawnych dotyczących przedmiotowego obszaru pielęgniarstwa
  • merytorycznym wsparciu pielęgniarek pracujących w opiece długoterminowej i geriatrycznej poprzez organizację szkoleń, warsztatów i konferencji
  • doskonaleniu jakości usług świadczonych w stacjonarnej i domowej opiece długoterminowej
  • monitorowaniu dostępności do świadczeń opieki długoterminowej i geriatrycznej
  • monitorowaniu i analizie problemów opieki długoterminowej i geriatrycznej
  • wymianie doświadczeń, informacji i poglądów poprzez udział członków komisji w konferencjach
  • opracowywaniu materiałów merytorycznych do publikacji

 

Członkami komisji są pielęgniarki pracujące w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w stacjonarnej i domowej opiece długoterminowej.

Komisja Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej współpracuje z Konsultantami Wojewódzkimi i Krajowymi w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej i pielęgniarstwa geriatrycznego, Narodowym Funduszem Zdrowia, Urzędem Marszałkowskim, Warmińsko – Mazurskim Urzędem Wojewódzkim, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim.