+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Oddział Warmińsko – Mazurski PTPAiIO

OIPiP w Olsztynie  >  Oddział Warmińsko – Mazurski PTPAiIO
Nowy skład Zarządu:

Przewodnicząca– mgr piel. Elżbieta Najmowicz

Wiceprzewodnicząca – dr n. med Aleksandra Gutysz – Wojnicka

Sekretarz – mgr piel. Małgorzata Sokolska

Skarbnik – mgr piel. Anna Makarska

Członkowie zarządu – mgr piel. Anna Antoszewska

  – mgr piel. Andżelika Adamiak

Komisja Rewizyjna: 

Przewodnicząca – mgr piel. Halina Diaczek

Członek komisji rewizyjnej – mgr piel. Maria Danielewicz

Członek komisji rewizyjnej – lic. piel. Mirosława Ejkszto

W piątek, 4 listopada, w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, odbyło się spotkanie pielęgniarek. Ponad 40 osób z regionu wzięło udział w VII Konferencji Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki zorganizowanej przez Warmińsko – Mazurski Oddział PTPAiIO.

Na wstępie głos zabrała mgr pielęgniarstwa Monika Tatko, Wojewódzka Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i intensywnej Opieki. Pani Konsultant przedstawiła uczestnikom informacje na temat aktualnej sytuacji i wyzwań w obszarze Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki w naszym regionie.

W czasie konferencji poruszono różne aspekty pracy pielęgniarek. Doktor nauk medycznych Bułat Tuyakov, omawiając mechanizmy działania blokad nerwów obwodowych, podkreślił istotną rolę pielęgniarki anestezjologicznej w zapobieganiu i leczeniu ewentualnych powikłań podczas tego zabiegu.

Bardzo ciekawe spostrzeżenia przekazał mgr Kajetan Gawarecki, pielęgniarz z Warszawy, przez lata związany z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, a obecnie realizujący międzynarodowy transport medyczny drogą powietrzną (Air Med Escort). Mając duże doświadczenie w awiacji Kajetan Gawarecki widzi potrzebę przeniesienia niektórych aspektów swojej pracy do zawodu pielęgniarki. W czasie wystąpienia podkreślił istotę standaryzacji i uporządkowania poszczególnych procesów opieki nad pacjentem. Zwrócił również uwagę na konieczność reagowania na złe praktyki, potrzebę analizy i wyciągania wniosków z popełnianych błędów oraz zachęcał do odważnego wprowadzania innowacji i doskonalenia praktyki pielęgniarskiej.

O prawnych aspektach pracy pielęgniarek mówił mecenas Wojciech Wojtal. Wykład ten przypomniał i uaktualnił wiedzę słuchaczy z zakresu prawa medycznego, praw i obowiązków pracowników systemu oraz pacjentów i ich rodzin.

Magister Edyta Skolmowska, dyrektor Maltańskiego Centrum Pomocy w Barczewie, wprowadziła uczestników konferencji w duchowy wymiar śmierci, podkreślając niezwykle ważną rolę pielęgniarek w ostatnich momentach życia pacjentów. Jednocześnie pokazała, że  nasze kompetencje wciąż nie są wystarczające i wymagają poprawy.

Na zakończenie głos zabrała dr nauk med. Aleksandra Gutysz – Wojnicka, wiceprezes PTPAiIO, która zapoznała słuchaczy z aktualną działalnością Towarzystwa oraz Europejskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Intensywnej Opieki (EFCCNA), zapraszając jednocześnie pielęgniarki do wstępowania w szeregi Towarzystwa i współpracy.

Konferencja była doskonałą okazją do spotkania, wymiany doświadczeń oraz dyskusji na tematy związane z szeroko pojętą pracą pielęgniarek. Wskazała kierunki rozwoju i obszary wymagające poprawy. Pokazała jak istotne jest holistyczne podejście do pacjenta.

Warmińsko – Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki serdecznie dziękuje za wsparcie firmom i instytucjom, dzięki którym Konferencja mogła zostać zorganizowana: Polskiemu Towarzystwu Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur oraz portalowi intensywna.pl

Podziękowania przesyłamy również Wojewodzie Arturowi Chojeckiemu, który objął patronatem VII Konferencję Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki oraz Michałowi Kontraktowiczowi, Wójtowi Gminy Stawiguda za wsparcie w organizacji konferencji.

Serdecznie zapraszamy na VII Konferencję Pielęgniarek Anestezjologicznych
i Intensywnej Opieki Regionu Warmii i Mazur

Więcej informacji

Nowe władze Towarzystwa

W czwartek 6 października 2022r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Nowym prezesem została mgr Marzena Pęgiel. W zarządzie głównym znalazła się dr n. med. Aleksandra Gutysz- Wojnicka – członek PTPAiIO oddziału Warmińsko-Mazurskiego.

Walne Zebranie poza zarządem wybrało również nowych członków do Komisji Rewizyjnych i Sądu Koleżeńskiego. Dokonano też zmian w Statucie PTPAiIO.

W czasie spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności Towarzystwa w latach 2018-2022 oraz rozmawiano na bieżące tematy związane z pracą pielęgniarek.
Nowym władzom gratulujemy i życzymy owocnej pracy. Mamy nadzieje że wprowadzone zmiany przyczynią się do jeszcze większego rozwoju naszej działalności.

Pielęgniarki z Oddziału Warmińsko –Mazurskiego PTPAiIO wybrały swoje władze

Choć do końca kadencji Zarządu olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki pozostało jeszcze trochę czasu to w piątek, 3 czerwca, Walne Zebranie dokonało wyboru nowych władz. Tegoroczne wybory pozwalają bowiem ujednolicić pracę Oddziałów Wojewódzkich w całej Polsce. Przewodniczącą olsztyńskiego oddziału ponownie wybrano mgr piel. Elżbietę Najmowicz.

Walne Zebranie, poza Zarządem i Komisją Rewizyjną, wybrało również swoich Delegatów na Zjazd Krajowy, który odbędzie się jesienią tego roku.

Spotkanie było również okazją do podsumowania 2021 roku oraz do rozmowy o planach i wyzwaniach, które stoją przed pielęgniarkami.

Mamy nadzieję, że działalność naszego Towarzystwa i promocja zawodu przyczyni się do rozwoju pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Zapraszamy do dołączenia do Naszego Towarzystwa. Razem możemy więcej.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
STATUT
uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle