+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Oddział Warmińsko – Mazurski PTPAiIO

OIPiP w Olsztynie  >  Oddział Warmińsko – Mazurski PTPAiIO
Nowy skład Zarządu:

Przewodnicząca– mgr piel. Elżbieta Najmowicz

Wiceprzewodnicząca – dr n. med Aleksandra Gutysz – Wojnicka

Sekretarz – mgr piel. Małgorzata Sokolska

Skarbnik – mgr piel. Anna Makarska

Członkowie zarządu – mgr piel. Anna Antoszewska

  – mgr piel. Andżelika Adamiak

Komisja Rewizyjna: 

Przewodnicząca – mgr piel. Halina Diaczek

Członek komisji rewizyjnej – mgr piel. Maria Danielewicz

Członek komisji rewizyjnej – lic. piel. Mirosława Ejkszto

W piątek, 4 listopada, w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, odbyło się spotkanie pielęgniarek. Ponad 40 osób z regionu wzięło udział w VII Konferencji Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki zorganizowanej przez Warmińsko – Mazurski Oddział PTPAiIO.

Na wstępie głos zabrała mgr pielęgniarstwa Monika Tatko, Wojewódzka Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i intensywnej Opieki. Pani Konsultant przedstawiła uczestnikom informacje na temat aktualnej sytuacji i wyzwań w obszarze Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki w naszym regionie.

W czasie konferencji poruszono różne aspekty pracy pielęgniarek. Doktor nauk medycznych Bułat Tuyakov, omawiając mechanizmy działania blokad nerwów obwodowych, podkreślił istotną rolę pielęgniarki anestezjologicznej w zapobieganiu i leczeniu ewentualnych powikłań podczas tego zabiegu.

Bardzo ciekawe spostrzeżenia przekazał mgr Kajetan Gawarecki, pielęgniarz z Warszawy, przez lata związany z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, a obecnie realizujący międzynarodowy transport medyczny drogą powietrzną (Air Med Escort). Mając duże doświadczenie w awiacji Kajetan Gawarecki widzi potrzebę przeniesienia niektórych aspektów swojej pracy do zawodu pielęgniarki. W czasie wystąpienia podkreślił istotę standaryzacji i uporządkowania poszczególnych procesów opieki nad pacjentem. Zwrócił również uwagę na konieczność reagowania na złe praktyki, potrzebę analizy i wyciągania wniosków z popełnianych błędów oraz zachęcał do odważnego wprowadzania innowacji i doskonalenia praktyki pielęgniarskiej.

O prawnych aspektach pracy pielęgniarek mówił mecenas Wojciech Wojtal. Wykład ten przypomniał i uaktualnił wiedzę słuchaczy z zakresu prawa medycznego, praw i obowiązków pracowników systemu oraz pacjentów i ich rodzin.

Magister Edyta Skolmowska, dyrektor Maltańskiego Centrum Pomocy w Barczewie, wprowadziła uczestników konferencji w duchowy wymiar śmierci, podkreślając niezwykle ważną rolę pielęgniarek w ostatnich momentach życia pacjentów. Jednocześnie pokazała, że  nasze kompetencje wciąż nie są wystarczające i wymagają poprawy.

Na zakończenie głos zabrała dr nauk med. Aleksandra Gutysz – Wojnicka, wiceprezes PTPAiIO, która zapoznała słuchaczy z aktualną działalnością Towarzystwa oraz Europejskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Intensywnej Opieki (EFCCNA), zapraszając jednocześnie pielęgniarki do wstępowania w szeregi Towarzystwa i współpracy.

Konferencja była doskonałą okazją do spotkania, wymiany doświadczeń oraz dyskusji na tematy związane z szeroko pojętą pracą pielęgniarek. Wskazała kierunki rozwoju i obszary wymagające poprawy. Pokazała jak istotne jest holistyczne podejście do pacjenta.

Warmińsko – Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki serdecznie dziękuje za wsparcie firmom i instytucjom, dzięki którym Konferencja mogła zostać zorganizowana: Polskiemu Towarzystwu Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur oraz portalowi intensywna.pl

Podziękowania przesyłamy również Wojewodzie Arturowi Chojeckiemu, który objął patronatem VII Konferencję Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki oraz Michałowi Kontraktowiczowi, Wójtowi Gminy Stawiguda za wsparcie w organizacji konferencji.

Serdecznie zapraszamy na VII Konferencję Pielęgniarek Anestezjologicznych
i Intensywnej Opieki Regionu Warmii i Mazur

Więcej informacji

Nowe władze Towarzystwa

W czwartek 6 października 2022r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Nowym prezesem została mgr Marzena Pęgiel. W zarządzie głównym znalazła się dr n. med. Aleksandra Gutysz- Wojnicka – członek PTPAiIO oddziału Warmińsko-Mazurskiego.

Walne Zebranie poza zarządem wybrało również nowych członków do Komisji Rewizyjnych i Sądu Koleżeńskiego. Dokonano też zmian w Statucie PTPAiIO.

W czasie spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności Towarzystwa w latach 2018-2022 oraz rozmawiano na bieżące tematy związane z pracą pielęgniarek.
Nowym władzom gratulujemy i życzymy owocnej pracy. Mamy nadzieje że wprowadzone zmiany przyczynią się do jeszcze większego rozwoju naszej działalności.

Pielęgniarki z Oddziału Warmińsko –Mazurskiego PTPAiIO wybrały swoje władze

Choć do końca kadencji Zarządu olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki pozostało jeszcze trochę czasu to w piątek, 3 czerwca, Walne Zebranie dokonało wyboru nowych władz. Tegoroczne wybory pozwalają bowiem ujednolicić pracę Oddziałów Wojewódzkich w całej Polsce. Przewodniczącą olsztyńskiego oddziału ponownie wybrano mgr piel. Elżbietę Najmowicz.

Walne Zebranie, poza Zarządem i Komisją Rewizyjną, wybrało również swoich Delegatów na Zjazd Krajowy, który odbędzie się jesienią tego roku.

Spotkanie było również okazją do podsumowania 2021 roku oraz do rozmowy o planach i wyzwaniach, które stoją przed pielęgniarkami.

Mamy nadzieję, że działalność naszego Towarzystwa i promocja zawodu przyczyni się do rozwoju pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Zapraszamy do dołączenia do Naszego Towarzystwa. Razem możemy więcej.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
STATUT