+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

OIPiP w Olsztynie  >  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WYBRANI NA XXXII NADZWYCZAJNYM SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM ZJEŹDZIE 24 PAŹDZIERNIKA 2015  ROKU

 • Danielewicz Maria
 • Butkiewicz Elżbieta
 • Binek Beata
 • Dziedziula Dorota
 • Fijołek Ewa
 • Gutysz-Wojnicka Aleksandra
 • Kacprzak Iwona
 • Kocbach Teresa
 • Korzeniewska Aleksandra
 • Kosiorek Dorota
 • Kosuda-Kasprzak Katarzyna
 • Koziołek Zofia
 • Limanowicz Elżbieta
 • Łapko Maria
 • Majchrzak-Kłokocka Elżbieta
 • Mularonek Wanda
 • Pepłowska Grażyna
 • Plewik Barbara
 • Romankiewicz Ewa
 • Sokół Mirosława
 • Zalewska Małgorzata

Zadania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Wyciąg z art. 31 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U.2011, Nr 174, poz 1038)

Art. 31. Okręgowa rada kieruje działalnością okręgowej izby i wykonuje zadania samorządu na  obszarze działania izby, a w szczególności:

 1. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu;
 2. stwierdza oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu;
 3. prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych;
 4. powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą;
 5. prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę;
 6. składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem,
 7. współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego;