+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

OIPiP w Olsztynie  >  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych wybrani na

XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych

Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

z dnia 25 marca 2023 roku

 

 • Kacprzak Iwona
 • Araminowicz-Kierklo Elżbieta,
 • Błaszczyk Andrzej,
 • Brzezińska-Stankiewicz Justyna,
 • Danielewicz Maria,
 • Drężek-Skrzeszewska Małgorzata,
 • Dziedziula Dorota,
 • Ewertowska Jolanta,
 • Fijołek Ewa,
 • Karpińska-Karwowska Małgorzata,
 • Kiełbasa Lucyna,
 • Kocbach Teresa,
 • Korzeniewska Aleksandra,
 • Kosiorek Dorota,
 • Król Mariola,
 • Limanowicz Elżbieta,
 • Miłośnicka Barbara,
 • Pepłowska Grażyna,
 • Plewik Barbara,
 • Rodzewicz Jolanta,
 • Romankiewicz Ewa,
 • Sokół Mirosława,
 • Szymańska Bogumiła,
 • Szypulska Anna,
 • Zalewska Małgorzata,
 • Żuchowska Adrianna.

Zadania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Wyciąg z art. 31 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U.2011, Nr 174, poz 1038)

Art. 31. Okręgowa rada kieruje działalnością okręgowej izby i wykonuje zadania samorządu na  obszarze działania izby, a w szczególności:

 1. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu;
 2. stwierdza oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu;
 3. prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych;
 4. powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą;
 5. prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę;
 6. składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem,
 7. współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego;