+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Instrukcje i wnioski

OIPiP w Olsztynie  >  Instrukcje i wnioski

Wpis do rejestru działalności leczniczej podlega opłacie wynoszącej w przypadku praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości ww. opłaty.

Opłata za wpis wynosi – 149,00 zł
Każdorazowa zmiana w rejestrze wynosi – 74,50 zł.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 2 ww. ustawy.

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Nr konta: 52 1020 3541 0000 5302 0134 8853
( należy podać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata, a w tytule należy wpisać: wpis do rejestru praktyk zawodowych)

uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle