+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Komisja Kształcenia

OIPiP w Olsztynie  >  Komisja Kształcenia

Przewodnicząca:

Anna Szypulska

Komisja Nauki, Kształcenia i Rozwoju zawodowego

Komisja prowadzi działalność związaną z podstawową zasadą zawodu pielęgniarki i położnej polegającą na ciągłym rozwoju, dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym. Swoja uwagę kieruje zarówno w stronę kształcenia przeddyplomowego jak i podyplomowego.

Działanie komisji przejawia się w następujących obszarach:

– Rozpoznawanie i analiza potrzeb w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w regionie.

– Nadzór nad jakością kształcenia w  formie kontroli Organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru  w OIPiP w Olsztynie.

– Udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w toku kształcenia podyplomowego.

– Opiniowanie aktów prawnych dotyczących kształcenia podyplomowego i przeddyplomowego.

– Wspieranie rozwoju naukowego pielęgniarek i położnych naszego regionu poprzez opiniowanie dofinansowania ich przewodów doktorskich.

– Współpraca z Wydziałem pielęgniarstwa UWM w Olsztynie w kwestii programów kształcenia oraz kompetencji zawodowych i etycznych przyszłych pielęgniarek i położnych.

– Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju pielęgniarstwa tj: Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa, redakcja biuletynu OIPiP w Olsztynie, inne komisje działające przy OIPiP w naszym regionie.