+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Ubezpieczenie OC

OIPiP w Olsztynie  >  Ubezpieczenie OC

Ergo Hestia S.A – Ubezpieczenie Członków Izby od Odpowiedzialności Cywilnej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, zawarła dobrowolne grupowe ubezpieczenie Członków Izby od Odpowiedzialności Cywilnej na rok 2021/2022 w STU Ergo Hestia S.A.

Nr Polisy 436000246396

Zakres ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych przez pielęgniarki i położne.

Ochrona ubezpieczeniowa od 01.04.2021 do 31.03.2022 z sumą ubezpieczenia na każdego członka w wysokości 3.000 € na jedno i 5.000 € na wszystkie zdarzenia.

Umowa zawarta pomiędzy STU Ergo Hestia S.A. a Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.

Składka opłacona przez OIPiP