+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Pożyczka zwrotna

OIPiP w Olsztynie  >  Pożyczka zwrotna

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ FUNDUSZU
SZKOLENIOWEGO I ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEGO – 2023

 

MIESIĄC FUNDUSZ SZKOLENIOWY FUNDUSZ ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWY
Marzec 01.03 01.03
Lipiec 05.07 05.07
Wrzesień 06.09 06.09
Październik 11.10 11.10
Listopad 14.11 14.11
Grudzień 06.12 06.12

Pożyczka zwrotna

Wysokość pożyczki zwrotnej wynosi 2000 złotych.

Podstawą do uzyskania pożyczki zwrotnej jest:

  • brak zadłużenia wobec OIPiP w Olsztynie,
  • złożenie prawidłowo wypełnionego pisemnego wniosku.
  • potwierdzenie regularnego opłacania składek członkowskich za okres ostatnich 24 miesięcy

Wnioski osób, które zamierzają przeznaczyć pożyczkę na pokrycie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku poza kolejnością jest złożenie zaświadczenia o zakwalifikowaniu pożyczkobiorcy na daną formę szkolenia.

Wniosek o pożyczkę zwrotną

Fundusz Zapomogowo – Pożyczkowy ORPiP,
10-602 Olsztyn ul. Pstrowskiego 14 K,

 

PKO BP SA

89 1020 3541 0000 5402 0135 1824

(dotyczy spłat pożyczek zwrotnych)

Pobierz Regulamin Funduszu Zapomogowo - Pożyczkowego