+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Pożyczka zwrotna

OIPiP w Olsztynie  >  Pożyczka zwrotna

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ FUNDUSZU
SZKOLENIOWEGO I ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEGO – 2022

 

MIESIĄC FUNDUSZ SZKOLENIOWY FUNDUSZ ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWY
LUTY 23.02 23.02
MARZEC 23.02
KWIECIEŃ 20.04 20.04
MAJ 18.05 18.05
CZERWIEC 22.06 22.06
WRZESIEŃ 21.09 21.09
PAŹDZIERNIK 19.10 19.10
LISTOPAD 16.11 16.11
Terminy posiedzeń mogą ulec zmianie w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej w kraju i wprowadzenia kolejnych obostrzeń.

Wanda Mularonek

Pożyczka zwrotna

Wysokość pożyczki zwrotnej wynosi 2000 złotych.

Podstawą do uzyskania pożyczki zwrotnej jest:

  • brak zadłużenia wobec OIPiP w Olsztynie,
  • złożenie prawidłowo wypełnionego pisemnego wniosku.
  • potwierdzenie regularnego opłacania składek członkowskich za okres ostatnich 24 miesięcy

Wnioski osób, które zamierzają przeznaczyć pożyczkę na pokrycie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku poza kolejnością jest złożenie zaświadczenia o zakwalifikowaniu pożyczkobiorcy na daną formę szkolenia.

Wniosek o pożyczkę zwrotną

Fundusz Zapomogowo – Pożyczkowy ORPiP,
10-602 Olsztyn ul. Pstrowskiego 14 K,

 

PKO BP SA

89 1020 3541 0000 5402 0135 1824

(dotyczy spłat pożyczek zwrotnych)

Pobierz Regulamin Funduszu Zapomogowo - Pożyczkowego