+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Pożyczka zwrotna

OIPiP w Olsztynie  >  Pożyczka zwrotna

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ FUNDUSZU
SZKOLENIOWEGO I ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEGO – 2022

 

MIESIĄC FUNDUSZ SZKOLENIOWY FUNDUSZ ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWY
LUTY 23.02 23.02
MARZEC 23.02
KWIECIEŃ 20.04 20.04
MAJ 18.05 18.05
CZERWIEC 22.06 22.06
WRZESIEŃ 21.09 21.09
PAŹDZIERNIK 19.10 19.10
LISTOPAD 16.11 16.11
GRUDZIEŃ 14.12 14.12
Terminy posiedzeń mogą ulec zmianie w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej w kraju i wprowadzenia kolejnych obostrzeń.

Wanda Mularonek

Pożyczka zwrotna

Wysokość pożyczki zwrotnej wynosi 2000 złotych.

Podstawą do uzyskania pożyczki zwrotnej jest:

  • brak zadłużenia wobec OIPiP w Olsztynie,
  • złożenie prawidłowo wypełnionego pisemnego wniosku.
  • potwierdzenie regularnego opłacania składek członkowskich za okres ostatnich 24 miesięcy

Wnioski osób, które zamierzają przeznaczyć pożyczkę na pokrycie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku poza kolejnością jest złożenie zaświadczenia o zakwalifikowaniu pożyczkobiorcy na daną formę szkolenia.

Wniosek o pożyczkę zwrotną

Fundusz Zapomogowo – Pożyczkowy ORPiP,
10-602 Olsztyn ul. Pstrowskiego 14 K,

 

PKO BP SA

89 1020 3541 0000 5402 0135 1824

(dotyczy spłat pożyczek zwrotnych)

Pobierz Regulamin Funduszu Zapomogowo - Pożyczkowego