+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Aktualizacja danych

OIPiP w Olsztynie  >  Aktualizacja danych

Zgodnie z art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna wpisana do rejestru  obowiązana jest  do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady o wszelkich zmianach danych, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zmiana nazwiska

Dokumenty składamy osobiście:

 • prawo wykonywania zawodu – oryginał ( dokonujemy adnotacji o zmianie nazwiska w PWZ)
 • akt małżeństwa – kopia i oryginał do wglądu

Zmiany teleadresowe

Składamy:

 • arkusz aktualizacyjny LUB
 • pisemne oświadczenie osoby zainteresowanej.

Dokumenty  można złożyć osobiście,  e-mailem lub drogą pocztową.

Zmiana miejsca pracy /podjęcie pracy

Składamy:

 •  zaświadczenie z kadr o zatrudnieniu ( można przesłać skan zaświadczenia e-mailem),

Wyżej wymienione dokumenty dotyczące zmiany miejsca pracy można złożyć osobiście,  e-mailem lub drogą pocztową.

Ponadto  informujemy, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. ( Dz. U. 2014  poz. 1435) pielęgniarka i położna wykonująca zawód:

 •  w ramach umowy o pracę;
 •  w ramach stosunku służbowego;
 •  na podstawie umowy cywilnoprawnej;

są obowiązane, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, zgodnie z  podaną wcześniej instrukcją.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Zmiana danych dotyczy:

 •  ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo,
 •  ukończenie specjalizacji,
 •  ukończenie kursów – kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokształcających

Składamy:

 • arkusz aktualizacyjny
 • oryginalny odpis ukończenia szkoły wyższej
 • kopia zaświadczenia o ukończonej specjalizacji,  oryginał prawa wykonywania zawodu, ponieważ dokonujemy wpisu o specjalizacji w dokumencie PWZ,
 • oryginały do wglądu oraz kopie zaświadczeń o ukończonych kursach

Powyższe dokumenty trzeba złożyć osobiście.

uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle