+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych

OIPiP w Olsztynie  >  Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych

Nowo wybrany 3.12.2022 roku

Zarząd Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce

Oddział Terenowy w Olsztynie ukonstytuował się

w składzie :

 

Prezes – Bożena Komar

Vice Prezes – Beata Daniłowska

Skarbnik – Krystyna Bacewicz

Sekretarz – Danuta Adamkiewicz

Członek Zarządu – Wiesława Siniuk

 

Komisja Rewizyjna w składzie:


Przewodnicząca – Aleksandra Ciszewska

Vice Przewodnicząca – Halina Tarnowska

Członek Komisji – Jadwiga Leszuk

Członek Komisji – Małgorzata Kuliś

Kontakt email: kolegium.olsztyn@wp.pl

tel: 509096859

ZARZĄD ODDZIAŁU TERENOWEGO KPIPR
W OLSZTYNIE
INFORMUJE

Wypełnioną deklaracje można przesłać pocztą na adres:
GPPiPŚ-R”Vita ” s.c.
11-600 Węgorzewo
ul. Pionierów 3
z dopiskiem( Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych)
lub złożyć osobiście na posiedzeniu członków Kolegium

 

DEKLARACJA DO POBRANIA