+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych

OIPiP w Olsztynie  >  Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych

Zarząd oddziału terenowego w składzie:

 

Prezes BOŻENA KOMAR – pielęgniarka

V-ce Prezes MAŁGORZATA KULIŚ – pielęgniarka

Skarbnik KRYSTYNA BACEWICZ – pielęgniarka

Sekretarz BEATA DANIŁOWSKA – pielęgniarka

Członek Zarządu DANUTA ADAMKIEWICZ – pielęgniarka

 

Skład Komisji Rewizyjnej

 

Przewodnicząca MARIA ŁAPKO – położna

V-ce Przewodnicząca HALINA TARNOWSKA – położna

Członek Komisji ELŻBIETA WYSOCKA – pielęgniarka

Członek Komisji MAŁGORZATA ZAJK – pielęgniarka

Kontakt email: kolegium.olsztyn@wp.pl

tel: 509096859

ZARZĄD ODDZIAŁU TERENOWEGO KPIPR
W OLSZTYNIE
INFORMUJE

Deklarację przynależności można pobrać ze strony Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce http://www.kpipr.pl w zakładce: o stowarzyszeniu.
Wypełnioną deklaracje można przesłać pocztą na adres:
GPPiPŚ-R”Vita ” s.c.
11-600 Węgorzewo
ul. Pionierów 3
z dopiskiem( Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych)
lub złożyć osobiście na posiedzeniu członków Kolegium