+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

SMK

OIPiP w Olsztynie  >  SMK

Osoby obsługujące SMK na terenie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

System dostępny pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: 19 239 oraz mailowo: smk‑serwis@cez.gov.pl .

Pomoc dostępna przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Natalia Witanowska

tel. 784 006 820, e-mail:smk@oipip.olsztyn.pl

Poniedziałek: 07:30 - 15:30
Wtorek: 07:30 - 15:30
Środa: 07:30 - 15:30
Czwartek: 07:30 - 15:30
Piątek: 07:30 - 15:30

Dorota Kosiorek

tel. 784 089 709

Poniedziałek: 15:00 - 17:00
Wtorek: 15:00 - 17:00
Środa: 15:00 - 17:00
Czwartek: 15:00 - 17:00

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że przed przystąpieniem do zakładania konta w SMK należy zaktualizować swoje dane w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. W tym celu należy dostarczyć ksero zaświadczeń o ukończonych kursach do siedziby Izby osobiście, e-mailem lub przesłać listownie.

Po dokonaniu tej formalności można przystąpić do zakładania konta SMK.

Złożony wniosek można podpisać podpisem kwalifikowanym lub złożyć wniosek papierowy.
W przypadku wniosku papierowego należy go wydrukować i dostarczyć do biura OIPiP w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 14K.

Aktywacja konta jest możliwa dopiero po dokonaniu tej formalności.

Zgodnie z art.19 ust. 1 oraz art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, każda pielęgniarka/położna zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zmianie danych określonych w art. 44 ust.1 w terminie 14 dni od daty ich powstania.

W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące:

  • zmiany nazwiska,
  • ukończenia kursów,
  • ukończenia studiów wyższych,
  • miejsca zamieszkania,
  • rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,
  • zmiany miejsca pracy.