+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Komisja ds. Opieki Paliatywnej

OIPiP w Olsztynie  >  Komisja ds. Opieki Paliatywnej

Przewodnicząca :

Bożena Gryczko

 

Komisja ds. opieki paliatywnej

Komisja ds. opieki paliatywnej zajmuje się wspomaganiem rozwoju stosunkowo młodej dyscypliny medycznej, jaką jest opieka paliatywna i hospicyjna. Prace Komisji zmierzają do poprawy dostępności opieki paliatywnej, a przede wszystkim doskonalenia jakości świadczonych usług zarówno w warunkach ambulatoryjnych (poradnie medycyny paliatywnej, hospicja domowe) jak i w placówkach stacjonarnych (hospicja stacjonarne, oddziały opieki paliatywnej). Działania Komisji mają szerokie spektrum: tworzenie standardów opieki, prace nad nowelizacją poszczególnych aktów prawnych, opracowywanie i wdrażanie e-dokumentacji. Szereg działań Komisji dotyczy również promowania zawodu pielęgniarki. Z uwagi na wyjątkowego odbiorcę usług opieki paliatywnej, jakim jest pacjent w terminalnej fazie choroby, szczególną uwagę Komisja kieruje w stronę wieloaspektowego wsparcia pielęgniarek. Zadania te realizuje poprzez organizowanie konferencji, szkoleń oraz warsztatów dla pielęgniarek. Ważnym zadaniem stojącym przed Komisją jest monitorowanie, opiniowanie i negocjowanie warunków kontraktowania świadczeń zdrowotnych realizowanych w opiece paliatywno-hospicyjnej.

Członkiniami Komisji są przedstawicielki poszczególnych placówek opieki paliatywnej z Warmii i Mazur. Realizowanie tak wielu zadań jest możliwe dzięki efektywnej współpracy wszystkich członkiń Komisji.