+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

OIPiP w Olsztynie  >  Aktualności   >  Ankieta dotycząca zapotrzebowania na usługi społeczne w Olsztynie

Ankieta dotycząca zapotrzebowania na usługi społeczne w Olsztynie

Szanowni Państwo,

Miasto Olsztyn przygotowuje się do utworzenia na swoim terenie Centrum Usług Społecznych – CUS (lub przekształcenia obecnie funkcjonującego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w CUS), co wynika z zapisów ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Olsztyna do roku 2030. Podstawą do utworzenia (przekształcenia) i funkcjonowania CUS-u jest diagnoza potrzeb oraz potencjału społeczności lokalnej.

Poniżej zamieszczam linki do ankiet skierowanych do młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Olsztyna, z prośbą o jej wypełnienie (do końca czerwca br.) oraz rozpowszechnienie informacji o ankietach wśród członków Państwa organizacji.

Informacje uzyskane w ankietach posłużą do opracowania programu realizacji usług społecznych, a docelowo utworzenia centrum usług społecznych.

Idea powstania CUS opiera się na szerokim dostępie do usług społecznych, a nie na ograniczaniu ich do osób korzystających z pomocy społecznej. Usługi będą skierowane nie tylko do osób ubogich, wykluczonych, lecz do wszystkich mieszkańców gminy, którzy będą chcieli

z nich skorzystać (odpłatnie, z częściową opłatą lub bezpłatnie).

Usługi społeczne oznaczają działania z zakresu:

1)     polityki prorodzinnej,

2)     wspierania rodziny,

3)     systemu pieczy zastępczej,

4)     pomocy społecznej,

5)     promocji i ochrony zdrowia,

6)     wspierania osób niepełnosprawnych,

7)     edukacji publicznej,

8)     przeciwdziałania bezrobociu,

9)     kultury,

10)   kultury fizycznej i turystyki,

11)   pobudzania aktywności obywatelskiej,

12)   mieszkalnictwa,

13)   ochrony środowiska,

14)   reintegracji zawodowej i społecznej,

podejmowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczone w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców (art.2 ust.1 ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych).

Katalog usług nie jest zamknięty.

Wiarygodna diagnoza potrzeb jest podstawą trafnego określenia działań, które będą na te potrzeby odpowiadały.

Linki do ankiet:

Ankieta dla młodzieży: https://forms.gle/zztjT1GswScAsh5t5

Ankieta dla dorosłych: https://forms.gle/jmSsXk4sKTvXviLd9

Ankiety są również dostępne w  następujących miejscach:

  1. Strona internetowa MOPS w Olsztynie – Aktualności: https://mopsolsztyn.pl/
  2. Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Olsztynie – Aktualności: https://mopsolsztyn.bip.gov.pl/
  3. Strona internetowa Urzędu Miasta Olsztyna – Aktualności: https://olsztyn.eu/
uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle