+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Bezpłatne kursy

OIPiP w Olsztynie  >  Bezpłatne kursy

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach specjalistycznych organizowanych przez
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22

Zapraszamy do uczestnictwa pielęgniarki i położne z terenu działalności Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie.
W ramach projektu każda pielęgniarka i położna może skorzystać z jednego bezpłatnego kursu specjalistycznego lub dokształcającego.

BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE:

Kurs specjalistyczny „RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA RKO/7/OLSZTYN

Termin: 21.10.2023 r. – 28.11.2023 r.

Kurs specjalistyczny „PIELĘGNOWANIE PACJENTA DOROSŁEGO WENTYLOWANEGO MECHANICZNIE PDWM/3/OLSZTYN

Termin: 27.10.2023 r. – 08.12.2023 r.

Kurs specjalistyczny „KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE KOM/5/OLSZTYN

Termin: 03.11.2023 r. – 10.12.2023 r.

Kurs specjalistyczny „PIELĘGNOWANIE PACJENTA DOROSŁEGO WENTYLOWANEGO MECHANICZNIE PDWM/2/OLSZTYN

Termin: 29.09.2023 r. – 16.11.2023 r.

Kurs specjalistyczny „EDUKATOR W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA EDU/1/Olsztyn

Termin: 15.09.2023 r. – 30.10.2023 r.

Kurs specjalistyczny „RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA RKO/6/Olsztyn

Termin: 16.09.2023 r. – 17.10.2023 r.

Kurs specjalistyczny „KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE KOM/4/Olsztyn

Termin: 01.09.2023 r. – 29.10.2023 r.

ZAKOŃCZONE KURSY:

Kurs specjalistyczny „WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH EKG/4/Olsztyn

Termin: 04.08.2023 r. – 26.09.2023 r.

Kurs specjalistyczny „RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA RKO/5/Olsztyn

Termin: 20.08.2023 r. – 19.09.2023 r.

Kurs specjalistyczny „WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE WBF/2/Olsztyn

Termin: 20.05.2023 r. – 03.07.2023 r.

Kurs specjalistyczny „KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE KOM/3/Olsztyn

Termin: 15.05.2023 r. – 28.06.2023 r.

Kurs specjalistyczny „PIELĘGNOWANIE PACJENTA DOROSŁEGO WENTYLOWANEGO MECHANICZNIE PDWM/1/Olsztyn

Termin: 13.05.2023 r. – 16.06.2023 r.

Kurs specjalistyczny „RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA RKO/4/Olsztyn”

Termin: 22.04.2023 r. – 31.05.2023 r.

Kurs specjalistyczny „MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU W CZASIE CIĄŻY I PODCZAS PORODU MDP/1/Olsztyn

Termin: 01.04.2023 r. – 19.06.2023 r.

Kurs specjalistyczny „OPIEKA NAD PACJENTEM WYMAGAJĄCYM WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TERAPII TLENEM WTT/1/Olsztyn

Termin: 11.03.2023 r. – 21.04.2023 r.

Rekrutacja uczestników do kursów realizowanych w ramach projektu odbywa się na dwóch płaszczyznach:

Każdy z uczestników otrzyma:

  • TABLET
  • SKRYPTY
  • DOSTĘP DO IBUKa

Kontakt:

Natalia Witanowska
tel. 784 006 820
mail: smk@oipip.olsztyn.pl

 

System dostępny pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: 19 239 oraz mailowo:smk‑serwis@cez.gov.pl.

Pomoc dostępna przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Instrukcja zapisywania na kurs