+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Bezpłatne kursy specjalistyczne

OIPiP w Olsztynie  >  Bezpłatne kursy specjalistyczne

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach specjalistycznych organizowanych przez
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22

Zapraszamy do uczestnictwa pielęgniarki i położne z terenu działalności Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie.
W ramach projektu każda pielęgniarka i położna może skorzystać z jednego bezpłatnego kursu specjalistycznego.

BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE:

1. Kurs specjalistyczny „RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA

Termin: 17.09.2022 r. – 31.10.2022 r.
Zapisy do 14.09.2022 r. – postępowanie kwalifikacyjne.
Zgłoszenia poprzez stronę SMK.

2. Kurs specjalistyczny „KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE

Termin: 17.09.2022 r. – 31.10.2022 r.
Zapisy do 14.09.2022 r. – postępowanie kwalifikacyjne.
Zgłoszenia poprzez stronę SMK.

3. Kurs specjalistyczny „WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU
ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH

Termin: 18.09.2022 r. – 31.10.2022 r.
Zapisy do 14.09.2022 r. – postępowanie kwalifikacyjne.
Zgłoszenia poprzez stronę SMK.

4. Kurs specjalistyczny „WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE

Termin: 01.10.2022 r. – 30.11.2022 r.
Zapisy do 26.09.2022 r. – postępowanie kwalifikacyjne.
Zgłoszenia poprzez stronę SMK.

5. Kurs specjalistyczny „WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU
ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH

Termin: 27.10.2022 r. – 10.12.2022 r.
Zgłoszenia poprzez stronę SMK.

6. Kurs specjalistyczny „RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA

Termin: 22.10.2022 r. – 30.11.2022 r.
Zgłoszenia poprzez stronę SMK.

7. Kurs specjalistyczny „RESUSCYTACJA ODDECHOWO – KRĄŻENIOWA NOWORODKA

Termin: 19.11.2022 r. – 19.12.2022 r.
Zgłoszenia poprzez stronę SMK.

Do każdego kursu możemy zakwalifikować 32 osoby – decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe osoby będą wpisywane na listę rezerwową. W przypadku zbyt małej ilości osób termin kursu może ulec przesunięciu.

Rekrutacja uczestników do kursów realizowanych w ramach projektu odbywa się na dwóch płaszczyznach:

Kontakt:

Natalia Witanowska
tel. 784 006 820
mail: smk@oipip.olsztyn.pl

 

System dostępny pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: 19 239 oraz mailowo:smk‑serwis@cez.gov.pl.

Pomoc dostępna przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Instrukcja zapisywania na kurs