+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Prezydium ORPiP – Rok 2016

OIPiP w Olsztynie  >  Prezydium ORPiP – Rok 2016

Stanowisko Nr 1
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie
z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie strajku pielęgniarek i położnych w Instytucie „Pomniku – Centrum Zdrowia Dziecka”

 

Skierowany do: Ministra Zdrowia

 

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie w pełni popiera prowadzoną akcję protestacyjną przez pielęgniarki i położne zatrudnione w Instytucie – Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka.

Solidaryzujemy się z protestującymi koleżankami popierając ich żądania, które w głównej mierze dotyczą warunków pracy tj. niedoboru liczby zatrudnionych pielęgniarek i położnych, co uniemożliwia sprawowanie właściwej opieki nad szczególnym pacjentem, jakim jest dziecko.

Apelujemy do decydentów o pilne podjęcie działań w celu rozwiązania problemów naszych koleżanek protestujących w Instytucie – Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka poprzez zmianę polityki wobec pielęgniarek i położnych, zapewnienie bezpiecznych miejsc pracy dla pielęgniarek i położnych, a tym samym dla pacjentów oraz zwiększenie ekonomicznej atrakcyjności naszych zawodów oraz powstrzymanie kryzysu w pielęgniarstwie i położnictwie co jest jednym z priorytetów działania samorządu zawodowego.