+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

OIPiP w Olsztynie  >  Aktualności   >  Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od dnia 1 lipca 2022 r.

Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od dnia 1 lipca 2022 r.

W dniu 29.06. br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagradzania zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tj. ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26.05.2022 r. – Dz.U. 2022, poz. 1352).

Najistotniejszą zmianą tej nowelizacji jest wprowadzenie nowych współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych, w tym pielęgniarek i położnych (nowy załącznik do w/w ustawy).

 

W efekcie nowelizacji dodano także nowy zapis art. 5a, w myśl którego „od dnia 1 lipca 2022 r. w umowie o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, wskazuje się, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy jest zaliczone zajmowane przez pracownika stanowisko pracy”.

WAŻNE: Do dnia 1 lipca 2022 r. podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze (art. 3 ust. 1 w/w ustawy). Od dnia 2 lipca 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób określony w ust. 1 na dzień 1 lipca 2022 r. (art. 3 ust. 4 w/w ustawy).

Przy czym od dnia 2 lipca danego roku wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób określony w ust. 1 na dzień 1 lipca danego roku (art. 3a ust. 3 w/w ustawy).

Zgodnie z brzmieniem zapisów w/w ustawy, pracodawcy mają 14 dni na podpisanie porozumień licząc od dnia wejścia ustawy w życie – tj. do dnia 13 lipca br.

UWAGA!!! W związku z licznymi zapytaniami wskazujemy, iż w/w ustawa obowiązuje wszystkie podmioty lecznicze niezależnie od źródła ich finansowania.

uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle