+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Okręgowa Rada – Rok 2018

OIPiP w Olsztynie  >  Okręgowa Rada – Rok 2018

Plan pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie na rok 2018

pobierz plan pracy

 

Projekt preliminarza budżetowego na rok 2018

pobierz preliminarz

 

UCHWAŁA NR 75/VII/ 2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 17 lutego 2018 roku

w sprawie: planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie na rok 2018

UCHWAŁA NR 76/ VII / 2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 17 lutego 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie za rok 2017

UCHWAŁA NR 77/VII/ 2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 17 lutego 2018 roku

w sprawie: upoważnienia do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A. Oddział w Olsztynie

UCHWAŁA NR 78/ VII / 2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 17 lutego 2018 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 12/VII/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji problemowych działających przy ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

UCHWAŁA NR 79 / VII / 2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 17 lutego 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 10 / VII / 2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 21 listopada 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w zakładach pracy

UCHWAŁA NR 80 / VII / 2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie z dnia 17 lutego 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 8/VII/2015 r. w sprawie upoważnienia członków ORPiP do zawarcia umowy na przekazanie dotacji ze środków publicznych na realizacje zadań przyjętych od administracji państwowej oraz finansowanie działalności informacyjno – edukacyjnej dla pielęgniarek i położnych i sposobu jej rozliczenia w IV kwartale 2015 r. i do końca VII kadencji w 2019 r.

UCHWAŁA NR 81/ VII / 2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 17 lutego 2018 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 4/VII/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 21 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji problemowych oraz ich Przewodniczących, Klubu Seniora i Zespołu Redakcyjnego Biuletynu ORPiP

UCHWAŁA NR 82/VII/2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 16 czerwca 2018 roku

w sprawie: Regulaminu Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

UCHWAŁA NR 83/ VII / 2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 16 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyznania ryczałtów Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz Zastępcom Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Redaktorowi Naczelnemu Biuletynu, Przewodniczącej Klubu Seniora oraz Przewodniczącym Komisji Problemowych za I kwartał 2018 roku

UCHWAŁA NR 84 / VII / 2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 16 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyznania ryczałtów Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz Zastępcom Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Redaktorowi Naczelnemu Biuletynu, Przewodniczącej Klubu Seniora oraz Przewodniczącym Komisji Problemowych za II kwartał 2018 roku

UCHWAŁA NR 85/ VII / 2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 29 września 2018 roku

w sprawie: upoważnienia Prezydium ORPiP do zawarcia umowy i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni

UCHWAŁA NR 86 / VII / 2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 29 września 2018 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 8/2013 ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 21 września 2013 roku w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

UCHWAŁA NR 87 / VII / 2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2018 roku

w sprawie: przyznania ryczałtów Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz Zastępcom Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Redaktorowi Naczelnemu Biuletynu, Przewodniczącej Klubu Seniora oraz Przewodniczącym Komisji Problemowych za III kwartał 2018 roku

UCHWAŁA NR 88 / VII / 2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2018 roku

w sprawie: przyznania ryczałtów Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz Zastępcom Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Redaktorowi Naczelnemu Biuletynu, Przewodniczącej Klubu Seniora oraz Przewodniczącym Komisji Problemowych za IV kwartał 2018 roku

Uchwała nr 89/VII/2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2018 roku

w sprawie: przyznania kwot na pokrycie wydatków związanych z pełnieniem obowiązków społecznych Przedstawicielom ORPiP w zakładach pracy

UCHWAŁA NR 90 / VII / 2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie: zwołania XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur

UCHWAŁA NR 91/ VII / 2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 12/VII/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji problemowych działających przy ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

UCHWAŁA NR 92 / VII / 2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2018 roku

w sprawie: przeznaczenia części środków z Preliminarza OIPiP na Fundusz Zapomogowo – Pożyczkowy